بایگانی برچسب: s

اس ام اس و جملات فلسفی

اس ام اس و جملات فلسفی

تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه، اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده …

اس ام اس فلسفی

عشق ورزیدن به کسی که شما را تحقیر میکند مثل آب خوردن از لبه تیغ است …

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک، یا نافرمانی بیمار …

متاسفانه پشت درِ اتاق عمل جایی که همه مومن و مسلمان می‌شوند !

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید …

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است … (ارد بزرگ)

پیامک فلسفی

بی احساس و بی عاطفه بودن، انسان را از واقعیت دور میکند امیر احساسات باشیم، نه اسیر آن …

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن. من ندیدم بیدی، سایه اش را بفروشد به زمین. رایگان میبخشد، نارون شاخه ی خود را به کلاغ …

متن فلسفی

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد … (اسکار وایلد)

عاشق کسی است که تشخیص دهد: اندوه پنهان شده در لبخندت را، عشق پنهان شده در عصبانیتت را، معنای حقیقی در سکوتت را …

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند …

اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم (انیشتین)

در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند …

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند دیگران بیشتر به بزرگی آنها پی خواهند برد …

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد …

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم …

روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم : چی میگی درباره ی کسی که بعد از عمری زندگی کردن مویش را سپید کرده و رویش را سیاه. پاسخ آمد که : آه آه آه

جملات قصار بزرگان

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند، نه تاریخ تولد ! (ارهارد)

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند

اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند …

آنان که به زین اسب خود می نازند، در وقت مسابقه چرا می بازند ؟

دنیا که شبیه کوچه بن بست است، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

آدمهای بزرگ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند کسانی هستند که بعد از شکست، پیروز شده‌اند …

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند …

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد … (ضرب المثل چینی)

ایمان یک باره نیست، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده …

جملات زیبا و با مفهوم

گــاه در زنـدگـی، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد …

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است …

خطا کردن یک کار انسانی است، اما تکرار آن یک کار حیوانی!

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

باران که می بارد، همه پرنده ها به دنبال سرپناهند. اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن، بالاتر از ابرها پرواز میکند. این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند …

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم، همه تعبیر دمی بود و نمیدانستیم. حسرت رد شدن ثانیه های کوچک، فرصت محترمی بود و نمیدانستیم. عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب، آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم …

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه ی پایان رسیدن … (نلسون ماندلا)

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک، نه مرا بد آید و نه تو را نیک …

بی کلک

اس ام اس و جملات فلسفی

اس ام اس و جملات فلسفی

تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه، اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده …

اس ام اس فلسفی

عشق ورزیدن به کسی که شما را تحقیر میکند مثل آب خوردن از لبه تیغ است …

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک، یا نافرمانی بیمار …

متاسفانه پشت درِ اتاق عمل جایی که همه مومن و مسلمان می‌شوند !

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید …

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است … (ارد بزرگ)

پیامک فلسفی

بی احساس و بی عاطفه بودن، انسان را از واقعیت دور میکند امیر احساسات باشیم، نه اسیر آن …

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن. من ندیدم بیدی، سایه اش را بفروشد به زمین. رایگان میبخشد، نارون شاخه ی خود را به کلاغ …

متن فلسفی

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد … (اسکار وایلد)

عاشق کسی است که تشخیص دهد: اندوه پنهان شده در لبخندت را، عشق پنهان شده در عصبانیتت را، معنای حقیقی در سکوتت را …

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند …

اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم (انیشتین)

در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند …

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند دیگران بیشتر به بزرگی آنها پی خواهند برد …

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد …

توهین ها مانند سکه تقلبی اند . ما ناگزیریم آنها را بشنویم ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم …

روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم : چی میگی درباره ی کسی که بعد از عمری زندگی کردن مویش را سپید کرده و رویش را سیاه. پاسخ آمد که : آه آه آه

جملات قصار بزرگان

زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند، نه تاریخ تولد ! (ارهارد)

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند

اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند …

آنان که به زین اسب خود می نازند، در وقت مسابقه چرا می بازند ؟

دنیا که شبیه کوچه بن بست است، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

آدمهای بزرگ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند کسانی هستند که بعد از شکست، پیروز شده‌اند …

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند …

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد … (ضرب المثل چینی)

ایمان یک باره نیست، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده …

جملات زیبا و با مفهوم

گــاه در زنـدگـی، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد …

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است …

خطا کردن یک کار انسانی است، اما تکرار آن یک کار حیوانی!

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

باران که می بارد، همه پرنده ها به دنبال سرپناهند. اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن، بالاتر از ابرها پرواز میکند. این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند …

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم، همه تعبیر دمی بود و نمیدانستیم. حسرت رد شدن ثانیه های کوچک، فرصت محترمی بود و نمیدانستیم. عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب، آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم …

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه ی پایان رسیدن … (نلسون ماندلا)

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک، نه مرا بد آید و نه تو را نیک …

بی کلک

اس ام اس های فلسفی و جملات زیبا

اس ام اس های فلسفی و جملات زیبا

بودنش عادتی ست، مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم.

پیمانی که در توفان با خدا می بندی، در آرامش فراموش نکن

آرامش، محصول تفکر درست است، اما گاهی هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلی است که ارزش فکر کردن را ندارد.

عجیب است دریا، همین که غرقش می شوی پس می زند تو را.

درد یعنی: سرت به همون سنگی بخورد که به سینه می زدی

به حرف هایی که می خواهی بزنی دقت کن، شاید همین حرف ها، دلی را ناخواسته برنجاند.

برگ های پاییزی سرشار از شعور ِ درخت اند و خاطرات سه فصل را بر دوش می کشند، آرام قدم بگذار بر چهره تکیده آنها.

اگر می خواهید خوشبخت باشید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم ها و اشیا.

گاهی می خواهیم اما نمی توانیم، و به یاد می آوریم روزی را که می توانستیم اما نخواستیم.

روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند، آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند اما همیشه باهم هستند…

تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن، بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی؟ یا سوزاندی…؟

انسان ها همه گلها را چیدند و کشتند، اما گل خشخاش انتقام همه آنها را یکجا گرفت…

هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند. (مارک تواین)

جملات زیبا و فلسفی

پیچ و خم جاده پایان راه نیست، مگر اینکه شما از آن امتناع بورزید…

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای…

آنچه سرنوشت زندگی ما را تعیین می کند تصمیم ماست، نه شرایط …

پیامک های فلسفی جدید

هر شخص موفق یا داستان دردناک و هر داستان دردناک، یک پایان موفقیت آمیز دارد. بنابراین سختی ها را بپذیر و برای موفقیت آماده شو…

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن، بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد…

خاکستر سیگار : امروز من خود را میسوزانم به خاطر تو، فردا تو خواهی سوخت به خاطر من…

پیامک فلسفی

شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد، اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت…

بزرگترین عبادت لبخند به پسرک کفاشی است که نان آور خانه است که به جای کیف قاپی کفش آدم های پولداری را برق می زند…

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان تبدیل می شود…

پیری مانعی برای عشق نیست. اما عشق تا حدی مانع از پیری است…

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

در مسابقه بین موش و گربه معمولا موش برنده است، زیرا گربه برای غذا میجنگد و موش برای زندگی. نتیجه اخلاقی : ترس از دست دادن همیشه بهتر از میل به افزایش است…

شکست بخشی از زندگیست. اگر شکست نخورید، نمی آموزید و اگر نیاموزید، هرگز تغییر نخواهید کرد…

شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید…

بهترین جملات فلسفی

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست (مارک تواین)

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل…

جملات زیبای بزرگان

نادان را از هر طرفی بنویسید نادان است…

قطاری سوی خدا می رفت و همه ی مردم سوار شدند. اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت…

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی، که از تو سیر شوند…

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد. باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او، در قفس را ببند، تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد، نه پر و بال ریخته اش…

جملات ناب فلسفی

هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند…

همیشه به قلبت توجه کن. بااینکه سمت چپه، اما همیشه راست میگه…

چه بسیارند اشخاصى که تنها با صداى کلنگ گورکن از خواب بیدار میشوند…

کلید همه کارها صبر است. شما جوجه را با صبر کردن از تخم مرغ به دست آورید، نه با شکستن آن. (آرنولد گلاسو)

خاطرات خیلی عجیبند. گاهی اوقات می خندیم، به روزهای که گریه می کردیم. گاهی گریه می کنیم؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم…

بی کلک

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

مانند درخت مهربان می‌شوی و بی‌آزار…اگر یکی از چشمانت به تنومندی و برگ و بارت باشد و به بهار و چشم دیگرت به هیزم‌شکن و خزانی که از آن فراری نیست.

سخن مهرآمیز و دلگرم‌کننده می‌تواند از فانوس کوچک، ستاره بسازد. آن سوی دلتنگی‌ها همیشه خدایی هست که داشتنش، جبران همه نداشتن‌هاست.

اس ام اس فلسفی

ای دیده نظر کن اگرت بیناییست / در کار جهان که سر به سر سوداییست

در گوشهٔ خلوت و قناعت بنشین / تنها خو کن که عافیت تنهاییست …

سعی کن دراین دنیا خودت باشی دیگران به حد کافی هستند …

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است …

لبخندبزن. برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند، گاه قوسی کوچک، میتواند معماری بنایی را نجات دهد …

اس ام اس و پیامک فلسفی

هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید. تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند …

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید …

تنها کسانی که در زندگی به آنها نیاز دارید کسانی هستند که در زندگیشان به شما نیاز دارند …

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید، چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک “انتخاب” است …

هرگز برای کسی که شما را اذیت می کند گریه نکنید، در عوض لبخند بزنید و به او بگویید ممنون بخاطر اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم …

همیشه دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می دهند می دویم. چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما می دوند؟

هر روز ممکن است خوب نباشد، اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد …

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده، اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد …

فردی که به هیچ کس اعتماد نمیکند مستعد آن است که خود نیز فردی غیر قابل اعتماد نزد همگان شود …

هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید …

بهترین اس ام اس های فلسفی

فرار کردن از مشکلات فقط فاصله رسیدن به راه حل را افزایش می دهد. آسانترین راه برای گریختن از مشکلات حل کردن آنها است …

انسان نمی تواند اقیانوسهای جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد …

برای دو چیز نباید وقتتان را تلف کنید: مسائلی که برایتان اهمیت ندارند و کسانی که فکر می کنند شما اهمیتی ندارید …

وقتی واقعاً کسی را دوست داشته باشید سن، فاصله، قد و وزن فقط یک عدد خواهند بود …

تفاوت بین استعداد و هوش: راه رفتن روی طناب بر فراز آبشار نیاگارا “استعداد” است، امتحان نکردن چنین چیزهایی “هوش” است!

انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود نه در ابتدا …

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید، چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند …

جملات زیبا و ارزشمند

همیشه دعا کنید: چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند. قلبی، که خطاکار ترین ها را ببخشد. ذهنی، که بدیها را فراموش کند و روحی که هیچگاه، ایمانش به خدا را از دست ندهد …

پیامک فلسفی

برآنچه گذشت

آنچه شکست

آنچه نشد

آنچه ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد …

لانه‌ات را بر حباب حوصله‌ی مردمان نساز تا آواره‌ بی‌حوصلگیشان نشوی …

جملات قصار بزرگان

برای کسی که گوشهایش را گرفته فریادِ من چیزی شبیه شکلک در آوردن ست …

جملات زیبا و کوتاه فلسفی

اگر افسردگی دارید، در حال زندگی در گذشته هستید. اگر اضظراب دارید، درحال زندگی در آینده هستید. اگر آرامش دارید درحال زندگی در زمان حال هستید …

کسی که در برابر خداوند زانو می زند، میتواند در برابر هر کسی ایستادگی کند …

بی کلک

اس ام اس و جملات فلسفی

اس ام اس و جملات فلسفی

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست…

گرفتن تصمیم آسان و اجرای آن سخت است و زندگی، مجموعه همین سختی ها و آسانی هاست. ولتر

انتقاد هم مانند باران، باید آنقدر نرم باشد تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود …

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است …

عشق مثل عبادت کردن می مونه. بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی …

(اس ام اس حسادت)

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند …

نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمیکند. من از سکوت موریانه میترسم …

پیامک فلسفی

هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید …

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست …

جملات قصار جدید

بخشش کنید اما نگذارید از شما سو استفاده شود، عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود، اعتماد کنید اما ساده و زود باور نباشید …

بهترین راه برای اینکه یک “قانون بد” لغو شود استمرار زیاد به اجرای آن قانون است …

اس ام اس و پیامک فلسفی

هیچگاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر اینکه قوی بودن ٬ تنها گزینه باقی مانده برای شما باشد …

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد …

جملات کوتاه آموزنده

جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند. جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند …

اکثر مردم گوش میدهند، نه برای فهمیدن بلکه گوش میدهند برای جواب دادن …

اس ام اس آموزنده

گدای عشق نباشید، بخشنده عشق باشید، انسانهای زیبا همیشه خوب نیستند، انسان های خوب همیشه زیبایند …

دردناکترین خداحافضی ها آنهایی هستند که هرگز نه گفته شدند و نه توضیح داده شدند …

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

متن های زیبا و آموزنده

غیر ممکن کلمه ای است که فقط در فرهنگ لغت احمق یافت می شود …

(ناپلئون بناپارت)

این را به خاطر داشته باشید؛ برای اینکه کسی را دوست داشته باشید و به او احترام بگذارید نیازی نیست با او هم عقیده باشید …

جملات مثبت و فلسفی

وقتتان را صرف کسانی کنید که شما را در همه حال دوست دارند، آنرا بیهوده تلف افرادی که فقط هرگاه منفعتشان میطلبد دوستتان دارند ٬ نکنید …

غرور گفت “غیر ممکن است”

تجربه گفت “خطرناک است”

عقل گفت “بیهوده است”

دل زمزمه کرد ” امتحانش کن”

اس ام اس امیدواری

نگران آنچه که دیگران پشت سر شما میگویند نباشید، آنها کسانی هستند که به جای یافتن کاستی های زندگی خودشان مشغول یافتن کاستی های شما هستند …

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، معلوم میشود امروز کار مهمی انجام نداده اید …

اشتباه اصلی ما در زندگی
هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

بی کلک

منتخب اس ام اس های فلسفی

گلچین اس ام اس های فلسفی

دلهره‌هایت را به باد بسپار، اینجا دلی می‌تپد که برای آرامشت همیشه دستی به آسمان دارد

کسی نیست، بیا زندگی را بدزدیم و آنگاه میان دو دیدار قسمت کنیم

لنگه‌های چوبی در حیاطمان گرچه کهنه‌است و جیرجیر می‌کند، اما خوش به حالشان، لنگه همند.

چرا نگران فردا باشم؟ آن کس که همه عمر از من حمایت کرده، فردا هم مراقبم خواهد بود.

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شده …( وین دایر)

اگر در کاری موفق شوی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد …

قلب شکستن هنر انسان هاست، گر شکستی قلبی فردا میشکند دگری قلب تو را …

عالم محضر خداست، پس در محضر او گناه نکنیم …

زندگی کتابی است پر ماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز …

مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت بتشند …

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست …

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که اگر پیدا کردی قدرش را بدان …

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست …

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا …

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست …

فکر کردن به گذشته، مانند دویدن به دنبال باد است …

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست، نمیتونه آینده کسی باشه …

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که اروز به آن می اندیشد …

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد …

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم به مشکل بگو من یه خدای برزگ دارم …

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد …

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد …

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش …

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش …

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم، چرا که سالها به اجبار خواهیم خفت …

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده، حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده …

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود …

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت …

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد …

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند، هر چه بیشتر اوج بگیری گوچکتر میشوی …

گویند آن سوی ناکامی ها همیشه خدائی هست که داشتنش جبران همه ناکامی هاست …

برای بلند شدن باید خم شد، گاهی مشکلات تو را خم میکنند و بدان آغاز ایستادن است …

برنده میگوید مشکل است اما ممکن بازنده میگوید ممکن است اما مشکل …

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است …

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی! وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی …

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

علف هرز چیه؟؟! گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده …

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛ با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند …

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند …

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش …

چه خوب می شد اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان …

گاهی خوردن لگدی از پشت! برداشتن گامی به جلو است …

ای دوست نزن زخم زبان جای نصیحت / بگذار ببارد بر سرم سنگ مصیبت

ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست … (دکتر شریعتی)

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی نه این که خود مطیع روزگار باشی …

به افکارت زبان نده، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد …

پرنده ای که بالاتر از همه روی درخت نشسته زودتر از همه هدف تیر شکارچی قرار میگیرد …

تنها دو شخص بد بخت داریم

کسی که چگونه انسان شدن را یاد نمیگیرد

کسی که از خوشیختی دیگران لذت نمیبرد …

قنوت یعنی خود را در دست ها نهادن و تقدیم خدا نمودن …

نیک باشی و بد گویند خلق / به که بد باشی و نیک بینند …

زندگی سر گذشت درگذشت آرزوهاست …

الهی. در بسته نیست، ما دست و پا بسته ایم …

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است …

ابن سینا

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،

زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند …

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند

پرهایش سفید می ماند

ولی قلبش سیاه میشود

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس

گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

(دکتر علی شریعتی)

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.

وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.

وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.

وقتی خواستم بگریم، گفتند دروغ است.

وقتی خواستم بخندم، گفتند دیوانه است.

دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم

(دکتر علی شریعتی)

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری(دکتر علی شریعتی)

به سه چیز تکیه نکن، غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد …(دکتر علی شریعتی)

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد

هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد …

من چیستم؟ لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شب که یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات، گمنام و بی نشان در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

چه امید بندم در این زندگانی / که در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد / پیام وفایی از این زندگانی …

عشق تنها کار بی چرای عالم است، چه، آفرینش بدان پایان می گیرد …

حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد …

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند، خطرناک تر می گردد …

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست، اسراف محبت است

مسئولیت زاده توانایی نیست، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن …

دلی که از بی کسی غمگین است، هر کسی را می تواند تحمل کند …

ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد …

عشق به آزادی مرا همه عمر در خود گداخته است …

اگر پیاده هم شده است سفر کن، در ماندن می پوسی …

خدا و انسان و عشق، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند …

قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد …

هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند، بدان گونه که احساسش می کنند، هست …

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند، و بعضی ها که لیاقت دیدن تو ندارند، غرق شوند …

ازدواج مثل بازار رفتن است، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو …

برای دیدن نور، به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق، به ماه

برای دیدن زیبایی، به طبیعت

برای دیدن امید، به آینده …

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود …

هیچوقت شک هایت را باور مکن، و به باور هایت شک نکن …

خداوند بزرگ است، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد …

عصبانیت فرد، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است …

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند، پس تو را جه غم که اینقدر احساس تنهایی میکنی، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست …


اس ام اس فلسفی
بر زمین لجبازی پای مفشار، که سخت لغزنده است …

گذشته را با خود داشته باش، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر …

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد، عظمت دارد و بی نیاز است …

آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد، هیزم است …

پاکدل باش، تا دلها را پروانه خود سازی …

هر رنگی زیباست، غیر از دو رنگی …

با عبرت از شکست های گذشته، کمر شکست های آینده را بشکن …

هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمیگیری، آرزوی دیگران است …؟

همیشه رفیق پا برهنه ها باش، چون هیچ ریگی به کفششان نیست …

همیشه آغاز راه دشوار است، عقاب در آغاز پر کشیدن، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است …

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی و دست دعا به درگاه خداوند برداری …

با تمام فقر، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن …

با طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی و مهربان باش و دوست بدار، شاید فردایی نباشد …

پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم تا نشکنیم بال های دوستیمان را …

هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست …

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید …

عفو و بخشیدن دیگران آسان است . طلب عفو کردن مشکل است …

قلاب ها علامت کدامین سوالند که ماهیان اینگونه جوابشان میشوند …؟

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است …

تکه ای از اشعار( حسین پناهی)

تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه / اتم، تو دنیای خودش حریف صدتا تا رستمه

گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه / انجیر میخواد دنیا بیاد، آهن و فسفرش کمه

چشمای من آهن زنجیر شدن / حلقه ای از حلقه زنجیر شدن …

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود

همیشه او را سرگرم کنید …

ای بشر، از چه گمان کردی که دنیا مال توست؟

ور نپنداری که هر ساعت، عجل دنبال توست …

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او …

پروردگارا

به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند، گریه کنم برای کسانی

که هیچگاه غم من را نخوردند، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم

ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند …

اگه کسی به تو نگاه کرد و قلبت لرزید عجله نکن

چون ممکنه کاری با قلبت بکنه که چشمات بلرزن …

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند ار تند ترین آهو

باید تند تر بدود، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش …

سر بر گریبان فرو بر و از دل خویش بپرس، آنچه را که میداند …

نشانه مهارت دانستن بیشترینها در مورد کوچکترین ها است

اگر افتادی مهم نیست، به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری …

انسان برای پیروزی آفریده شده، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد …

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد …

سخاوت آن نیست که آنچه را که من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی

بلکه آن است که به من ببخشی آنچه را که بیش از من به آن نیاز داری …

یاد ها فراموش نخواهند شد، حتی با اجبار

و دوستی ها ماندنی اند، حتی با سکوت …

پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید / هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است

یک چیز است که همه چیز را نورانی میکند، باور اینکه اتفاقی در شرف وقوع است …

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است، او را با پرسیدن اینکه: “چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید …

باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است …

زیباترین حکمت دوستی، به یاد هم بودن است، نه در کنار هم بودن …

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است …

خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند …

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود، مفهمم که راه را اشتباه رفته ام …

وقتی از شادی به هوا میپری، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه …

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره …

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد …

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد …

بعضی ها خوب حرف می زنند و بعضی ها حرف خوب می زنند …

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند …

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی ابلهان درست می گویند …

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست …

از مخالفت مهراس، چرا که بال ها در خلاف باد به پرواز در می آیند …

اگر شیری درنده در برابرت باشد، بهتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد …

جایگاه انسانیت هرکس، قلب خاموش اوست، نه دهان پر حرفش …(خلیل جبران)

هیچ وقت پارس کردن یک سگ پیر را بی اهمیت تلقی نکن …


بی کلک
پیامبر اکرم(ص): با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید، پس دلشان را با اخلاق(نیک) به دست آورید …

رویای مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی …

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم

گاهی همه هستی در کنار ماست، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد …

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد، چون امروز اطاعتش نکردیم .

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم …

هر گاه خردمند پیر شود، خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود، نادانی او جوان گردد …

شجاعت یعنی: بترس، بلرز، ولی یک قدم بردار …

بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها شروع میشود، و سخت ترین گام، اولین گام است …

سعی کن دوست بداری، نه اینکه فقط عادت کنی …

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده، تا خودت باشی و خودش …

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد

نه آنچه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار …

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند …

یادت باشه که: در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی …

آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد، هیزم است …

با قناعت امور بگذران، تا پادشاه خود باشی …

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه / وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده که معلومم نیست / کین دم که فرو برم برارم یا نه …

هوالحق

قدری صبور باش که این نیز بگذرد / این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد

آری بهار پشت زمین لانه کرده است / چیزی نمانده که پاییز بگذرد

گفتم کنار مردم نامرد زندگی؟؟ / گفتی صبور باش که این نیز بگذرد …

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن …

یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها، کی پر کاهی بماند در میان بادها …

از زشت رویی پرسیدند: انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی؟ گفت: در صف کمال …

انتظار بی جا مایه رنج است، اعتماد بی جا مایه ذلت …

کاری که در برابر ماست هرگز به بزرگی نیرویی نیست که در پشت سر ماست …

خوشبختی سرایی ساختنی است، نه قصری یافتنی …

همیشه مثل یه توپ پر باد باش که هرچی محکم تر به زمین بخوری بیشتر بالا بری …

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد …

این دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ پس برای هیچ، به هیچ مپیچ!

عشق، نه دادنی است نه گرفتنی، عشق شریک شدنی است …

انسان نابغه تحسین میشود، انسان ثروتمند مورد حسد واقع میشود

انسان مقتدر تایید میشود، اما این فقط انسان با شخصیت است که

مورد اعتماد واقع میشود …

اگر کسی به تو لبخند نمیزند، علت را در لبان بسته خود جستجو کن …

از آنهایی نباش که وقتی از دنیا رفتی بخواهند توی خاک جایت کنند، بلکه توی دلها یادت کنند …

هیچ کار خیری رو به خاطر ریا انجام نده، و به خاطر حیا وا مگذار …

خردمندی آن است که آنچه میدانی بر زبان آوری و به آنچه میگویی عمل کنی …

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند(شریعتی)

غروب زیباست، نه در غربت. زندگی زیباست، نه در حسرت …

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه، و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد …

اگر میخواهی خوشبخت باشی، جز آنکه برایت مهیاست، آرزو مکن …

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد …

غرور کسی را که دوستش داری بشکن، ولی دل کسی رو که دوست داری، به خاطر غرورت نشکن

خداوندا، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است …

سعی نکن ترس از شکست، مانع از حضورت در میدان شود …

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی …

توبه کردن حقیقی، یعنی تولدی دوباره …

به یاد داشته باش: نقطه اوج هر فوواره، سرآغاز سقوط است …

تا شب نشده، گله از روز مکن …

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم، خالق سعادت باشیم …

با یک پلک زدن، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم …

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین، آن را عشق مینامند …

برهنگی ٬ بیماری عصر ماست ٬ به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان ساخته است …

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش)

مشکلات ٬ انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی …

( دکتر شریعتی)

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است، در ما نشانی هست؟

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش

تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی …

خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شـــهوت

حیوانات را شـــهوت داد بدون عقل و انسان را شــــهوت داد با عقل

هر انسانی که عقلش به شـــهوتش غلبه کند از فرشتگان بهتر است

هر انسانی که شـهوتش به عقلش غلبه کند از حیوان بدتر است …

شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را …

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید …

در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد، چون اطمینان دارد که صبح، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است …(اسکوال شین)

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید،

تا اینکه آنرا باز کنید و همه تردید ها را از میان بردارید …

با گرگ ها که زندگی میکنی زوزه کشیدن را بیاموز …

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند …

مهم نیست که چند بهار زندگی میکنیم، مهم اینه که بهاری زندگی کنیم …

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست، چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی …

دل که رنجد از کسی، خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند زدن مشکل است …

بهترین پیروزی، پیروزی بر نفس است، ما با عوض کردن خود میتوانیم تمام زندگی و گرایش های اطرافیان خود را به سادگی عوض کنیم …

به خودتان قول بدهید، هیچوقت به امید تغییر دادن کسی با او وارد زندگی مشترک نشوید …

اغلب فکر میکنیم چون خیلی گرفتاریم، به خدا نمیرسیم اما واقعیت این است که چون به خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم …

مغز ها در تفکر بده بستان، دلها دلواپس سود و زیان روز تار و شب پر از ظلمت، نه دستی به نوازش، نه قلبی به نیایش …

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست …

همه دوست دارند به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد بمیرد …

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود، چیزی یاد نگرفتم …( دکتر علی شریعتی)

یا سخنی داشته باش دلپذیر، یا دلی داشته باش سخن پذیر …

دریای طوفانی، ناخدای لایق می سازد، همیشه ممنون لحظات سخت زندگی باش …

مطمئن ترین اصل در طول زندگی، خود سازیست، نه اصلاح دیگران …

هدف، یا تیک میخوره یا ضربدر، مواظب اهداف خود باشید چون هر هدفی، تاریخ مصرفی داره …

این اشتباه شما نیست که فقیر به دنیا بیایید، اما اگر فقیر بمیرید اشتباه شماست …

نامم را پدرم انتخاب کرد، و نام خانوادگیم را یکی از اجدام، دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب خواهم کرد( دکتر علی شریتی)

یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه، نه اینکه هیزمش زیاد بشه، تبر ما انسان ها باور هامونه، نه آرزوهامون …

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم …

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود …

آدرس موفقیت: بزرگراه توکل، بلوار آرامش، خیابان آزاده میدان عمل، مجتمع نشاط، واحد پشتکار، پلاک ۲۰، منزل خوشبختی …

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ٬ نه حاشیه ای فراموش شدنی .

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده …

شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ٬ ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را .

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است …

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن / شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست / تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن …

چه تلخ است دیدین آنان که شیرینی را بیشتر از تلخی دوست دارند در حالی که از شیرینی تلخی نا آگاهند …

اگر محبت به شما اشاره میکند، به دنبالش بروید …

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است …

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند …


جملات فلسفی
کسانی که به انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند …

بهترین اشخاص، کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید، خجل شوند

واگر بد گفتید، سکوت کنند …

در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم، که هرگز اتفاق نیفتاد …

بگذارید و بگذرید، ببینید و دل مبندید چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت …

زندگی دو چهره بیشتر نداره، یا به بازیت میگیره و یا به بازیش میگیری انتخاب با توست …

برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش، شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست …

مشکلات فرصتهایی است که به ما داده شده اند، تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم …

آنان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند، مدتها پیش عشق را در خود کشته اند عشق جهان را میسازد، نه جهان عشق را …

ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست، هر بادی برایش باد مخالف است …

از چه دلتنگ شدی!؟ دلخوشی ها کم نیست! بهتر ببین …

امروز تو حتما به دیروز تبدیل میشود اما ممکن است فردای تو به امروز تبدیل نشود …

جاده جوانی لغزنده است، زنجیر ایمان را ببندید …

در جریان باش، چون زندگی در جریان است …

همچون باران باش، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن …

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد، مرده ای بیش نیست …

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد …

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه است …

آزادی معبود من است، به خاطر آزادی

هر خطری، بی خطر است

هر دردی، بی درد است

هر زندانی، رهایی است

هر مرگی، حیات است

(دکتر علی شریعتی – دفتر های سبز)

ترس از مرگ نا رواست، زیرا تا آن هنگام که من هستم، مرگ نیست، و آنگاه که مرگ هست، من نیستم، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست …

دوست داشته باش و زندگی کن، زمان برای همیشه از آن تو نیست …

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد …

اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد …

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است، در ما نشانی هست؟

با ولخرجی تنها مال نمی رود، زمان ارزشش فراتر است، و آن هم نابود می شود

گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری …

شهامت گله، ناشی از چوپان بیدار است …

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ٬ نا امیدش نکن

اگر شنونده خوبی هستی ٬ راز دار خوبی هم باش

اگر نمیتوانی زخمی را مرحم بکشی ٬ نمک هم نباش

اگر خواستی کسی را سیر کنی ماهی بهش نده ٬ ماهیگیری یادش بده …

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش

تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی

چه خوب بود همه ادم ها میفهمیدند ٬ قبل از اینکه فسیل شوند به هم محبت کنند …

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . .

گناهی که پشیمانی بیاورد٬ بهتر تز عبادتی است که غرور بیاورد …

خدایا کمکم کن که هرچه میشکنم(دل) نباشد …

خداوندا به من زیستنی عطا کن تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه ای که گذشت

سوگوار نباشم …

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است / ور به سختی گذرد ثانیه هم بسیار است …

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم …

برهنگی ٬ بیماری عصر ماست ٬ به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان ساخته است …

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش)

بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بودند …

دنیا ۲ روز است ٬ یک روز با تو و یک روز بر علیه تو روزی که با توست مغرور مباش ٬ روزی که علیه توست صبور باش …

زبان تا در دهان باشد زبان است / اگر یک نقطه افزون شود زیان است …

فرزندان خود را برای فردا تربیت کنید ٬ زیرا شما برای امروز و انها برای فردا هستد. حضرت علی(ع)

آنان که کاری را نا ممکن میپندارند ٬ با شنیدن خبر انجام آن توسط دیگران فقط یکه میخورند …

زندگی بافتن یک قالیست ٬ با نقش و نگاری که خودت میخواهی …

مشکلات ٬ انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی …( دکتر شریعتی)

گوارا ترین زندگی را کسی دارد که به آنچه دارد و به آنچه خداوند به او داده

خرسند باشد …

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد

نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود …

خداوند تو را میبیند تو را دوست دارد ٬ و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوند هستند …

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست ٬ تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام …

آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم ٬ نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم …

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند …

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم …

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است …

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد …

اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است، در ما نشانی هست؟

با ولخرجی تنها مال نمی رود، زمان ارزشش فراتر است، و آن هم نابود می شود

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری …

شهامت گله، ناشی از چوپان بیدار است …

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن!، و رایزنانشان فرمانروا هستند …

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است …

کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده،

و برآیندی شگرف، در آن بر جای می گذارد …

تنهایی برای جوان ارزشمند، و برای پیر آزار دهنده است …

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم، به ما احترام خواهند گذاشت

آینده جوانان را از روی خواسته ها، و گفتار ساده اشان، می توان پی برد، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست …

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ

نخستین گام بهره کشان کشورها، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها …

ناکامی یعنی تاخیر ٫ نه شکست … مسیر انحرافی موقت است ٬ نه کوچه بن بست …

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ٬ نه حاشیه ای فراموش شدنی .

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ٬ روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم …

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده …

وقتی زندگی رو از یخ ساختی ٬ برای آب شدنش گریه نکن …

در زندگی ۳ راه برای رسیدن به هدف وجود دارد:

۱)اندیشه والاترین راه

۲)تقلید آسان ترین راه

۳)تجربه تلخ ترین راه

بی کلک

اس ام اس و جملات فلسفی جدید

اس ام اس و جملات فلسفی جدید

رسم زمانه است اگر نرم باشی تو را له میکنند، اگر خشک باشی تو را میشکنند …

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمان آن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کند خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی …

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفت مگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم (کارل لوئیس)

تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است …

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات برایتان بسیار عزیز باشد …


جملات بزرگان
هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر …

برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند، کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند …

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی …

همیشه به خاطر داشته باش: کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است …


جملات زیبای بزرگان
آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید؟ به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید (مادر ترزا)

یک نقطه کوچک می تواند یک جمله بزرگ را متوقف کند، اما آیا چند نقطه می تواند تداوم بدهد؟

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر ندارید زیرا این راه تنها شما را به جایی میرساند که دیگران رسیده اند … (گراهام بل)


جدیدترین اس ام اس های فلسفی
خوب یا بد مکالمه شما، تبلیغات شماست. هر زمان که شما دهان خود را باز میکنید اجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند (بروس بارتن)

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد. بنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار نداده. پس با مشکلات خود، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید …

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند، ویترین فروشگاه شعور شماست …

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت

و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل …


پیامک فلسفی
از فشار زندگی نترسید، به یاد داشته باشید فشار، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند …


جملات فلسفی
همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستند، اما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماست که شما را به موفقیت میرساند …

وقتی با مشکلات روبرو میشویم، به خدا میگوییم چرا من؟ اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد، صحبتی از خدا نیست. یاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا! خود من”

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهند، اما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

پدرم گفت: مردم ۲ نوع هستند؛ بخشنده و گیرنده. گیرنده ها بهتر میخورند، اما بخشندگان بهتر میخوابند … (توماس مارلو)

شخصیت مانند درخت و شهرت مانند سایه است. سایه چیزی است که ما فکر میکنیم، درخت چیزی است که واقعی است … (آبراهام لینکلن)


جدیدترین پیامک های فلسفی
یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است … (اریک بولتون)

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا، موج همیشه برنده خواهد شد . نه از طریق قدرت، بلکه به خاطر تداوم …

هرگاه کار سختی باید انجام شود

آن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنم

چون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند!

(کرایسلر)

بی کلک

اس ام اس فلسفی زیبا

 

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

.

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید
آنها به همانجا تعلق دارند
یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

.

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

.

.

.

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید
آنها به همانجا تعلق دارند
یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

.

.

.

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

.

.

.

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “

یا

” درسی برای زندگی “

.

.

.

انسان مغرور همانند شخصی است که

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .

.

.

.

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

.

.

.

آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند . . .

.

.

.

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال . . .

.

.

.

لشکرى از گوسفندان به فرماندهى یک شیر

بهتر از لشکرى ازشیران ، به فرماندهى یک گوسفند است !

.

.

.

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

.

.

.

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند . . .

.

.

.

به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید . . .

.

.

.

سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری،

همان مرحله ی نخست است

یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . . .

.

.

.

متاسفم که ، آنچه هستم را

مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . .

.

.

.

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

اما اطرافیان را دق مرگ می کند . . .

.

.

.

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور

بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند . . .

.

.

.

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام

و آخرین خدا حافظی . . .

.

.

.

گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

تا فضا برای آمدن آدمهای بهتر به زندگیتان باز شود . . .

.

.

.

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید . . .

.

.

.

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .

.

.

.

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید

به آن چیزی که هستید افتخار کنید.

هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته

درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد . . .

.

.

.

صدمه دیدن چیزی است که نمی توانید از رخ دادن آن جلوگیری کنید

اما تیره بختی همیشه “انتخاب” شماست . . .

.

.

.

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

.

.

.

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.

اصرار به برگشتنش نکنید . . .

.

.

.

خیلی از آدمها هستند که به شما میگویند :

“نمیتوانید”

کاری که باید انجام دهید این است که برگردید و بگویید :

“حالا تماشا کنید . . . “

.

.

.

اگر از عهده شما بر نمیآید که صادق باشید ، مجرد بمانید . . .

.

.

.

گاهی نیاز دارید بیرون بروید، کمی هوا بخورید و به خودتان یادآوری کنید

کی هستید و چه کسی میخواهید باشید . . .

.

.

.

شاید هنوز نرسیده باشید ، اما امروز نسبت به دیروز به مقصد نزدیکترید . . .

.

.

.

زیبا بودن یعنی خود واقعیتان باشید.

نیازی نیست مورد پذیرش دیگران واقع شوید.

همین که توسط خودتان پذیرفته شوید، کافیست . . .

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

اس ام اس فلسفی زیبا

 

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

.

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید
آنها به همانجا تعلق دارند
یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

.

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء  . . .

.

.

.

به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید
آنها به همانجا تعلق دارند
یعنی دقیقا پشت سر شما . . .

.

.

.

زمانی خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند ، روزگار افولتان در راه است . . .

.

.

.

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “

یا

” درسی برای زندگی “

.

.

.

انسان مغرور همانند شخصی است که

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند . . .

.

.

.

اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

.

.

.

آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند . . .

.

.

.

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال . . .

.

.

.

لشکرى از گوسفندان به فرماندهى یک شیر

بهتر از لشکرى ازشیران ، به فرماندهى یک گوسفند است !

.

.

.

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

.

.

.

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند . . .

.

.

.

به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید . . .

.

.

.

سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری،

همان مرحله ی نخست است

یعنی پذیرفتن بیشعور بودن . . .

.

.

.

متاسفم که ، آنچه هستم را

مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد . . .

.

.

.

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

اما اطرافیان را دق مرگ می کند . . .

.

.

.

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور

بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند . . .

.

.

.

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام

و آخرین خدا حافظی . . .

.

.

.

گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

تا فضا برای آمدن آدمهای بهتر به زندگیتان باز شود . . .

.

.

.

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید . . .

.

.

.

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .

.

.

.

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید

به آن چیزی که هستید افتخار کنید.

هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته

درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد . . .

.

.

.

صدمه دیدن چیزی است که نمی توانید از رخ دادن آن جلوگیری کنید

اما تیره بختی همیشه “انتخاب” شماست . . .

.

.

.

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم . . .

.

.

.

گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.

اصرار به برگشتنش نکنید . . .

.

.

.

خیلی از آدمها هستند که به شما میگویند :

“نمیتوانید”

کاری که باید انجام دهید این است که برگردید و بگویید :

“حالا تماشا کنید . . . “

.

.

.

اگر از عهده شما بر نمیآید که صادق باشید ، مجرد بمانید . . .

.

.

.

گاهی نیاز دارید بیرون بروید، کمی هوا بخورید و به خودتان یادآوری کنید

کی هستید و چه کسی میخواهید باشید . . .

.

.

.

شاید هنوز نرسیده باشید ، اما امروز نسبت به دیروز به مقصد نزدیکترید . . .

.

.

.

زیبا بودن یعنی خود واقعیتان باشید.

نیازی نیست مورد پذیرش دیگران واقع شوید.

همین که توسط خودتان پذیرفته شوید، کافیست . . .

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

اس ام اس جدید فلسفی

 

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز کامل است

این بدان معنی است که شما تصمیم بر رفع موانع دارید . . .

.

.

.

اس ام اس جدید فلسفی

ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تا حدی ترسناک است

اما میدانید حتی ترسناک تر از آن چیست ؟ ، “حسرت” . . .

 

.

.

.

بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد

بدون احترام عشقی وجود ندارد

بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد . . .

.

.

.

اس ام اس و جملات بزرگان

سعی کنید چیزی را  به دل نگیرید

آنچه که آدمها درباره شما میگویند بازتابی از خودشان است ، نه شما . . .

.

.

.

لذت داشتن یک رویا این است که این یک خیال است

اگر اتفاق بیفتد ، هرگز رویا نیست ، سرنوشت است . . .

.

.

.

وقتی آدمها فقط هنگام نیاز به یاد شما می افتند ، ناراحت نشوید

به خودتان ببالید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنها خطور میکنید

.

.

.

هیچ چیزی زیباتر از آن کسی نیست که قلبش شکسته

اما هنوز به عشق باور دارد . . .

.

.

.

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید

حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید . . .

.

.

.

اگر اولین دکمه پیراهن خود را اشتباه ببندید

همه دکمه ها مطمئنا اشتباه بسته خواهد شد

همیشه در اولین قدم دقیق و منظم باشید

و با خیال آسوده از ادامه کار لذت ببرید . . .

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

اس ام اس جدید فلسفی

 

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز کامل است

این بدان معنی است که شما تصمیم بر رفع موانع دارید . . .

.

.

.

اس ام اس جدید فلسفی

ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تا حدی ترسناک است

اما میدانید حتی ترسناک تر از آن چیست ؟ ، “حسرت” . . .

 

.

.

.

بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد

بدون احترام عشقی وجود ندارد

بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد . . .

.

.

.

اس ام اس و جملات بزرگان

سعی کنید چیزی را  به دل نگیرید

آنچه که آدمها درباره شما میگویند بازتابی از خودشان است ، نه شما . . .

.

.

.

لذت داشتن یک رویا این است که این یک خیال است

اگر اتفاق بیفتد ، هرگز رویا نیست ، سرنوشت است . . .

.

.

.

وقتی آدمها فقط هنگام نیاز به یاد شما می افتند ، ناراحت نشوید

به خودتان ببالید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنها خطور میکنید

.

.

.

هیچ چیزی زیباتر از آن کسی نیست که قلبش شکسته

اما هنوز به عشق باور دارد . . .

.

.

.

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید

حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید . . .

.

.

.

اگر اولین دکمه پیراهن خود را اشتباه ببندید

همه دکمه ها مطمئنا اشتباه بسته خواهد شد

همیشه در اولین قدم دقیق و منظم باشید

و با خیال آسوده از ادامه کار لذت ببرید . . .

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه

اس ام اس زیبا فلسفی

 

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ،

یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد . . .

بنجامین فرانکلین

.

.

.

راهی برای رسین به خوشبختی وجود ندارد

خوشبختی همان راه است . . .

.

.

.

شاد کردن قلبی بایک عمل بهترازهزاران سَری است که به نیایش خم شده باشد . . .

(مهاتما گاندی)

.

.

.

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش

تیتر اول روزنامه امروز ، کاغذ باطله فرداست  . . .

.

.

.

مشکل فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی . . .

(الهی قمشه ای)

.

.

.

وقتی خوشحالید ، از موسیقی لذت میبرید

اما وقتی ناراحتید

متن آهنگ را درک میکنید . . .

.

.

.

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید

آن شخص را احمق فرض نکنید

بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید

به شما اعتماد کرده است . . .

.

.

.

روزی برای بعضی از آدمها فقط یک خاطره خواهید بود

همه سعیتان را بکنید تا خاطره ای خوش باشید . . .

.

.

.

عشق واقعی آن است که ضعفهای کسی را بدانیم و از آنها سو استفاده نکنیم

عیب های کسی را بدانیم و او را همانگونه که هست بپذیریم . . .

سایت اس ام اس عاشقانه|اس ام اس|اس ام اس جدید|اس ام اس عاشقانه