فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز دوشنبه 3 مهر 1402

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 408

ای آفتاب آینه دار جمال تو ، مشک سیاه مجمره گردان خال تو
صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود ، کاین گوشه نیست درخور خیل خیال تو
در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن ، یا رب مباد تا به قیامت زوال تو
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز ، طغرانویس ابروی مشکین مثال تو
در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای ، کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو
برخاست بوی گل ز در آشتی درآی ، ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو
تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود ، کو عشوه ای ز ابروی همچون هلال تو
تا پیش بخت بازروم تهنیت کنان ، کو مژده ای ز مقدم عید وصال تو
این نقطه سیاه که آمد مدار نور ، عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو
در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم ، شرح نیازمندی خود یا ملال تو
حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست ، سودای کج مپز که نباشد مجال تو

تعبیر: گردش روزگار به کام تو است و اگر دچار مختصر رنج و غمی شدی، نگران نباش. خونسرد باش و حوصله کن. با همه ی مردم مدارا کن و مغرور نباش. خداوند را شکرگزار باش و قدر نعمات او را بدان و به دیگران محبت کن.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 263

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز ، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی ، که گفته اند نکویی کن و در آب انداز
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا ، مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی ، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن ، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
به نیم شب اگرت آفتاب می باید ، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند ، مرا به میکده بر در خم شراب انداز
ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت ، به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

تعبیر: نا امید نباش. سهل انگاری و تحمل را رها کن. به آنچه داری قانع باش. در طلب آرزوی محال نباش. از لحظه لحظه ی زندگیت بهره ببر تا دچار حسرت و اندوه نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 269

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس ، نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش ، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس
وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل ، حریم درگه پیر مغان پناهت بس
به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش ، که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن ، صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد ، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
هوای مسکن مولوف و عهد یار قدیم ، ز ره روان سفرکرده عذرخواهت بس
به منت دگران خو مکن که در دو جهان ، رضای ایزد و انعام پادشاهت بس
به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ ، دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس

تعبیر: زیاده طلبی و بلند پروازی، غیر از رنج و مصیبت، نتیجه ای ندارد. قناعت گنجی است که باید قدر آن را دانست. به خدا توکل کن و برای لذت های زودگذر زندگی، خود را اسیر و بنده دیگران نکن. هوا و هوس را از وجود خود دور کن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 458

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی ، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی
در مقامی که صدارت به فقیران بخشند ، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن ، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن ، ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای ، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان ، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است ، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

تعبیر: اگر با چشم باز به وقایع اطراف خود دقت کنی به جایی خواهی رسید. سهل انگاری و غفلت را از خود دور کن. اگر می خواهی به نتیجه برسی، باید شایستگی خود را ثابت کنی و از مشکلات راه هراسی به دل راه ندهی. آدمی بی نیاز و دریادل باش. در طلب مال و منال دنیا، خود را به زحمت نینداز زیرا ارزش آن را ندارد.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 306

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول ، رسد به دولت وصل تو کار من به اصول
قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا ، فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول
چو بر در تو من بی نوای بی زر و زور ، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول
کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم ، که گشته ام ز غم و جور روزگار ملول
من شکسته بدحال زندگی یابم ، در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول
خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت ، که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول
دل از جواهر مهرت چو صیقلی دارد ، بود ز زنگ حوادث هر آینه مصقول
چه جرم کرده ام ای جان و دل به حضرت تو ، که طاعت من بی دل نمی شود مقبول
به درد عشق بساز و خموش کن حافظ ، رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

تعبیر: زمانی به هدف و مقصود خود می رسی که صداقت و ایمان داشته باشی. اگر امروز روزگار بر وفق مراد نیست، نا امید و مأیوس نباش. آنچه که خیر است برای تو پیش می آید. حوادث و غم های زندگی، همیشگی و ماندنی نیستند و زودگذرند.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 169

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد ، دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست ، خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی ، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
لعلی از کان مروت برنیامد سال هاست ، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار ، مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند ، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست ، عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت ، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش ، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

تعبیر: با غم و غصه، هیچ کاری درست نمی شود. همچنین با دست روی دست گذاشتن چیزی جز اتلاف و هدر دادن وقت بدست نمی آید. نا امیدی آفتی بزرگ است. آن را از خود دور کن و به خود متکی باش و اراده ای محکم داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 424

از من جدا مشو که توام نور دیده ای ، آرام جان و مونس قلب رمیده ای
از دامن تو دست ندارند عاشقان ، پیراهن صبوری ایشان دریده ای
از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک ، در دلبری به غایت خوبی رسیده ای
منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان ، معذور دارمت که تو او را ندیده ای
آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا ، بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای

تعبیر: با تمام وجود به کار خود ادامه بده تا به مقصود برسی. صبر و تحمل داشته باش و با آرامش به کار خود ادامه بده.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 254

دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور ، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور
ای گلبشکر آن که تویی پادشاه حسن ، با بلبلان بی دل شیدا مکن غرور
از دست غیبت تو شکایت نمی کنم ، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور
گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد ، ما را غم نگار بود مایه سرور
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار ، ما را شرابخانه قصور است و یار حور
می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی ، گوید تو را که باده مخور گو هوالغفور
حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی ، در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

تعبیر: از بخت خود شکوه و شکایت نکن و به آنچه که داری قانع باش و در طلب چیزی که دور از دسترس تو است و مشکل به دست می آید خود را به خطر نینداز. هر چیز با صبر و حوصله بدست می آید.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 435

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ، تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید ، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم ، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی
سلطان من خدا را زلفت شکست ما را ، تا کی کند سیاهی چندین درازدستی
در گوشه سلامت مستور چون توان بود ، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی
آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست ، کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی
عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

تعبیر: به کارهای گذشته و اعمال خود با تعمق بنگر تا به نقاط ضعف خود پی ببری. خودخواهی را رها کن و مغرور نباش. به هدف خود ایمان بیاور و تردید و دودلی را از خود دور کن. از بروز ناملایمات و مشکلات هراسان نباش و با اراده باش و به خداوند توکل کن.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 35

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست ، مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست
میان او که خدا آفریده است از هیچ ، دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست
به کام تا نرساند مرا لبش چون نای ، نصیحت همه عالم به گوش من بادست
گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست ، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست
اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی ، اساس هستی من زان خراب آبادست
دلا منال ز بیداد و جور یار که یار ، تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست
برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ ، کز این فسانه و افسون مرا بسی یادست

تعبیر: فقط با اتکا به اعتماد به نفس می توانی به مقصود برسی. سخن مدعیان را گوش نکن. اگر به سعی و کوشش و هدف خود ایمان داری، دیگر صبر جایز نیست و فرصت ها را غنیمت بدان.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 2

صلاح کار کجا و من خراب کجا ، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس ، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را ، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد ، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست ، کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است ، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال ، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست ، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تعبیر: صبور و بردبار باش و در کارها با تأمل و اندیشه حرکت کن و نا امیدی را از خود بران و به لطف و رحمت خداوند امیدوار باش و ریاکاران را معیار رفتار خود قرار نده.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه دوشنبه 3 مهر 1402 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 458

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی ، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی
در مقامی که صدارت به فقیران بخشند ، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن ، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن ، ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای ، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان ، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است ، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

تعبیر: اگر با چشم باز به وقایع اطراف خود دقت کنی به جایی خواهی رسید. سهل انگاری و غفلت را از خود دور کن. اگر می خواهی به نتیجه برسی، باید شایستگی خود را ثابت کنی و از مشکلات راه هراسی به دل راه ندهی. آدمی بی نیاز و دریادل باش. در طلب مال و منال دنیا، خود را به زحمت نینداز زیرا ارزش آن را ندارد.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی