فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز جمعه 7 بهمن 1401

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 252

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر ، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر
خرم آن روز که با دیده گریان بروم ، تا زنم آب در میکده یک بار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی ، تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت ، حاش لله که روم من ز پی یار دگر
گر مساعد شودم دایره چرخ کبود ، هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند ، غمزه شوخش و آن طره ی طرار دگر
راز سربسته ما بین که به دستان گفتند ، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت ، کندم قصد دل ریش به آزار دگر
بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست ، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر

تعبیر: از زحمتی که تحمل کرده ای و تو را به نتیجه نرسانده است نا امید شده ای. غم و اندوه حاصلی ندارد و راههای دیگر را امتحان کن. اراده داشته باش و نا امیدی را رها کن. با هر کسی راز خود را در میان نگذار.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 77

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت ، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست ، گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض ، پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست ، خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم ، کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن ، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت ، شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

تعبیر: ظاهراً به هدف و مقصود خود نرسیده ای و نا امید شده ای. برای رسیدن به هدف باید کوشش کنی و رنج و سختی را تحمل کنی. مطمئن باش که با کوشش و سعی به هدف خود خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 455

عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی ، ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند ، شاهبازان طریقت به مقام مگسی
دوش در خیل غلامان درش می رفتم ، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود ، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی
لمع البرق من الطور و آنست به ، فلعلی لک آت بشهاب قبس
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن ، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم ، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی
چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی

تعبیر: عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندكها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 77

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت ، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست ، گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض ، پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست ، خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم ، کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن ، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت ، شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

تعبیر: ظاهراً به هدف و مقصود خود نرسیده ای و نا امید شده ای. برای رسیدن به هدف باید کوشش کنی و رنج و سختی را تحمل کنی. مطمئن باش که با کوشش و سعی به هدف خود خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 18

ساقیا آمدن عید مبارک بادت ، وان مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق ، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی ، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست ، جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت ، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد ، طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ، ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

تعبیر: فال فرخنده و مبارکی است. هر نیت و مقصودی که داری بسیار خوب و خوش فرجام است. در ازدواج بسیار خوش اقبال و خوشبخت خواهی بود.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 102

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد ، من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد
کارم بدان رسید که همراز خود کنم ، هر شام برق لامع و هر بامداد باد
در چین طره تو دل بی حفاظ من ، هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد
امروز قدر پند عزیزان شناختم ، یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد
خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن ، بند قبای غنچه گل می گشاد باد
از دست رفته بود وجود ضعیف من ، صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد
حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد ، جان ها فدای مردم نیکونهاد باد

تعبیر: به نصایح بزرگان و مشفقان گوش فرا ده. ناراحتی و اندوهی که وجود تو را تهدید می کند برطرف و نابود می شود. از عزیزی به تو پیامی خواهد رسید. وجود صادق و بی ریای تو در کارها به تو کمک خواهد کرد.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 420

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه ، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب ، این چنین با همه درساخته ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی ، بازم از پای درانداخته ای یعنی چه
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان ، و از میان تیغ به ما آخته ای یعنی چه
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول ، عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار ، خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه

تعبیر: زندگی آرام و سعادتمندی داری، اما هنوز از آنچه که داری، می طلبی. برای خود بیهوده دردسر می تراشی. قدر زندگی و خانواده ی مهربان خود را بدان. با خیالات بیهوده و آرزوهای خام، زندگی خود را دچار ناملایمات نکن. قناعت بزرگترین گنجینه ی بشریت است.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 65

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ، ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار ، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار ، غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معنی آب زندگی و روضه ارم ، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند ، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلک خموش ، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست ، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست ، تا در میانه خواسته کردگار چیست

تعبیر: دم را غنیمت بدان و قانع باش. هیچکس نمیداند که عاقبت کار چیست. هرچه خدا بخواهد همان می شود. غم و اندوه برای دنیا کاری عبث و بیهوده است و بر سختی زندگی می افزاید.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 440

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی ، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است ، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز ، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی
الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور ، پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی
جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست ، ز مهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی
همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی ، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است ، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند ، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

تعبیر: زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. اگر امروز دچار رنج و زحمت شده ای فردا به آرزوی خود می رسی به شرط آنکه از ناملایمات راه ناامید و مأیوس نشوی. به لطف خداوند توکل داشته باش و ایمان بیاور. غرور و تکبر را رها کن و با دوستان و افراد خانواده ات مشورت کن تا به مقصود خود برسی. زیاده طلب و حریص نباش.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 119

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد ، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد
به خط و خال گدایان مده خزینه دل ، به دست شاهوشی ده که محترم دارد
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان ، غلام همت سروم که این قدم دارد
رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست ، نهد به پای قدح هر که شش درم دارد
زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار ، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد
ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان ، کدام محرم دل ره در این حرم دارد
دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل ، به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد
مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری ، که جلوه نظر و شیوه کرم دارد
ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست ، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

تعبیر: کسی که ایمان داشته باشد و دریادل باشد از سختی های زودگذر روزگار نمی هراسد. صبر و توکل به خدا چاره ساز مشکلات است. از انسان های بد طینت و سود جو دوری کن. هر کسی را محرم اسرار خود قرار نده. هرچه می خواهی از خدا بخواه.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 455

عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی ، ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند ، شاهبازان طریقت به مقام مگسی
دوش در خیل غلامان درش می رفتم ، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود ، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی
لمع البرق من الطور و آنست به ، فلعلی لک آت بشهاب قبس
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن ، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم ، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی
چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی

تعبیر: عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندكها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه جمعه 7 بهمن 1401 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 144

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد ، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر ، بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد
گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید ، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
گدایی در میخانه طرفه اکسیریست ، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی ، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد
تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون ، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی ، غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور ، به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد
ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی ، طمع مدار که کار دگر توانی کرد
دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی ، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد
گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

تعبیر: حقیقت و هدف از تو دور نیست فقط باید بصیر و آگاه باشی و هوشیارانه عمل کنی. در راه عشق به پیروزی خواهی رسید به شرط آنکه اخلاص داشته باشی و دروغ و ریا را از خود دور کنی.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی