فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز پنجشنبه 30 فروردین 1403

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 120

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد ، بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
غبار خط بپوشانید خورشید رخش یا رب ، بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد
چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد
ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می بینم ، کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد
چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق ، به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد
بیفشان جرعه ای بر خاک و حال اهل دل بشنو ، که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد
چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل ، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد
خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس ، که می با دیگری خورده ست و با من سر گران دارد
به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن ، که آفت هاست در تاخیر و طالب را زیان دارد
ز سروقد دلجویت مکن محروم چشمم را ، بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد
ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری ، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد
چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب ، به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد

تعبیر: زندگی را سهل و آسان نگیر و مشکلات و سختی های آن را فراموش نکن. عاشق کسی هستی که با غرور و تکبر تو را می آزارد. خودپسندان را به دوستی انتخاب نکن تا حقیر و کوچک نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 368

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم ، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم
زاد راه حرم وصل نداریم مگر ، به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی ، به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام ، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد ، مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه ای از لب شیرین تو دل خواست به جان ، به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را ، از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ ، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر: همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 40

المنه لله که در میکده باز است ، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی ، وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
از وی همه مستی و غرور است و تکبر ، وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم ، با دوست بگوییم که او محرم راز است
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان ، کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
بار دل مجنون و خم طره لیلی ، رخساره محمود و کف پای ایاز است
بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم ، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است
در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید ، از قبله ابروی تو در عین نماز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین ، از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

تعبیر: به خوشی های ناپایدار روزگار دل نبند. راه چاره برای تو باز است فقط با چشم بینا و دل آگاه می توانی آن را بیابی. دوستان مشفق را فراموش نکن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 5

دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را ، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز ، باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون ، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل ، هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت ، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ، با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند ، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند ، اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی ، کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر ، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ، ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود ، ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

تعبیر: مشکلات و سختیهایی در سر راه تو است اما نگران نباش زیرا سختی روزگار گذراست و تمام می شود. راحتی زندگی در مدارا کردن با دشمنان و جوانمردی با دوستان است. سرنوشت را با صبر و توکل و قناعت به راحتی می توان پذیرفت.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 169

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد ، دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست ، خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی ، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
لعلی از کان مروت برنیامد سال هاست ، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار ، مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند ، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست ، عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت ، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش ، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

تعبیر: با غم و غصه، هیچ کاری درست نمی شود. همچنین با دست روی دست گذاشتن چیزی جز اتلاف و هدر دادن وقت بدست نمی آید. نا امیدی آفتی بزرگ است. آن را از خود دور کن و به خود متکی باش و اراده ای محکم داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 314

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم ، لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست ، دیرگاه است کز این جام هلالی مستم
از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور ، در سر کوی تو از پای طلب ننشستم
عافیت چشم مدار از من میخانه نشین ، که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است ، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم
بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود ، چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم
بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا ، که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم
صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت ، آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم
رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود ، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم

تعبیر: ثابت قدم و با اراده ای محکم راه خود را ادامه بده تا به مقصود برسی. از طعنه ی دشمنان بیمی به دل راه نده. از مشکلات راه نا امید نشو زیرا رسیدن به هدف فداکاری و تلاش می خواهد. از دوستان خود کمک بگیر.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 363

دردم از یار است و درمان نیز هم ، دل فدای او شد و جان نیز هم
این که می گویند آن خوشتر ز حسن ، یار ما این دارد و آن نیز هم
یاد باد آن کو به قصد خون ما ، عهد را بشکست و پیمان نیز هم
دوستان در پرده می گویم سخن ، گفته خواهد شد به دستان نیز هم
چون سر آمد دولت شب های وصل ، بگذرد ایام هجران نیز هم
هر دو عالم یک فروغ روی اوست ، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم
اعتمادی نیست بر کار جهان ، بلکه بر گردون گردان نیز هم
عاشق از قاضی نترسد می بیار ، بلکه از یرغوی دیوان نیز هم
محتسب داند که حافظ عاشق است ، و آصف ملک سلیمان نیز هم

تعبیر: کار خود را به تقدیر واگذار نکن و کاری را که شروع کردی با ایمان و استواری ادامه بده. به دنبال هر شکستی پیروزی است پس قدر لحظات را بدان و بیهوده آن ها را به هدر نده تا نادم و پشیمان نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 295

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ ، که تا چو بلبل بی دل کنم علاج دماغ
به جلوه گل سوری نگاه می کردم ، که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ
چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور ، که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ
گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم ، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ
زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن ، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ
یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست ، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ
نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان ، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ

تعبیر: غرور و تکبر را رها کن. دوره ی حسن و جوانی به زودی به سر خواهد آمد، بنابراین قدر لحظات خود را بدان تا دچار ندامت و پشیمانی نشوی. عاقبت اندیش باش و در زندگی تندروی نکن. از افراط و تفریط بپرهیز.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 396

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن ، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب ، ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد ، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند ، زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم ، با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستیست حافظا ، برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

تعبیر: فرصت های زندگی را غنیمت بدان و خوش باش. زندگی خانوادگی خود را به خاطر مسائل پوچ خراب نکن. در زندگی با احتیاط باش و قبل از هر کار، با دقت جوانب آن را بسنج.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 173

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد ، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار ، کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند ، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم ، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
ای عروس هنر از بخت شکایت منما ، حجله حسن بیارای که داماد آمد
دلفریبان نباتی همه زیور بستند ، دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
زیر بارند درختان که تعلق دارند ، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان ، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

تعبیر: امروز بخت و اقبال با تو است. دنیا روی خوش خود را به تو نشان می دهد. آن را غنیمت بدان. صبر و تحمل تو، نتیجه ی خوبی به بار می آورد. خدا را شاکر باش.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 445

تو را که هر چه مراد است در جهان داری ، چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری
بخواه جان و دل از بنده و روان بستان ، که حکم بر سر آزادگان روان داری
میان نداری و دارم عجب که هر ساعت ، میان مجمع خوبان کنی میانداری
بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک ، سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری
بنوش می که سبکروحی و لطیف مدام ، علی الخصوص در آن دم که سر گران داری
مکن عتاب از این بیش و جور بر دل ما ، مکن هر آن چه توانی که جای آن داری
به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاست ، به قصد جان من خسته در کمان داری
بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود ، که سهل باشد اگر یار مهربان داری
به وصل دوست گرت دست می دهد یک دم ، برو که هر چه مراد است در جهان داری
چو گل به دامن از این باغ می بری حافظ ، چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

تعبیر: از لحظات عمر کمال استفاده را ببر. مراقب باش تا با اعمال و رفتارت دیگران را از خود نرنجانی. در مقابل رنج و مشکلات، استقامت کن. ناله و شکایت از دوران فایده ای ندارد. خودخواهی را رها کن تا بدانی که دیگران هم تو را دوست دارند.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه پنجشنبه 30 فروردین 1403 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 77

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت ، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست ، گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض ، پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست ، خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم ، کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن ، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت ، شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

تعبیر: ظاهراً به هدف و مقصود خود نرسیده ای و نا امید شده ای. برای رسیدن به هدف باید کوشش کنی و رنج و سختی را تحمل کنی. مطمئن باش که با کوشش و سعی به هدف خود خواهی رسید.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی