خم زلف تو دام کفر و دين است جمالت معجز حسن است ليکن ز چشم شوخ تو جان کي توان برد بر آن چشم سيه صد آفرين باد عجب علميست علم هيات عشق تو پنداري که بدگو رفت و جان برد                                                   ز کارستان او يک شمه اين است حديث غمزه ات سحر مبين است که دايم با کمان اندر کمين است که در عاشق کشي سحرآفرين است که چرخ هشتمش هفتم زمين است حسابش با کرام الکاتبين است                                                
  مشو حافظ ز کيد زلفش ايمن که دل برد و کنون دربند دين است                                                  تعبیر: در راه رسیدن به مقصود دچار گرفتاری و مشکلات شده ای. از مکر و حیله ی دشمن در امان نباش زیرا به موقعیت تو حسادت می ورزد. با کمی درایت و توکل بر خدا می توانی به مقصود خود نائل شوی.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید