فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز شنبه 13 خرداد 1402

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 177

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند ، نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ، کلاه داری و آیین سروری داند
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن ، که دوست خود روش بنده پروری داند
غلام همت آن رند عافیت سوزم ، که در گداصفتی کیمیاگری داند
وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی ، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
بباختم دل دیوانه و ندانستم ، که آدمی بچه ای شیوه پری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست ، نه هر که سر بتراشد قلندری داند
مدار نقطه بینش ز خال توست مرا ، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد ، جهان بگیرد اگر دادگستری داند
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه ، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

تعبیر: هر کسی نمی تواند به آسانی و بدون سعی و تلاش به هدف برسد. شرط پیروزی در به کار گرفتن اندیشه و کوشش انسان است. از تجربه ی دیگران نیز باید استفاده کرد. به نیازمندان و محتاجان باید کمک کنی تا در مواقع ضروری دچار مشکل نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 466

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی ، وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی
چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم ، در کنج خراباتی افتاده خراب اولی
چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی ، هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت ، این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی
تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست ، در سر هوس ساقی در دست شراب اولی
از همچو تو دلداری دل برنکنم آری ، چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی ، رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی

تعبیر: بیهوده غمگین و ناراحت نباش. اگر به آرزو و هدف خود نرسیدی، دنیا به آخر نمی رسد. بهتر است که به کار دیگری بپردازی و روزگار را بر وفق مراد خود بگردانی. به اندازه ی توانایی و قابلیت های خود زندگی کن و خود را برای آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی به خطر نینداز.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 278

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش ، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش ، مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش
بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن ، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار ، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم ، به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست ، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ ، ولیکن خنده می آید بدین بازوی بی زورش

تعبیر: انسان در رنج و سختی آفریده شده و زندگی سرشار از رنجها و سختی هاست. تو از این همه شر و شور و غوغا به تنگ آمده ای. به دنبال خلوتی می گردی و مسکنی تا لحظه ای به آرامش برسی. به خدا پناه ببر که یاد او بهترین آرامش بخش است. به میان مردم درویش مسلک برو و گمشده خود را در میان آنان جستجو کن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 202

بود آیا که در میکده ها بگشایند ، گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند ، دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان صبوحی زدگان ، بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسید ، تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب ، تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند
در میخانه ببستند خدایا مپسند ، که در خانه تزویر و ریا بگشایند
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا ، که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند

تعبیر: گرفتار رنج و مصیبتی شده ای، اما نا امید نباش. پایان هر شب سیاه سپیدی روز است. دعا و نیایش به درگاه خدا به قلب تو آرامش می بخشد و به تو کمک می کند تا بهتر تصمیم بگیری. امیدوار باش.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 287

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش ، دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش
همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف ، همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح ، چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش
هم گلستان خیالم ز تو پرنقش و نگار ، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش
در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار ، کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش
شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری ، می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش
در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست ، می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش

تعبیر: راه پر خطر عشق را طی کردن کار هر کس نیست. مردی با اراده و قوی می خواهد تا از سختی های راه نهراسد. برای رسیدن به مقصود باید تلاش کرده و مأیوس نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 433

ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی ، لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی
تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت ، حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی
گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش ، جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی
هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت ، زان میان پروانه را در اضطراب انداختی
گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما ، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی
زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن ، تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی
خواب بیداران ببستی وان گه از نقش خیال ، تهمتی بر شب روان خیل خواب انداختی
پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه ، و از حیا حور و پری را در حجاب انداختی
باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم ، شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی
از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست ، حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی
و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف ، چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی
داور دارا شکوه ای آن که تاج آفتاب ، از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی
نصره الدین شاه یحیی آن که خصم ملک را ، از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی

تعبیر: به زودی به آرزوی خود می رسی و سعادت و نیکبختی بر زندگی ات سایه خواهد افکند و این حاصل رنج و زحمتی است که تحمل کرده ای. قدر لحظات زندگی را بدان و شکر خداوند را به جای آور.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 26

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست ، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان ، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین ، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند ، کافر عشق بود گر نشود باده پرست
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر ، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم ، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست
خنده جام می و زلف گره گیر نگار ، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

تعبیر: از آرزوهای دور و درازی که می تواند تو را اسیر خود کنند دوری کن و بدان که هرچه برای تو پیش می آید خیر است. به لطف و کرم خداوند امیدوار باش . شکر خدا را بجای آور.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 111

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد ، عارف از خنده می در طمع خام افتاد
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد ، این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود ، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید ، کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم ، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار ، هر که در دایره گردش ایام افتاد
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ ، آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی ، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت ، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است ، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی ، زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

تعبیر: فریب ظواهر هر کار را نخور و به عمق و پایان کار بیندیش. مشکلاتی که در سر راه تو قرار گرفته نتیجه ی خودبینی و عجله و مشورت نکردن در کارهاست. اگر امیدوار باشی و عاقلانه چاره اندیشی کنی می توانی شکست خود را جبران کنی.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 385

یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان ، وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان
دل آزرده ما را به نسیمی بنواز ، یعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان
ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند ، یار مه روی مرا نیز به من بازرسان
دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد ، یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان
برو ای طایر میمون همایون آثار ، پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان
سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات ، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان
آن که بودی وطنش دیده حافظ یا رب ، به مرادش ز غریبی به وطن بازرسان

تعبیر: از دوست و مقصود خود دور مانده ای و در آرزوی دیدار او به سر می بری. به زودی مقصود تو حاصل خواهد شد و به آرزوی خود می رسی. دست از تلاش بر ندار.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 229

بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد ، دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد
از بهر بوسه ای ز لبش جان همی دهم ، اینم همی ستاند و آنم نمی دهد
مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست ، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد
زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین ، کان جا مجال بادوزانم نمی دهد
چندان که بر کنار چو پرگار می شدم ، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد
شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی ، بدعهدی زمانه زمانم نمی دهد
گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست ، حافظ ز آه و ناله امانم نمی دهد

تعبیر: نا امیدی را از خود دور کن. شک و تردید را از خود بران و اراده ی خود را قوی کن تا بتوانی بهتر تصمیم بگیری. بدون رنج و زحمت، هیچ چیزی به آسانی به دست نمی آید.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 348

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم ، و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم
از دل تنگ گنهکار برآرم آهی ، کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست ، می کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم
بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاه ، تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم
خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست ، عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم
جرعه جام بر این تخت روان افشانم ، غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا ، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

تعبیر: کار امروز را به فردا وامگذار که برای هرروز کار خاصی در نظر گرفته شده است . سعی کن در انجام کارها تعلل نکنی و هر کاری را به موقع انجام دهی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه شنبه 13 خرداد 1402 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 462

یا مبسما یحاکی درجا من اللالی ، یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی
حالی خیال وصلت خوش می دهد فریبم ، تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم ، نومید کی توان بود از لطف لایزالی
ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش ، تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک ، امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت ، حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
صافیست جام خاطر در دور آصف عهد ، قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
الملک قد تباهی من جده و جده ، یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت ، برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی

تعبیر: از شکست ها، ناامید و مأیوس نباش. غم و حسرت بر ایام گذشته دردی را از تو دوا نمی کند. شادمان باش و به خداوند توکل کن و کارها را سخت نگیر تا جهان بر تو سخت نگیرد. انسان دو بار متولد نمی شود پس لحظات عمر را غنیمت بدان و از آن لذت ببر.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی