استخاره صفحه 97

استخاره صفحه97

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : انجام بده

تفسیر کلی : خوب است با حفظ موازین شرعی و دادن صدقه اقدام کنید.

نتیجه ازدواج : ان شاءالله که مبارک است ۲ شرط بالا فراموش نشود.

نتیجه معامله : مورد پر منفعتی است بشرطی که موازین شرعی را رعایت کنید و صدقه ی در خوری بدهید.

سوره نساء

آیه 114

سوره نساء
سوره نساء
97
98
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی