دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

تا کنون دقت کردید هنگام گرفتن استخاره دعایی را زمزمه می کنند ؟ دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم چیست ؟ گرفتن استخاره ، یکی از راه هایی است برای کمک گرفتن از خداوند.

با خواندن دعای استخاره و نماز استخاره می توانیم یک استخاره با پاسخی درست را داشته باشیم که این دعا در سایت پیچک درج شده و می توانید در این سایت بخوانید..

حضرت محمد (ص) استخاره گرفتن را مثل سوره های قرآن به یاران و نزدیکان خود آموزش می دادند ، ایشان می فرمودند : هر کسی که قصد کاری نماید ، دو رکعت نماز سنت اداء کند ، سپس این دعا را بخواند

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي (رضِّنِيِ بِه)»

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم 1166.

خداوندا ، به وسیله علمت از شما طلب خیر کرده و به وسیله قدرتت از شما توانایی می خواهم ، از شما فضل و بزرگی ات را مسئلت مینمایم.

چون تو قادر و توانایی و من توانایی ندارم ، و تو میدانی و من نمیدانم و تو به امور غیب آگاهی . خداوندا ، اگر می دانی این کار در دین و امور زندگی و در سر انجام کارم در دنیا و آخرت نیکو است ، آن را برایم مقدر و آسان کن و در آن برکت بیانداز و اگر میدانی این کار در دین و امور زندگی و دنیا و آخرت باعث شر و بدی است آن را از من دور فرما و مرا از آن دور کن و خیر و نیکویی را ، هر کجا هست برایم مقدر کن ، سپس من را راضی و خشنود کن.

هنگامی که چنین کرد ( و دعای استخاره را خواند ) من نیز برای او منافع نزدیک و دور آن را بر می گزینم.

هرکس که با خداوند استخاره کند و با بندگان مؤمن مشورت کند ، چنانچه بر کار خود استوار و ثابت قدم باشد ، پشیمان نخواهد شد.

خداوند می فرمایند : وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ

در امور کارها با کسانی مشورت کن و وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتی ، قاطعانه درست به کار شده و بر خدا توکل کن \ سوره آل عمران آیه 159


استخاره

دعایی که قبل از استخاره باید بخوانیم

بهترین زمان استخاره با قرآن و تسبیح

مطالب پیشنهادی