استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : سهم ارث شما مردان از تركه ي زنان نصف است در صورتي كه آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود - آيه 12 / سوره نساء - از طريق انجام آن خير و منفعت نصيب ميشود-انشا الله خوب است
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک