تبلیغات در پیچک

تبلیغات راز پنهان مدیران موفق است.

در سایت پیچک تبلیغات رپورتاژ و بنری انجام می گردد.

بنر

تبلیغات بنر سایز 120 در 240 ستون کناری ماهانه 500 هزار تومان می باشد.

تبلیغات بنر 468 در 60 بالای نوشته های اصلی ماهانه 500 هزار تومان می باشد.

رپورتاژ

حداکثر حجم متن 900 الی 1200 لغت

لینک 2 دامنه مورد قبول نیست.

حداکثر تعداد تصاویر : 3 عدد

حداکثر تعداد لینک : 3 عدد

موضوع و متن رپورتاژ باید مورد تایید سردبیر قرار گیرد.

قیمت : تماس بگیرید

بک لینک

با سایت بک لینک فا هماهنگ شود

ایمیل تماس

مطالب پیشنهادی