بایگانی برچسب: s

دانلود پروژه مهندسی آب و فاضلاب به همراه فایل های طراحی(autocad و epanet) (مهندس حسن فراهانی)

منبع : ایران سازه

دانلود پروژه مهندسی آب و فاضلاب به همراه فایل های طراحی(autocad و epanet)

وحیدرضا قره باغی

مشخصات پروژه :

پروژه مربوط به طرح شبکه آب و فاضلاب یک شهر کوچک است که درحال حاضر جمعیتی بالغ بر ۶۰۰۰ نفر دارد و با نرخ رشد %۲ جمعیت آن برای دوره طرح ۵۰ سال ۱۶۰۰۰ نفر برآورد می شود.                                      
میانگین سالانه مصرف روزانه آب ۲۲۵ لیتر آب برای هر نفر در روز میباشد که با توجه به وجود کار خانه تولید آجر ماشینی و بزرگی فضای سبز برابر  ۳۰۰ لیتر در روز در نظر گرفته شده است .
ضرایب ماکزیمم مصرف روزانه و ساعتی آب به ترتیب ۱٫۵ و ۱٫۸۵ می باشد ومساحت مسکونی شهر ۴۳ هکتار است.
طراحی شبکه آب توسط برنامه  EPANET 2.0انجام شده و فرمول طراحی ،فرمول Hazen-Williams می باشد که فرمول پیش فرض طراحی در برنامه می باشد.
طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی وآب باران با استفاده از روش استدلالی وعدد ناصافی جدار لوله ها در رابطه دارسی-ویسباخ برابر ۱٫۵
میلیمتر انتخاب شده است.
محدوده شهر با توجه به تعداد طبقات ساختمانها به سه منطقه با ضریب تراکم جمعیتی کم و متوسط و بالا لحاظ شده است.(میزان آب مورد نیاز آتش نشانی با توجه به کوچکی شهر و در جهت اطمینان ۲۰ لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده است.)

برای دانلود از ایران سازه اینجا کلیک کنید…

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان