فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400

فال روزانه حافظ امروز چهار شنبه 6 بهمن 1400

فال حافظ روزانه امروز چهار شنبه 6 بهمن 1400

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 3

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت ، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب ، چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است ، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم ، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم ، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند ، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو ، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

تعبیر: در زندگی با خیال راحت و آسوده زندگی کن و به آنچه داری راضی و خشنود باش و حریص نباش زیرا حرص و آز سرانجام رسوایی و بدنامی به بار می آورد. با پیران و بزرگان مشورت کن و از تجربه های آنان استفاده کن
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 484

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی ، ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی
به خدایی که تویی بنده بگزیده او ، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی
گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست ، بی دلی سهل بود گر نبود بی دینی
ادب و شرم تو را خسرو مه رویان کرد ، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی
عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار ، ظاهرا مصلحت وقت در آن می بینی
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم ، عاشقان را نبود چاره بجز مسکینی
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست ، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی
شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست ، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی
سخنی بی غرض از بنده مخلص بشنو ، ای که منظور بزرگان حقیقت بینی
نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد ، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی
سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد ، بلغ الطاقه یا مقله عینی بینی
تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل ، لایق بندگی خواجه جلال الدینی

تعبیر: از هوا و هوس خود پیروی نکن، وگرنه پشیمان و نادم می شوی. در هنگام بروز مشکلات صبر و شکیبایی نداری. قدر خود و ارزش های خود را بدان. در انتخاب دوست دقت کن تا آنکه گمراه نشوی. در کارهای خود دقیق باش و نقاط ضعفت را بشناس و در برطرف کردن آنها کوشش کن.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 289

مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش ، لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش
دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی ، بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش
من همان به که از او نیک نگه دارم دل ، که بد و نیک ندیده ست و ندارد نگهش
بوی شیر از لب همچون شکرش می آید ، گر چه خون می چکد از شیوه چشم سیهش
چارده ساله بتی چابک شیرین دارم ، که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش
از پی آن گل نورسته دل ما یا رب ، خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش
یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند ، ببرد زود به جانداری خود پادشهش
جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در ، صدف سینه حافظ بود آرامگهش

تعبیر: مسائل زندگی را جدی بگیر و از آنها سرسری نگذر. قدر خود را بدان و اعتماد به نفس داشته باش. بی مسئولیتی در زندگی خانوادگی بزرگترین آفت است. از مشورت با دیگران بهره مند شو.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 122

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد ، خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست ، که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای ، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان ، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی ، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد
چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ، ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد
سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری ، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ ، به یادگار نسیم صبا نگه دارد

تعبیر: اگر می خواهی به موفقیت برسی خدا را فراموش نکن و با اعتدال و میانه روی زندگی کن. افراط و تفریط در کارها زندگی را دچار مخاطره خواهد کرد. دوستان با وفا و مهربان را فراموش نکن و به عهد و پیمان دوستی وفادار باش.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 455

عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی ، ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند ، شاهبازان طریقت به مقام مگسی
دوش در خیل غلامان درش می رفتم ، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود ، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی
لمع البرق من الطور و آنست به ، فلعلی لک آت بشهاب قبس
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن ، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم ، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی
چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی

تعبیر: عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندكها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 203

سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود ، رونق میکده از درس و دعای ما بود
نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان ، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
دفتر دانش ما جمله بشویید به می ، که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود
از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل ، کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود
دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد ، و اندر آن دایره سرگشته پابرجا بود
مطرب از درد محبت عملی می پرداخت ، که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود
می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی ، بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان ، رخصت خبث نداد ار نه حکایت ها بود
قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد ، کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود

تعبیر: از اشتباهات گذشته پند بگیر. هر شکستی مقدمه ی پیروزی است. عقل و دانش تنها کافی نیست، بلکه تجربه و ایمان هم لازمه ی کار است. با توکل به خدا در کارها کوشش کن تا به هدف برسی.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 244

معاشران گره از زلف یار باز کنید ، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند ، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند ، که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد ، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است ، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
نخست موعظه پیر صحبت این حرف است ، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق ، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
وگر طلب کند انعامی از شما حافظ ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید

تعبیر: نا امید نباش. روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. خداوند با عاشقان صادق است. ریا و تزویر را از خود دور کن. دوستان و دشمنان خود را بشناس تا گمراه و مجنون نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 312

بشری اذ السلامه حلت بذی سلم ، لله حمد معترف غایه النعم
آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد ، تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
از بازگشت شاه در این طرفه منزل است ، آهنگ خصم او به سراپرده عدم
پیمان شکن هرآینه گردد شکسته حال ، ان العهود عند ملیک النهی ذمم
می جست از سحاب امل رحمتی ولی ، جز دیده اش معاینه بیرون نداد نم
در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت ، الان قد ندمت و ما ینفع الندم
ساقی چو یار مه رخ و از اهل راز بود ، حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم

تعبیر: به زودی به مراد و آرزوی خود می رسی. قدر لحظات را بدان و موقعیت شناس باش. در غیر اینصورت نادم و پشیمان خواهی شد. با هر کسی راز خود را در میان نگذار.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 189

طایر دولت اگر باز گذاری بکند ، یار بازآید و با وصل قراری بکند
دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند ، بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند
دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من ، هاتف غیب ندا داد که آری بکند
کس نیارد بر او دم زند از قصه ما ، مگرش باد صبا گوش گذاری بکند
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز ، بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی ، مردی از خویش برون آید و کاری بکند
کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای ، جرعه ای درکشد و دفع خماری بکند
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب ، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند
حافظا گر نروی از در او هم روزی ، گذری بر سرت از گوشه کناری بکند

تعبیر: به آرزوی خود خواهی رسید فقط کمی همت و اراده می خواهد. صبر و استقامت را از یاد نبر. در انتظار دیدار دوستی به سر می بری. به زودی او را خواهی دید.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 163

گل بی رخ یار خوش نباشد ، بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان ، بی لاله عذار خوش نباشد
رقصیدن سرو و حالت گل ، بی صوت هزار خوش نباشد
با یار شکرلب گل اندام ، بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد ، جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ ، از بهر نثار خوش نباشد

تعبیر: بخت و اقبال با تو مساعد است. در زندگی قدر دوستان را بدان زیرا بدون آنها زندگی غم انگیز و دشوار می گذرد.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 354

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ، بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد ، مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم
جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهادکش فریاد ، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل ، بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی ، که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست ، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم
صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز ، که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم
شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین ، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم
حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد ، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم

تعبیر: وفا و محبت را سرلوحه ی اعمال خود قرار داده ای. هم صحبتی با خردمندان و پیران دانا را رها نکن تا به تو گزندی نرسد. از تجربیات آنان استفاده کن تا به سعادت برسی. به فکر جمع کردن مال و ثروت نباش. عشق و محبت بالاترین سرمایه ی زندگی است.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه چهار شنبه 6 بهمن 1400 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 486

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی ، می خواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل ، تا از درخت نکته توحید بشنوی
مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی ، تا خواجه می خورد به غزل های پهلوی
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد ، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی
این قصه عجب شنو از بخت واژگون ، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن ، کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی
چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد ، مخموریت مباد که خوش مست می روی
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر ، کای نور چشم من بجز از کشته ندروی
ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد ، کآشفته گشت طره دستار مولوی

تعبیر: دنیا مزرعه ای است که هرچه در آن بکاری همان را درو می کنی. پیروزی و شکست انسان نتیجه ی اعمال و رفتار اوست. در صورت شکست باید به اعمال و رفتار خود نگاه کنی تا اشتباهات و خطاهای خود را بشناسی و از آن تجربه کسب کنی و چراغ راه آینده سازی.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی