به آب روشن می عارفی طهارت کرد همین که ساغر زرین خور نهان گردید خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد امام خواجه که بودش سر نماز دراز دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب                                                   علی الصباح که میخانه را زیارت کرد هلال عید به دور قدح اشارت کرد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد چه سود دید ندانم که این تجارت کرد                                                
  اگر امام جماعت طلب کند امروز خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: دعا و نماز بی ریا و صادقانه به درگاه خداوند تو را به هدف نزدیک می کند. به دینداران ریاکار اعتماد نکن. صداقت رمز پیروزی است. با دوستان صمیمی و صادق باش.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید