بایگانی برچسب: s

شما هم حواس پرت هستید؟


 

شاید بارها حواس پرتی، به خصوص زمانی که قصد مطالعه و تمرکز حواس داشتید، به
سراغتان آمده باشد. ذهنتان به موضوع و مسائل دیگر منحرف شده است و به هر چیزی و
هرکسی فکر کردید بجر مطالعه کردن.

حواس پرتی یا منشأ ذهنی و درونی دارد و یا دارای منشأ بیرونی و محیطی است. حواس
پرتی؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و
یا اندیشیدن به کار دیگری بجز آنچه که قصد انجام آن را داشتیم. حواس پرتی چیزی نیست
جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت.

کهانی معتقد است: ذهن همواره تمایل دارد درگیر و مشغول باشد. بنابراین اگر آنچه
که اکنون انجام می-دهید یا مطالعه می کنید در شما درگیری و مشغولیت ذهنی ایجاد نکند،
فکر شما به مسئله و موضوع دیگر کشیده می شود. ذهن شما شتابان به جایی می رود که خود
را در آنجا مشغول کند و این همان حواس پرتی است. اما اگر در حین انجام کار یا
مطالعه ذهن خود را درگیر و مشغول کنید دیگر لزومی احساس نمی شود که ذهن به جای دیگر
برود و در آنجا درگیر شود.

حواس پرتی درونی و ذهنی شامل درد، رنج، بیماری، بی خوابی، غم و غصه، نگرانی،
گرسنگی و تشنگی، ترس، خشم، شادی و… است. حواس پرتی بیرونی و محیطی؛ به آنچه که در
محیط پیرامون است همچون نور شدید و ضعیف، صداهای ناهنجار، صداهای صوتی و تصویری
اطلاق می شود.

وی یادآور شد: بیشتر حواس پرتی­ها، علل درونی دارند و به طبیعت فرد، ویژگی ها،
حالات روحی و روانی و عادات فردی بستگی دارند. چرا که حواس پرتی بیرونی، آسان تر از
عوامل حواس پرتی درونی برطرف می شود.

اگر حواس پرتی شما ناشی از گرسنگی و تشنگی شدید، بی خوابی ، خستگی، و یا علت یا
علل درونی دیگری باشد تمی توانید تمرکز داشته باشید. بنابراین در آغاز به فکر برطرف
کردن این حواس پرتی های درونی شوید.

کهانی بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با حواس پرتی را نوشتن دانست و افزود:
موضوع و مسئله ای که ذهن شما را درگیر و مشغول کرده را بنویسید تا در وقت مناسب به
آن رسیدگی کنید. اگر ننویسید و بگویید باشد برای بعد، توانایی ذهنی خود را کم کرده
اید. هر چیزی را که در حین مطالعه به خاطرتان می آید و عامل مزاحم تلقی می شود،
گوشه ای یادداشت کنید و بار ذهنی مربوط به آن را تخلیه کنید.

یاقوت