استخاره صفحه 551

استخاره صفحه551

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : انجام بده

تفسیر کلی : خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید که در این صورت عواقب بدی انتظار شماست.

نتیجه ازدواج : خوب است همه ی مسائل را مطرح کنید و چیزی را از قلم نیاندازید تا بعد دچار مشکل نشوید.

نتیجه معامله : خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید و همه ی جوانب کار را رعایت کنید.

سوره ممتحنه

آیه 12

سوره ممتحنه
سوره ممتحنه
551
552
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی