بایگانی برچسب: s

جملات ناب

کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت…

نویسنده : ؟؟

منبع : پرواز تا بی کرانه ها

جملات زیبا گیله مرد

جملات ناب

خداوند را بخاطر خوشنودی مردم خشمگین مکن ؛

زیرا خداوند جای همه کس را می گیرد و کسی نمی تواند جای خداوند را بگیرد.

از سخنان حضرت علی علیه السلام

جملات زیبا گیله مرد