فال و طالع بینی کلیکی

عشق سنج آنلاین اینطور است که شما اسم خود و شخصی را که دوستش دارید را وارد می کنید.

این سیستم بر مبنای نام دو طرف می باشد و مثل طالع بینی ازدواج ، یا کف بینی آنلاین ، عملکرد دقیقی ندارد و بیشتر جنبه ی فان دارد..

شما در کادر های مربوطه اسم دو نفر را وارد کرده و میزان عشق طرفین نسبت به هم را باتوجه به درصدی که نمایش می دهد میسنجید.

همانطور که اشاره کردیم ، مثل بقیه فال های پیچک دقیق نیست و بیشتر جنبه بازی دارد.

ابزار عشق سنج آنلاین


نوع آیکن 3

 

نوع آیکن 2

 

نوع آیکن 1

 

نوع آیکن 6

 

نوع آیکن 5

 

نوع آیکن 4

 

نوع آیکن 9

نوع آیکن 8

نوع آیکن 7

نوع آیکن


 

مطالب پیشنهادی