کف بینی آنلاین

کف بینی ریشه بسیار قدیمی دارد ، شاید بتوان کف بینی را جزو اولین فال گرفتن ها دانست که آینده و شخصیت و زندگی فردی را از طریق دیدن خطوط کف دستان وی برایش آشکار می کردند.

خط زندگی ، خط سرنوشت ، خط سر و به نوعی هر خطی که در کف دستان خود میبینید می تواند مفهوم و معنی خاصی داشته باشد .

در این سایت یعنی پیچک دات نت توانستیم برای اولین بار برنامه ای را تقدیم کنیم که کف بینی را به صورت آنلاین و باتوجه به خطوط کف دست شما انجام دهد.

این برنامه می تواند باتوجه به خطوط کف دستان شما یا دیگر اعضای خانواده ، فال دقیق و روشنی را برایتان بگیرد ، البته این برنامه و تمام برنامه های فال که در پیچک ارائه شده به صورت رایگان می باشد.

کف بینی آنلاین

کف بینی آنلاین

کف بینی آنلاین از 7 بخش تشکیل شده است و باید تا مرحله آخر را برای مشاهده پاسخ فال ، انجام دهید.

مرحله 1 از 7

خط سرنوشت شما کدام یک از موارد زیر است؟

hand
صاف و کاملا کشیده
hand
متوسط
hand
خیلی کوتاه
hand
خط کج
hand
خط دو تکه
 

مطالب پیشنهادی