زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم مي مخور با همه کس تا نخورم خون جگر زلف را حلقه مکن تا نکني دربندم يار بيگانه مشو تا نبري از خويشم رخ برافروز که فارغ کني از برگ گلم شمع هر جمع مشو ور نه بسوزي ما را شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه رحم کن بر من مسکين و به فريادم رس                                                   ناز بنياد مکن تا نکني بنيادم سر مکش تا نکشد سر به فلک فريادم طره را تاب مده تا ندهي بر بادم غم اغيار مخور تا نکني ناشادم قد برافراز که از سرو کني آزادم ياد هر قوم مکن تا نروي از يادم شور شيرين منما تا نکني فرهادم تا به خاک در آصف نرسد فريادم                                                
  حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي من از آن روز که دربند توام آزادم                                                  


کانال تلگرام فال و طالع بینی

تعبیر: در هر کاری میانه روی پیشه کن و دقت عمل داشته باش. به فکر دوستان خود باش و آنان را از یاد نبر تا در روزگار تنگدستی و نیاز به کمک تو بشتابند. خود را از پند و اندرز بزرگان بی نیاز ندان و غرور و تکبر را کنار بگذار.
چنانچه صدای متن فال برای شما پخش نمی شود

لطفا روی دکمه پخش پلیر زیر کلیک کنید