استخاره صفحه 335

استخاره صفحه 335

استخاره با قرآن ، سوره حج آیه 24

استخاره صفحه335

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب استخاره شما به شرح زیر است.

نتیجه استخاره : انجام بده

تفسیر کلی : خوب است با توکل بخدا اقدام کنید به اهدافتان خواهید رسید.

نتیجه ازدواج : خوب است انسان مگر از ازدواج چه چیزی می خواهد با توکل بخدا اقدام کنید.

نتیجه معامله : خوب است با مشورت با افراد خبره سود بهتری نصیبتان خواهد شد.

سوره حج

آیه 24

سوره حج
سوره حج
335
336
ترجمه فارسی سوره

سایت پیچک از تمام کتاب کلام الله ، قرآن کریم برای استخاره آنلاین استفاده نموده است.

بهتر است درباره یک نیت ، چندین استخاره گرفته نشود. درصورت گرفتن چند استخاره با یک نیت ثابت ( بدون تغییر شرایط ) اولین پاسخ صحیح می باشد.


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی