مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو گفتم اي بخت بخفتيدي و خورشيد دميد گر روي پاک و مجرد چو مسيحا به فلک تکيه بر اختر شب دزد مکن کاين عيار گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن آسمان گو مفروش اين عظمت کاندر عشق                                                   يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو از چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتو تاج کاووس ببرد و کمر کيخسرو دور خوبي گذران است نصيحت بشنو بيدقي راند که برد از مه و خورشيد گرو خرمن مه به جوي خوشه پروين به دو جو                                                
  آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: اگر به آرزو و اهداف خود نرسیدی، نا امید نباش. هرچه کرده ای، نتیجه ی آن را در آینده خواهی دید. خودپسندی را رها کن و عاقلانه بیندیش. از شکست های گذشته پند و عبرت بگیر و آنها را چراغ راه آینده بساز. دوران خوشی هم مانند روزگار رنج و مصیبت در گذر است. مغرور نباش.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید