فتوي پير مغان دارم و قوليست قديم چاک خواهم زدن اين دلق ريايي چه کنم تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من مگرش خدمت ديرين من از ياد برفت بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذري دلبر از ما به صد اميد ستد اول دل غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش فکر بهبود خود اي دل ز دري ديگر کن گوهر معرفت آموز که با خود ببري دام سخت است مگر يار شود لطف خدا                                                   که حرام است مي آن جا که نه يار است نديم روح را صحبت ناجنس عذابيست اليم سال ها شد که منم بر در ميخانه مقيم اي نسيم سحري ياد دهش عهد قديم سر برآرد ز گلم رقص کنان عظم رميم ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کريم کز دم صبح مدد يابي و انفاس نسيم درد عاشق نشود به به مداواي حکيم که نصيب دگران است نصاب زر و سيم ور نه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم                                                
  حافظ ار سيم و زرت نيست چه شد شاکر باش چه به از دولت لطف سخن و طبع سليم                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: موجود نیست!
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید