استخاره صفحه 367

استخاره صفحه367

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : حتما انجام بده

تفسیر کلی : بسیار خوب است از مشکلات نهراسید و با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله هر آنچه که در نظر دارید انجام می شود.

نتیجه ازدواج : هر آنچه از یک ازدواج خوب می شود توقع داشت وجود دارد پس درنگ نکنید جایز نیست.

نتیجه معامله : سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل بخدا انجام دهید.

سوره شعراء

آیه 10

سوره شعراء
سوره شعراء
367
368
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی