استخاره صفحه 89

استخاره صفحه89

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : انجام بده

تفسیر کلی : خوب است با صبر و حوصله به نتیجه دلخواه می رسی.

نتیجه ازدواج : هیچ کاری بدون زحمت نیست ولی چیزی که با زحمت بدست آید ارزش دیگری دارد ان شاءالله که مبارک است.

نتیجه معامله : با افراد خبره مشورت کن و سپس انجام بده.

سوره نساء

آیه 66

سوره نساء
سوره نساء
89
90
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی