شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت گويي از صحبت ما نيک به تنگ آمده بود بس که ما فاتحه و حرز يماني خوانديم عشوه دادند که بر ما گذري خواهي کرد شد چمان در چمن حسن و لطافت ليکن                                                   روي مه پيکر او سير نديديم و برفت بار بربست و به گردش نرسيديم و برفت وز پي اش سوره اخلاص دميديم و برفت ديدي آخر که چنين عشوه خريديم و برفت در گلستان وصالش نچميديم و برفت                                                
  همچو حافظ همه شب ناله و زاري کرديم کاي دريغا به وداعش نرسيديم و برفت                                                  تعبیر: فرصت را غنیمت بدان تا نادم و پشیمان نگردی. نا امیدی را از خود دور کن. چنانچه چیزی را از دست داده ای به خاطر آن حسرت مخور. زندگی را دریاب.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید