خمي که ابروي شوخ تو در کمان انداخت نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود به يک کرشمه که نرگس به خودفروشي کرد شراب خورده و خوي کرده مي روي به چمن به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم بنفشه طره مفتول خود گره مي زد ز شرم آن که به روي تو نسبتش کردم من از ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش کنون به آب مي لعل خرقه مي شويم مگر گشايش حافظ در اين خرابي بود                                                   به قصد جان من زار ناتوان انداخت زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت که آب روي تو آتش در ارغوان انداخت چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت صبا حکايت زلف تو در ميان انداخت سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت هواي مغبچگانم در اين و آن انداخت نصيبه ازل از خود نمي توان انداخت که بخشش ازلش در مي مغان انداخت                                                
  جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگي خواجه جهان انداخت                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: از روزگار و سرنوشت خود شکایت می کنی اما غم نخور. روزگار همیشه به یک منوال نمی چرخد.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید