بایگانی برچسب: s

پیروزی گازال با گل دقیقه ۸۵فرشید نگارانی

دوشنبه گازال دومین بازی نیم فصل دومش را در حالی آغاز کرد که محمدجمهوری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. آوای حدید میناب که آمده بود تا با ارائه یک بازی فیزیکی و درگیرانه عرصه را بر گازالیها تنگ کند در نیمه نخست بازی تقریباً به هدفش رسید.
در نیمه دوم اما ورق برگشت و مصدومیت بینی رحیمی در اثر ضربه بازیکن آوا و دوحرف و مهربان هم به خاطر ضربات بازیکنان حریف و سایر صحنه های خشونت آمیز این بازی روی هم رفته باعث شد تا بچه ها حسابی غیرتی شوند و با ارائه یک بازی قابل قبول و با جنگندگی و تعصبی بی مثال میدان را از حریف سرسختشان بگیرند و در دقیقه ۷۰صاحب اولین موقعیت جدی خود و یک ضربه پنالتی شوند. این موقعیت صددرصد توسط زبیر ایوبی به تیرک دروازه برخورد کرد و از دست رفت اما باعث نشد تا بچه ها پاپس بگذارند.
سرانجام در دقیقه۸۰این بازی تعویض رؤیایی کادرفنی ، بازیکن سه امتیازه این دیدار را روانه میدان کرد و این بازیکن کسی نبود جز فرشید نگارانی که حقیقتاً در این فصل گلهای باارزشی به ثمر رسانده. فرشید در دقیقه ۸۵این بازی روی جاگیری بی نقصش در بین دفاعهای حریف صاحب موقعیت شد و انصافاً قدر این موقعیت را خوب دانست و گازال را به تک گل این بازی و سه امتیاز باارزش رساند.
از نقاط جالب این بازی این بود که داور مسابقه برای این بازی ۴دقیقه وقت اضافه گرفت که در پایان این ۴دقیقه ۹دقیقه به طول انجامید و داستان صددقیقه ای گازال و آوای حدید میناب با تصرف تور آواییها توسط گازالیها به پایان رسید.
ترکیب گازال:
بهروز مهربان – آرش ایوبی – بهنام بدوئی – ناصر خدمتگر – عبدالله صحرامنش – یونس رحیمی – محمود پرنور – علی باقری – محمددوحرف (عبدالرئوف مشایخی) – ربیر ایوبی (فرشید نگارانی) – نظام محمودی (سیاوش چنگالخوش)

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی گازال با گل دقیقه ۸۵فرشید نگارانی

دوشنبه گازال دومین بازی نیم فصل دومش را در حالی آغاز کرد که محمدجمهوری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. آوای حدید میناب که آمده بود تا با ارائه یک بازی فیزیکی و درگیرانه عرصه را بر گازالیها تنگ کند در نیمه نخست بازی تقریباً به هدفش رسید.
در نیمه دوم اما ورق برگشت و مصدومیت بینی رحیمی در اثر ضربه بازیکن آوا و دوحرف و مهربان هم به خاطر ضربات بازیکنان حریف و سایر صحنه های خشونت آمیز این بازی روی هم رفته باعث شد تا بچه ها حسابی غیرتی شوند و با ارائه یک بازی قابل قبول و با جنگندگی و تعصبی بی مثال میدان را از حریف سرسختشان بگیرند و در دقیقه ۷۰صاحب اولین موقعیت جدی خود و یک ضربه پنالتی شوند. این موقعیت صددرصد توسط زبیر ایوبی به تیرک دروازه برخورد کرد و از دست رفت اما باعث نشد تا بچه ها پاپس بگذارند.
سرانجام در دقیقه۸۰این بازی تعویض رؤیایی کادرفنی ، بازیکن سه امتیازه این دیدار را روانه میدان کرد و این بازیکن کسی نبود جز فرشید نگارانی که حقیقتاً در این فصل گلهای باارزشی به ثمر رسانده. فرشید در دقیقه ۸۵این بازی روی جاگیری بی نقصش در بین دفاعهای حریف صاحب موقعیت شد و انصافاً قدر این موقعیت را خوب دانست و گازال را به تک گل این بازی و سه امتیاز باارزش رساند.
از نقاط جالب این بازی این بود که داور مسابقه برای این بازی ۴دقیقه وقت اضافه گرفت که در پایان این ۴دقیقه ۹دقیقه به طول انجامید و داستان صددقیقه ای گازال و آوای حدید میناب با تصرف تور آواییها توسط گازالیها به پایان رسید.
ترکیب گازال:
بهروز مهربان – آرش ایوبی – بهنام بدوئی – ناصر خدمتگر – عبدالله صحرامنش – یونس رحیمی – محمود پرنور – علی باقری – محمددوحرف (عبدالرئوف مشایخی) – ربیر ایوبی (فرشید نگارانی) – نظام محمودی (سیاوش چنگالخوش)

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی گازال با گل دقیقه ۸۵فرشید نگارانی

دوشنبه گازال دومین بازی نیم فصل دومش را در حالی آغاز کرد که محمدجمهوری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت. آوای حدید میناب که آمده بود تا با ارائه یک بازی فیزیکی و درگیرانه عرصه را بر گازالیها تنگ کند در نیمه نخست بازی تقریباً به هدفش رسید.
در نیمه دوم اما ورق برگشت و مصدومیت بینی رحیمی در اثر ضربه بازیکن آوا و دوحرف و مهربان هم به خاطر ضربات بازیکنان حریف و سایر صحنه های خشونت آمیز این بازی روی هم رفته باعث شد تا بچه ها حسابی غیرتی شوند و با ارائه یک بازی قابل قبول و با جنگندگی و تعصبی بی مثال میدان را از حریف سرسختشان بگیرند و در دقیقه ۷۰صاحب اولین موقعیت جدی خود و یک ضربه پنالتی شوند. این موقعیت صددرصد توسط زبیر ایوبی به تیرک دروازه برخورد کرد و از دست رفت اما باعث نشد تا بچه ها پاپس بگذارند.
سرانجام در دقیقه۸۰این بازی تعویض رؤیایی کادرفنی ، بازیکن سه امتیازه این دیدار را روانه میدان کرد و این بازیکن کسی نبود جز فرشید نگارانی که حقیقتاً در این فصل گلهای باارزشی به ثمر رسانده. فرشید در دقیقه ۸۵این بازی روی جاگیری بی نقصش در بین دفاعهای حریف صاحب موقعیت شد و انصافاً قدر این موقعیت را خوب دانست و گازال را به تک گل این بازی و سه امتیاز باارزش رساند.
از نقاط جالب این بازی این بود که داور مسابقه برای این بازی ۴دقیقه وقت اضافه گرفت که در پایان این ۴دقیقه ۹دقیقه به طول انجامید و داستان صددقیقه ای گازال و آوای حدید میناب با تصرف تور آواییها توسط گازالیها به پایان رسید.
ترکیب گازال:
بهروز مهربان – آرش ایوبی – بهنام بدوئی – ناصر خدمتگر – عبدالله صحرامنش – یونس رحیمی – محمود پرنور – علی باقری – محمددوحرف (عبدالرئوف مشایخی) – ربیر ایوبی (فرشید نگارانی) – نظام محمودی (سیاوش چنگالخوش)

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی نوجوانان مقابل نبرد کوخرد

عصر چهارشنبه ۲۹/۹/۱۳۹۱ تیم نوجوانان گازال در دیداری تدارکاتی توانست تیم نبرد را از پیش رو بر دارد.

تنها گل این بازی را محمد پورامین به ثمر رساند،باید یادآور شد که تیم نبرد در اواسط نیمه دوم یک ضربه پنالتی را از دست داد.

 

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی جوانان مقابل طوفان کوخرد

جوانان گازال عصر پنجشنبه ۲۳/۹/۹۱در ورزشگاه گازال به دیدار طوفان کوخرد رفتند. این دیدار که به سه بازیکن مشترک برگزار شد نهایتاً با نتیجه سه بر یک به سود جوانان گازال به پایان رسید.
دراین بازی طوفان کوخرد در نیمه اول و خصوصاً در بیست دقیقه نخست نیمه اول خیلی بهتر از جوانان بازی کردند وهم در بازی گروهی و هم در خلق موقعیت های گلزنی بهتر از جوانان بودند. اما نکته منفی طوفان کوخرد این بود که نتوانستند از موقعیتهایشان خوب استفاده کنند.
جوانان در این دیدار از سه بازیکن طوفان که در لیگ جوانان استان آنها را همراهی می کنند استفاده کردند. در نیمه اول علی بواشه و عبدالله دادبود و در نیمه دوم احمدنور برای جوانان بازی کردند.
ترکیب نیمه اول:
سید محمد حسینی- راشد واحدیان(علی اسدی) – عبدالله احمدی – علی احمدی – عبدالرحمن واحدیان( علی داشته ) – عبداله داشته – محمد جاجرمنه(یحیی افسرده حال) – سیدعلی حسینی( علی رویدل) – میثم دوزنده(شادکام پیشاهنگ) علی بواشه(احمدنور) – عبدالله دادبود(علی عالی)
زنندگان گل:
سیدعلی حسینی
تعداد پاس”:
۳۱۹
میانگین حفظ توپ:
۲
سانتر از جناحین:
۱۵
پاس در عمق دفاع حریف:
۱۲
بازی ترکیبی دو و سه نفره:
۹

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی مقابل سهیلی جوان قشم و تثبیت صدرنشینی گازال

پیروزی شیرین گازال مقابل سهیلی در حالی بدست آمد که رقابت در صدر جدول حسابی داغ است . گازال با این برد فعلاً صندلی داغ قهرمانی را به نام جناح ثبت کرده.
برای گازال در بازی مقابل سهیلی جوان قشم آقایان: بهروز مهربان – آرش خیر – ناصر خدمتگر ( مجید ریزپوران دقیقه ۸۰) – عبدالله صحرامنش – یونس رحیمی ( علی رونماپوردقیقه۷۱) – ناصر درزاده(علی باقری دقیقه۶۵) – محمود پرنور – محمد جمهوری – محمد دوحرف – زبیر ایوبی – محمد بلو

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی خانگی گازال مقابل ستارگان بستانو

از هفته ششم مسابقات لیگ ممتاز استان گازال میزبان ستارگان بستانو بود که در پایان گازال با ارائه یک بازی زیبا این تیم را با ۳ گل بدرقه کرد

گازال با این برد با ۱۵ امتیاز پیشتاز مسابقات باقی ماند

گزارش بازی:

بازی ساعت ۳۰ : ۱۴ با سوت امین حسن زاده به جریان اقتاد گازال که از شرایط میزبانی بهره میبرد بازی را مثل بازی های گذشته در دست گرفت و بازی را هجومی اغاز کرد که در همان ابتدای بازی صاحب چندین موقعیت شد که بهرام پیشاهنگ کاپیتان گازال یکی از موقعیت ها را به گل تبدیل کرد و خودش و گازال رو یک گله کرد

بعد از این گل گازال دست از حمله نکشید ولی شانس با گازال یار نبود و موقعیت های گازال به هدر رفت و نیمه اول با نتیجه ۱بر۰ به پایان رسید

نیمه دوم نیمه ای متفاوت بود و بر خلاف نیمه اول این تیم بستانو بود که توپ و میدان را در اختیار گرفت و روی دروازه گازال فشار می اورد که در یکی از این حملات دروازه گازال به طور جدی تحدید شد که ضربه سر کاپیتان بستانو از دهانه دروازه به بیرون زده شد اما این پایانم کار نیود و شاگردان خویشکار باز هم توپ را در اختیار گرفتند و اینبار نوبت ناصر خدمتگر بود که روی ارسال زبیر ایوبی با ضربه ای سر گل دوم را به ثمر رساند

بازی بعد از گل متعادل پیش میرفت که روی توپ ربایی محمد یوسفی و روی ضد حمله توپ به جمهوری رسید و بایک ارسال زیبا زبیر ایوبی با سر برای با سوم دروازه تیم ستارگان بستانو را فرو ریخت تا این بازی با نتیجه ۳بر۰ به پایان برسد

ترکیب:

دیگر بازی ها این هفته

اروند بندرعباس۰-۱ سهیلی جوان قشم

آوای حدید میناب۱ -۱زرین دشت لمزان

امید درگهان – تربیت بندرعباس(برگزار نشد)

جبل بر بندرعباس – سیبه کوخرد(برگزار نشد)

استقلال میناب۲ – ۰هدف مینا نخل

آرش میناب۲ -۰ کشاورز سعید میناب

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی جوانان گازال در هفتمین گام

در ادامه بازیهای لیگ برتر جوانان استان هرمزگان و در گروه غرب این بازیها جوانان گازال که در بازی رفت شاهین را با نتیجه ۴بر۱شکست داده بودند عصر پنجشنبه ۲۵/۸/۹۱ به مصاف شاهینی رفتند که اینبار چندین بازیکن جدید را در اختیار گرفته بود.
جوانان گازال که در این بازی نمایش قابل قبولی از خود نشان دادند، مزد زحماتشان را گرفتند و توانستند با نتیجه ۱-۴ از سد شاهین عبور کنند. از نظر فنی هم این بازی نسبت به بازیهای قبلی جوانان بهتر بود و بعد از مدتها شاهد بازی گروهی خوبی از جوانان بودیم.
ترکیب اصلی و تعویض ها():
یوسف شرفی – راشد واحدیان – علی احمدی – عبدالله داشته – عبدالرحمن واحدیان – عبدالله احمدی – یحیی افسرده حال – محمد جاجرمنه (عبدالله دادپور) – میثم دوزنده – سیدعلی حسینی – هشام حاجی حسینی(شادکام پیشاهنگ).
گلها:
هشام حاجی حسینی(۳بار) و سیدعلی حسینی(۱بار)
نحوه به ثمر رسیدن گل:
گل اول: سانتر دادپور و ضربه هشام
گل دوم: پاس عمقی احمدی به هشام و ضربه هشام
گل سوم: ضربه پنالتی
گل چهارم: پاس عمقی میثم به هشام و ضربه هشام
تعداد سانتر:
۲۵
توپهای ارسالی به عمق دفاع حریف:
۱۵
بازی ترکیبی سه نفره در حمله:
۴
تعداد پاس:
۲۸۵
میانگین حفظ توپ:
۳

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی ۲-۰ نوجوانان گازال مقابل نبرد کوخرد

تیم نوجوانان گازال در یک دیدار تدارکاتی موفق شد تیم نبرد کوخرد را با نتیجه ۲-۰ و با گل های علی قائدیان و مرصاد دوزنده شکست دهد

این بازی در کوخرد برگزار شد

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پایان هفته سوم ؛ پیروزی گازال مقابل اوای حدید میناب

تیم گازال هفته سوم مسابقات لیگ ممتاز استان را با پیروزی پشت سر گذاشت

تیم گازال که پذیرای تیم آوای حدید میناب بود در پایان توانست با نتیجه ۳بر۱ به پیروزی برسد

این پیروزی در حالی رقم خورد که تیم گازال میتوانست با گل های بیشتری به پیروزی برسد

بازی باز هم راس ساعت مقرر برگزار نشد و با محض رسیدن نیروی انظامی بازی با سوت داوران رودانی آغاز شد

گازال بازی را هجومی اغاز کرد و میتوانست در هما ثانیه های اغازین بازی به گل برسد که توپ با بی دقتی از کنار دروازه آوا به بیرون رفت

بازی تا دقایق ۳۰ پایاپای پیش میرفت که زبیر ایوبی توانست روی پاس ناصر درزاده در موقعیتی تک به تک گل اول را به ثمر برساند .

بازی توسط بازیکنان اوا به جریان افتاد و بعد از حملات دو جانبه اینبار نوبت تیم اوا بود و روی غفت مدافعان و با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساندند . تا نیمه اول با تساوی ۱ – ۱ به پایان برسد

اما نیمه دوم نیمه متفاوتی بود و گازال بازی باز هم طوفانی اغاز کرد و بعد از چندین حمله فرشاد نگارانی گل دوم را وارد دروازه آوا کرد تا باز هم شادی به اردوی گازالی ها امد این گل رو سانتر عبدالله صحرامنش به ثمر رسید

گازال بعد از زدن گل دوم دست از حمله نکشید تا روی حرکت انفرادی محمد دوحرف زبیر ایوبی گل سوم تیم و دوم خود را به ثمر برساند

 تیم سیبه کوخرد دیگر نماینده شهرستان در زمین اروند به تساوی ۱-۱ دست یافت

ترکیب و تعویض:

برای دیدن ترکیب برروی تصویر کلیک کنید

تعویض :

یونس رحیمی –><– ناصر درزاده

محمد بلو –><– فردین محمد پور

بهرام پیشاهنگ –><– علی بدوئی

 

دیگر بازی های این هفته >>>>
ستارگان بستانو ۲ – ۳ تربیت بندر عباس

سهیلی جوان قشم ۰ – ۱ آرش میناب

هدف مینا نخل ۰-۳ جبل بر بندرعباس (به علت نبودن آمبولانس)

اروند بندر عباس ۱ – ۱ سیبه کوخرد

زرین دشت لمزان ۲ – ۲ کشاورز سعید میناب

امید درگهان – استقلال میناب>>> فردا

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

اولین پیروزی فصل جوانان مقابل شاهین بندرلنگه رقم خورد(گازال۴-شاهین۱)

با وجود بازی های خوب تیم جوانان متأسفانه این تیم پس از انجام دو بازی توانسته بود تنها یک امتیاز بگیرد.
در بازی مقابل شاهین لنگه اما قضیه فرق می کرد. جوانان گازال که در دو بازی توانسته بودند سه گل بزنند در این بازی ۴بار دروازه شاهین را فروریختند. البته جوانان فقط در یک نیمه توانستند نمره قبولی را بگیرند. نیمه اول این دیدار را باید نیمه گازالیها خواند. در این نیمه جوانان گازال همه کار کردند. موقعیت های بسیار زیادی را روی دروازه شاهین خلق کرده و دو گل زدند. شاید اگر کمی دقت می کردند در این نیمه بجای ۲گل ۷یا ۸ گل می زدند.
در دقیقه ۳۰ نیمه نخست بازی عبدالله احمدی کارت دومش را گرفت و با ده نفره شدن تیم نظم تاکتیکی جوانان فرو ریخت. از آن لحظه بازی کمی افت کرد. اما در نیمه دوم بازی وضعیت باز هم خرابتر شد. و عرصه برجوانان تنگ تر. در نیمه دوم جوانان گازال بجز ۲گلی که زدند هیچ نمایشی از خود نشان ندادند. و با ارائه یک بازی ضعیف، همراه با ترس و بدون برنامه و هدف مشخص هر تماشاگری را از تماشای فوتبال دلزده می کردند.
در هر صورت تنها نکته مثبت این نیمه دو گلی بود که به ثمر رسید و خوشبختانه با این سه امتیاز فعلاً این تیم به رده سوم جدوم صعود کرد.
اسامی بازیکنان:
یوسف شرفی – راشد واحدیان – عبدالرحمن واحدیان – عبدالله داشته – علی عالی(علی درواغ) – عبدالله احمدی – یحیی افسرده حال – محمدجاجرمنه – میثم دوزنده ( هشام حاجی حسینی) – سیدعلی حسینی – علی احمدی
کارت زرد:
محمدجاجرمنه(دقیقه۷۵) – هشام حاجی حسینی(دقیقه۸۰)
کارت قرمز:
عبدالله احمدی(دقیقه۳۰)
افراد زننده گل:
سیدعلی حسینی: روی سانتر میثم با ضربه به توپ سرگردان اولین گل را زد.
سیدعلی حسینی: توپی را به صورت سانتر روی دروازه حریف ارسال کرد و مستقیما وارد گل شد.
هشام حاجی حسینی: با پاس یحیی صاحب توپ شد و با یک ضربه سومین گلش را زد.
هشام حاجی حسینی: با یک فرار زیبا از وسط زمین چهارمین گل گازال را به ثمر رساند.
تعداد سانتر:
۷
بازی ترکیبی در یک سوم دفاعی حریف:
۱
تعداد پاس سالم:
۱۸۰
میانگین حفظ توپ:
۱/۹

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

پیروزی جوانان گازال برابر ستاره هنگویه با نتیجه ۱-۳

عصر چهارشنبه جوانان گازال میهمان ستاره هنگویه بودند. در این بازی که جوانان نتوانستند بازی روان همیشگی شان را به نمایش بگذارند ، گل های زیبایی به ثمر رسید. تیم حریف که اغلب بازیکنان بزرگسالش را در اختیار داشت با قدرت دوندگی و جنگندگیش جلو اجرای برنامه های جوانان را بخوبی گرفت اما نتوانست از باز شدن دروازه اش جلوگیری کند. حاصل این بازی برای جوانان گازال سه گل زیبا بود که هر سه با شوت به دروازه بدست آمد. البته یک ضربه زیبای  مشکوک به گل هم به سمت دروازه ستاره شلیک شد که داور بازی را قانع نکرد و یک بار هم  تیر دروازه ناجی ستاره های جنوب هنگویه شد. حاصل کار هنگویه ای ها هم تک گلی بود که روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسید. 

ترکیب جوانان گازال:

سیدمحمد حسینی – راشد واحدیان – عبدالرحمن واحدیان – عبدالله داشته – علی احمدی – عبدالله احمدی – یحیی افسرده حال (سیاوش…) – محمدجاجرمنه – میثم دوزنده – سیدعلی حسینی – شادکام پیشاهنگ(علی..)

                         گل………………………….پاس گل

۱-                           سیدعلی حسینی…………….محمدجاجرمنه

۲-                          عبدالله احمدی…………………..میثم دوزنده

۳-                          علی احمدی…………………….سیدعلی حسینی

                              آمار و ارقام

تعداد پاس سالم:۲۲۰
میانگین حفظ توپ:۳
سانتر به دروازه:۶
پاس در عمق دفاع حریف:۳
بازی ترکیبی در یک سوم حمله:۰

ادامه خواندن پیروزی جوانان گازال برابر ستاره هنگویه با نتیجه ۱-۳