تعبیر خواب - مجلس


taroot

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحيد مي گفت، دليل كه آن مقام را محكم عمارتي بكند به قدر درستي قرآن خواندن. جابرمغربي گويد: اگر در مجلس علم مي گريست، دليل كه از كار كه به دين تعلق دارد شاد شود. اگر بيند در مجلس علم او حالتي پديد آمد و از خود برفت، دليل كه او را كاري پيش آيد كه از آن متحير شود و عاقبتش محمود بود. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در مجلس شراب با حريفان شراب مي خورد، دليل كه به هواي نفس و حرم رضا دهد اگر ديد در مجلس چنگ و چغانه بود، دليل مصيبت بود.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

taroot

" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل