تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03 - 04

چينه

چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار...

چينه دان چينه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببينيد چينه دان مرغي را بيرون مي آوريد و...
چکش چکش در خواب هاي ما عاملي است قاطع و نيرومند. اين هم مي تواند يک وسيله...
چکمه برخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند...
چکه اگر در خواب ببينيد که شير آب چکه مي کند مال شما تلف مي شود و گوياي اين...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

01 - 02 - 03 - 04

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل