استخاره صفحه 339

استخاره صفحه339

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : حتما انجام بده

تفسیر کلی : بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.

نتیجه ازدواج : مورد بسیار مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله که عاقبت به خیر خواهید شد.

نتیجه معامله : خوب است ان شاءالله منفعت خوبی خواهید برد مواظب باشید مرتکب حرام نشوید که پشیمان خواهید شد.

سوره حج

آیه 56

سوره حج
سوره حج
339
340
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی