مدیریت ذخیره داده‌ای :

صرف نظر از مدل ذخیره، رسانه‌های داده‌ای نقش مهم در حمایت دارند و باید یک تعادل بین هزینه و امنیت برقرار شود. On-line این ذخیره رایج‌ترین نوع است و می‌تواند در زمان میلی ثانیه عمل کند، یک نمونه از آن استفاده ازدیسک درونی ویا ارایه دیسک می‌باشد. این ذخیره بسیار سریع می‌باشد و می‌تواند در بعضی موار دحذف شود. حذف داده‌ها در مقابل یک نوع ویروس عملی است. Near-line این ذخیره ارزان تر است و به طور پیوسته نمی‌باشد ولی نقش حمایتی مهمی دارد. یک مثال در این جا مربوط به یک کتابخانه نواری است که زمان ذخیره طولانی دارد مانند چند میلی ثانیه. این وسیله نقش مهم در حرکت رسانه‌ها ایفا می‌کند. در حالت offline نیز مانند online عمل خواهد شد و یک تعامل انسانی برای عملکرد رسانه نیاز است. این به سادگی ذخیره نواری در فایل است. دسترسی می‌تواند بیش از یک ساعت باشد. در سایت حمایتی و مرکز بازیافت نیز چندین نوع محل وجود دارد که نمی‌توانند به خوبی عمل بازیافت را انجام دهند. سیستم‌های کامپیوتری می‌توانند به خوبی طراحی شبکه‌ها را الزامی کنند. بعضی از سازمان‌ها دارای مرکز خاص هستند که به این سناریو مجهز است. آنها از مرکز شخص ثالث نیز استفاده می‌کنند، توجه کنید که چون سایت DR به سرمایه زیاد نیاز دارد حمایت می‌تواند روش ارجح در حرکت داده‌ها به سایت DR باشد. انعکاس دیسک نیز عامل حفظ داده‌های DR است. انتخاب، استخراج و تغییر داده ها تعیین نقش حمایت در سیستم آسان نمی‌باشد. حمایت داده‌ها می‌تواند بر ذخیره داده‌ها نیز اثر بگذارد. اگر این حمایت کافی نباشد اطلاعات از دست خواهند رفت. مفهوم اصلی مربوط به حمایت فایل‌های متغیر می‌باشد. ؛ کپی کردن فایل : این روند با استفاده از برنامه کمکی OS عملی خواهد شد. کپی سیستم می‌تواند در یک محل دیگر نیز انجام شود. این را یک نوع حمایت تقسیم خام گویند. این حمایت قدرت اجرایی سریع تر دارد. ویژگی اصلی نرم‌افزاری شامل توانایی بازیافت فایل از تصویر گنگ است. در مورد شناخت تغییرات نیز باید گفت بعضی از سیستم‌ها دارای یک بیت آرشیو هستند که به آسانی تغییر خواهد کرد. در این شرایط بهتر است نوع فایل تغییر یافته مشخص شود. سطح افزایشی حمایتی نیز نقش مهم در تغییر فایل دارد. به این طریق انسداد در فایل‌ها تغییر خواهد کرد. این سطح بالای هماهنگی بین سیستم و نرم‌افزار حمایتی دیده شده است. ؛ نسخه برداری سیستم فایل: این سیستم می‌تواند تغییرات فایل را حفظ کند و می‌تواند این تغییرات را در اختیار کاربر قرار دهد. این عامل دسترسی به هر نسخه خواهد بود. زمان تولید فایل نیز مهم است. یک مثال از آن شامل سیستم linux می‌باشد.

از صفحات دیگر نیز دیدن نمایید

بعدی

قبلی

مطالب پیشنهادی