بایگانی برچسب: s

نتایج بازی های هفته پانزدهم لیگ ممتاز استان هرمزگان

سهیلی جوان جزیره قشم ۳ – سیبه کوخرد ۱

هدف مینانخل میناب ؟ – کشاورز سعید میناب ؟ (بازی به تعویق افتاد)

امید درگهان ؟ – آرش میناب ؟(عدم حضور آرش)

تربیت بندرعباس ۰ – زرین دشت لمزان ۳

اروند بندرعباس ۰ – ستارگان بستانو ۱

گازال جناح ؟ – استقلال میناب ؟ (عدم حضور استقلال)

بازی تیم های آوای حدید میناب وجبل بر شهرو نیز روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۰/۲۷برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح