گر دست دهد خاک کف پاي نگارم بر بوي کنار تو شدم غرق و اميد است پروانه او گر رسدم در طلب جان امروز مکش سر ز وفاي من و انديش زلفين سياه تو به دلداري عشاق اي باد از آن باده نسيمي به من آور گر قلب دلم را ننهد دوست عياري دامن مفشان از من خاکي که پس از من                                                   بر لوح بصر خط غباري بنگارم از موج سرشکم که رساند به کنارم چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم زان شب که من از غم به دعا دست برآرم دادند قراري و ببردند قرارم کان بوي شفابخش بود دفع خمارم من نقد روان در دمش از ديده شمارم زين در نتواند که برد باد غبارم                                                
  حافظ لب لعلش چو مرا جان عزيز است عمري بود آن لحظه که جان را به لب آرم                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد و به آرزوی خود می رسی. اعتماد دوستان را با رفتار بی ریای خود جلب کن. اعتماد به نفس داشته باش تا شاهد موفقیت را در آغوش گیری.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید