اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح سواد زلف سياه تو جاعل الظلمات ز چين زلف کمندت کسي نيافت خلاص ز ديده ام شده يک چشمه در کنار روان لب چو آب حيات تو هست قوت جان بداد لعل لبت بوسه اي به صد زاري دعاي جان تو ورد زبان مشتاقان                                                   صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح بياض روي چو ماه تو فالق الاصباح از آن کمانچه ابرو و تير چشم نجاح که آشنا نکند در ميان آن ملاح وجود خاکي ما را از اوست ذکر رواح گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح هميشه تا که بود متصل مسا و صباح                                                
  صلاح و توبه و تقوي ز ما مجو حافظ ز رند و عاشق و مجنون کسي نيافت صلاح                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: در زندگی موفق خواهی شد. اگر تلاش و کوشش کنی غم و اندوه از وجودت رخت بر می بندد.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید