فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز شنبه 26 خرداد 1403

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 59

دارم امید عاطفتی از جانب دوست ، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او ، گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت ، در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان ، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت ، از دیده ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد ، با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده ام ، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
حافظ بد است حال پریشان تو ولی ، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تعبیر: از انجام کاری نادم و پشیمان هستی و امید به بخشایش داری. به صداقت و خلوص نیت خود امیدوار باش تا جبران مافات شود.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 252

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر ، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر
خرم آن روز که با دیده گریان بروم ، تا زنم آب در میکده یک بار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی ، تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت ، حاش لله که روم من ز پی یار دگر
گر مساعد شودم دایره چرخ کبود ، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند ، غمزه شوخش و آن طره ی طرار دگر
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند ، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت ، کندم قصد دل ریش به آزار دگر
بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست ، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر

تعبیر: از زحمتی که تحمل کرده ای و تو را به نتیجه نرسانده است نا امید شده ای. غم و اندوه حاصلی ندارد و راههای دیگر را امتحان کن. اراده داشته باش و نا امیدی را رها کن. با هر کسی راز خود را در میان نگذار.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 121

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد ، سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد
حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است ، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد
دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است ، که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد
لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست ، بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد
به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را ، که صدر مجلس عشرت گدای رهنشین دارد
چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان ، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد
بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است ، که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان ، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد
و گر گوید نمی خواهم چو حافظ عاشق مفلس ، بگوییدش که سلطانی گدایی همنشین دارد

تعبیر: آن کسی می تواند راحت و آسوده زندگی کند که تکبر و ریا را از خود دور کند و دیگران را تحقیر نکند. زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد. به دنبال هر راحتی، سختی و مشکلاتی به همراه است. باید عاقبت اندیش بوده و به فکر فردای خود باشی. با دوستان و آشنایان به مهربانی رفتار کن تا در سختی ها به تو کمک کنند.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 2

صلاح کار کجا و من خراب کجا ، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس ، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را ، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد ، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست ، کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است ، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال ، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست ، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تعبیر: صبور و بردبار باش و در کارها با تأمل و اندیشه حرکت کن و نا امیدی را از خود بران و به لطف و رحمت خداوند امیدوار باش و ریاکاران را معیار رفتار خود قرار نده.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 226

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود ، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر ، آری شود ولیک به خون جگر شود
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه ، کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان ، باشد کز آن میانه یکی کارگر شود
ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو ، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من ، آری به یمن لطف شما خاک زر شود
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب ، یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی ، مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست ، سرها بر آستانه او خاک در شود
حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست ، دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

تعبیر: صبر و استقامت و تحمل سختی ها، عاقبت تو را به آرزوهایت می رساند. گره ای که بر کارت افتاده است به خاطر غفلت تو و خیانت دوستان ظاهرالصلاح است. هر کس را محرم اسرار خود قرار نده. با تأمل و تعمق در کارها به پیروزی خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 377

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم ، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
دل بیمار شد از دست رفیقان مددی ، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم
آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت ، بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم
خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست ، تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم
مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه ، کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم
سایه طایر کم حوصله کاری نکند ، طلب از سایه میمون همایی بکنیم
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست ، تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

تعبیر: راه دشواری در پیش داری. برای رسیدن به هدف، اراده ای محکم لازم است. باید هوشیار و مراقب باشی تا دچار لغزش و خطا نشوی. از دوستان مشفق و آگاه راهنمایی بطلب و با آنها مشورت کن. صبر و حوصله کن تا با آرامش خاطر به کار خود ادامه بدهی.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 124

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد ، باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد
از سر کشته خود می گذری همچون باد ، چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد
ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف ، آفتابیست که در پیش سحابی دارد
چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک ، تا سهی سرو تو را تازه تر آبی دارد
غمزه شوخ تو خونم به خطا می ریزد ، فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد
آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست ، روشن است این که خضر بهره سرابی دارد
چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر ، ترک مست است مگر میل کبابی دارد
جان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال ، ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
کی کند سوی دل خسته حافظ نظری ، چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

تعبیر: همراه هر خوشی و شادی رنج و حسرت است. باید آن را تحمل کرد. از دوری دوست در رنج و عذابی. راه رسیدن به او دشوار نیست. اگر عاشقی، صادق باش و ریا و تزویر را از خود دور کن. قدر لحظه ها و فرصت ها را بدان.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 433

ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی ، لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی
تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت ، حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش ، جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی
هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت ، زان میان پروانه را در اضطراب انداختی
گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما ، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی
زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن ، تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی
خواب بیداران ببستی وان گه از نقش خیال ، تهمتی بر شب روان خیل خواب انداختی
پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه ، و از حیا حور و پری را در حجاب انداختی
باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم ، شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی
از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست ، حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی
و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف ، چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی
داور دارا شکوه ای آن که تاج آفتاب ، از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی
نصره الدین شاه یحیی آن که خصم ملک را ، از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی

تعبیر: به زودی به آرزوی خود می رسی و سعادت و نیکبختی بر زندگی ات سایه خواهد افکند و این حاصل رنج و زحمتی است که تحمل کرده ای. قدر لحظات زندگی را بدان و شکر خداوند را به جای آور.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 356

گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم ، ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم
شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد ، لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم
مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز ، سخن با ماه می گویم پری در خواب می بینم
لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران ، منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم
چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت ، ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم
نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد ، تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم
اگر باور نمی داری رو از صورتگر چین پرس ، که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم
وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد ، غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم
رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم

تعبیر: افکار و اندیشه های بلند و متعالی داری. با سعی و تلاش، مقصود شما حاصل می شود. اراده ی محکم و ایمان راسخ، بهترین یار و یاور تو است. سعی کن جاه طلبی را از آرزوها و اندیشه های خود دور کنی.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 464

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی ، خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی
در وهم می نگنجد کاندر تصور عقل ، آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی
شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را ، هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی
آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی ، وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
چون من خیال رویت جانا به خواب بینم ، کز خواب می نبیند چشمم بجز خیالی
رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت ، شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی
حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی ، زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی

تعبیر: به هدف و آرزوی خود می رسی. البته بدون سعی و تلاش این مقصود حاصل نمی شود. بخت و اقبال همراه تو هستند. بهتر است که فرصت ها را غنیمت بدانی و همه ی سعی و تلاش خود را در راه رسیدن به هدف بکنی. به خداوند توکل داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 455

عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی ، ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند ، شاهبازان طریقت به مقام مگسی
دوش در خیل غلامان درش می رفتم ، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود ، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی
لمع البرق من الطور و آنست به ، فلعلی لک آت بشهاب قبس
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن ، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم ، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی
چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی

تعبیر: عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندكها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه شنبه 26 خرداد 1403 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 133

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد ، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه ، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان ، دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد
این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت ، و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد
ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم ، زان چه آستین کوته و دست دراز کرد
صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت ، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید ، شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد
ای کبک خوش خرام کجا می روی بایست ، غره مشو که گربه زاهد نماز کرد
حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ، ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد

تعبیر: با ریا و حیله به مقصود نخواهی رسید. سعی کن با مردم بی غل و غش و صادق باشی. حقیقت هرگز پنهان نمی ماند و حیله گر و دروغ گو سرانجام رسوا خواهند شد. دوستان را فریب نده. عشق بی ریای خود را نثار خانواده کن تا به آسایش و اطمینان برسی.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی