بایگانی برچسب: s

ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد

به گزارش جماران، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی و مهربانی خدا، چند قطعه شعر از امام خمینی‌(س)، ژولیده نیشابوری، احمد سردشتی، شهریار، صائب تبریزی و  شیخ فرید‌الدین عطار با مضمون ماه مبارک رمضان انتخاب شده که به شرح زیر است:

ماه رمضان شد می و میخانه برافتاد
 عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به می کرد برم پیر خرابات
گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گیر که در مذهب رندان
در حضرت حق این عملت بارور افتد

امام خمینی(س)

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟
آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست
باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست
سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست
تاکه معلوم شود  طالب دیدار کجاست
بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست
مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست
ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست
حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد خریدار کجاست
آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست
من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

ژولیده نیشابوری

برق  خاشاک  گنه‌،  روزه  تابستان  است         دود این آتش  جانسوز  به  از  ریحان  است

می‌توان  یافت ز سی پاره  ماه  رمضان             آنچه ز  اسرار  الهی  همه  در  قرآن  است
هست در غنچه ی لب بسته‌ی این ماه نهان      گلستانی  که   نسیمش  نفس   رحمان است
مشو  از   عزت  این  مهر   الهی  غافل             که در این مهر بسی گنج و گهر پنهان  است
ماهرویی  که  شب  قدر  بود  یک  خالش         در  سراپرده   ماه   رمضان   پنهان    است
می‌کند  روزه   ماه   رمضان  عمر  دراز              مد  انعام   درین  دفتر  و  این  ایوان   است
غفلت  از  تشنگی  و  گرسنگی  کم  گردد        که لب خشک بر این بند گران سوهان است
باش  با  قد  دو تا  حلقه این  در  صایب          که مراد دو جهان در خم این  چوگان   است

صائب تبریزی

 رمضان آمده آهنگ سحر ساز کنید                    با مناجات و غزل بر دو جهان ناز کنید

دست‌ها را برسانید به معراج دعا                       تا خدا با نفسی سوخته پرواز کنید
کاش یک گوشه خلوت به زمین هدیه شود          سفری با دلی افروخته آغاز کنید
بندگی راه قشنگی‌ست که مستان دانند            مستی آموخته و بندگی ابراز کنید
گوهر اشک به هر خون دلی می‌ارزد                  همه‌دم با غم باران‌زده اعجاز کنید
کار ما نیست قدم در قفس خاک زدن                 پر و بالی زده و پنجره را باز کنید
فرصتی نیست که یک عمر معطل باشیم            ماه عشق است در این مرحله ایجاز کنید

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیمى بوزید
که سراپاى پر از عطر و صفا کرد مرا

نازم آن دوست که با لطف سلیمانى خویش
پله از سلسله دیو دعا کرد مرا

فیض روح‌القدسم کرد رها از ظلمات
همرهى تا به لب آب بقا کرد مرا

من نبودم بجز از جاهل گم کرده رهى
لایق مکتب فخر النجبا کرد مرا

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشى او
من خطا کردم و او مهر و وفا کرد مرا

دست از دامن این پیک مبارک نکشم
که به مهمانى آن دوست ندا کرد مرا

زین دعاهاست که با این همه بى‌برگى و ضعف
در گلستان ادب نغمه سرا کرد مرا

هر سر مویم اگر شکر کند تا به ابد
کم بود زین همه فیضى که عطا کرد مرا

 بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلى ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهاى باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود کسى برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابى
کسى کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روى یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

 بگذار تا بمیرم در این شب الهى

ورنه دوباره آرم رو روى روسیاهى

چون رو کنم به توبه، سازم نوا و ندبه
چندان که باز گردم گیرم ره تباهى

چون رو کنم به احیاء، دل زنده گردم اما
دل مرده مى‏شوم باز با غمزه گناهى

گرچه به ماه غفران بسته است دست شیطان
بدتر بود ز ابلیس این نفس گاه گاهى

اى کاش تا توانم بر عهد خود بمانم
شرمنده ‏ام ز مهدى وز درگهت الهى

تا در کفت اسیرم قرآن به سر بگیرم
چون بگذرم ز قرآن اُفتم به کوره راهى

من بندگى نکردم با خویش خدعه کردم
ترسم که عاقبت هم اُفتم به قعر چاهى

با اینکه بد سرشتم با توست سرنوشتم
دانم که در به رویم وا مى‏کنى به آهى

اى نازنین نگارا تغییر ده قضا را
گر تو نمى ‏پسندى تقدیر کن نگاهى

دل را تو مى ‏کشانى بر عرش مى ‏کشانى
بال ملک کنى پهن از مهر روسیاهى

دل را بخر چنان حُر تا آیم از میان بُر
بى عجب و بى تکبّر از راه خیمه گاهى

امشب به عشق حیدر ما را ببخش یکسر
جان حسین و زینب بر ما بده پناهى

آخر به بیت زینب بیمار دارم امشب
از ما مگیر او را جان حسن الهى

در این شب جدایى در کوى آشنایى
هستم چنان گدایى در کوى پادشاهى
 

اى در غرور نفس به سر برده روزگار

برخیز‌، کارکن‌، که کنونست وقت کار

اى دوست ! ماه روزه رسید و تو خفته‌اى
آخر زخواب غفلت دیرینه سر برآر

سالى دراز بوده‌اى اندر هواى نفس
ماهى‌، خداى را شو و دست از هوا بدار

پنداشتى که چون بخورى ، روزه تو نیست
بسیار چیز هست جز آن شرط روزه‌دار

هر عضو را بدان که به تحقیق روزه‌اى است
تا روزه تو روزه بود نزد کردگار

اول نگاه دار نظر‌، تا رخ چو گل
در چشم تو نیفکند از عشق خویش خار

دیگر ببند گوش زهر ناشنیدنى
کز گفت‌وگوى هرزه شود عقل تار و مار

دیگر زبان خویش که جاى ثناى اوست
از غیبت و دروغ فرو بند استوار

دیگر بسى مخسب که در تنگناى گور
چندانت خواب هست که آن هست در شمار

دیگر ز فکر آینه دل چنان بکن
کز غیر ذکر حق نشیند برو غبار

این است شرط روزه اگر مرد روزه‌اى
گرچه ز روى عقل یکى گفتم از هزار

شیخ فرید‌الدین عطار

 «هدیه روزه داران‏»

حکمت روزه داشتن بگذار
باز هم گفته و شنیده شود

صبرت آموزد و تسلط نفس
و ز تو شیطان تو رمیده شود

هر که صبرش ستون ایمان بود
پشت‏شیطان از او خمیده شود

عارفان سر کشیده گوش به زنگ
کز شب غره ماه دیده شود

آفتاب ریاضتى که ازو
میوه معرفت رسیده شود

عطش روزه مى بریم آرزو
کو به دندان جگر جویده شود

چه جلایى دهد به جوهر روح
کادمى صافى و چکیده شود

بذل افطارى سفره عدلى است
که در آفاق گستریده شود

فقر بر چیده‏دار از خوانى
که به پاى فقیر چیده شود

شب قدرش هزار ماه خداست
گوش کن نکته پروریده شود

از یکى میوه عمل که درو
کشته شد سى هزار چیده شود

گر تکانى خورى در آن یک شب
نخل عمر از گنه تکیده شود

چه گذارى به راه توبه کزو
پیچ و خمها میان بریده شود

مفت مفروش کز بهاى شبى
عمرها باز پس خریده شود

روز مهلت گذشت و بر سر کوه
پرتوى مانده تا پریده شود

تا دمى مانده سر بر آر از خواب
ور نه صور خدا دمیده شود

در جهنم ندامتى است کزو
دست و لب ها همه گزیده شود

مزه تشنگى و گرسنگى
گر به کام فرو چشیده شود

به خدا تا گرسنه ا‏ى نالید
تسمه از گرده‏ها کشیده شود

شهریار

هرگز نبود ماهى این سان همه زیبایى

سر زد ز افق نورى در کوچه شیدایى
عطرى زده بر بستان آن ماه شکیبایى

گسترده به زیبایى خالق ز کرم ماهى
بر خوان کرم بینم حورى وش رعنایى

آمد به سراى دل سى‌ روز شکیبایى
هرگز نبود ماهى این سان همه زیبایى

هر صبح سحر آید آیات سماواتى
هر شام اذان گوید بر سفره مینایى

با اشک زنم جامى لبریز به تنهایى
با عشق تو برخیزم از بستر تنهایى

آن شب که قدرش بهتر زهزاران شب
اشکى است که مى‌ریزم بر صحن تماشایى

کان شب که به خلوتگه بر سجده فرو افتم
از یار طلب سازم آن جام مسیحایى

دربارگهت یا رب سرگشته و حیرانم
بخشش ز تو مى‌خواهم اى صاحب زیبایى

بخشش ز تو مى‌جویم از عشق تو مى‌گویم
نالان به سر کویم اى چاره تنهایى

یک بار دگر آمد این ماه اهورایى
بر خوان کرم بنشین این است شکوفایى

احمد سردشتى

Tabnak.IR | تابناک

عربها اخراج می کنند، ما بازیکن میدهیم !

خودمان به واژه جعلی خلیج ع.ر.ب.ی مشروعیت ندهیم

متاسفانه از سوی خبرگزاری‌ها گزارش شده است، در چند ماه گذشته ده‌ها ایرانی مقیم که بیش از ۲۵ سال سابقه اقامت داشته‌اند بدون هیچ دلیلی، اقامت‌شان لغو و از این کشور اخراج شدند و این درحالی است که هیچ دلیلی مبنی بر اخراج آنان بیان نمی‌شود. در این اوضاع و احوال امضای قرارداد محمدرضا خلعتبری بازیکن ملی پوش کشورمان با باشگاه عجمان امارات در نوع خود قابل تامل و تاسف بار است؛ جالب این که فدراسیون فوتبال ایران، حضور بازیکنان کشورمان را در لیگ امارات ممنوع اعلام کرد!

 به گزارش «تابناک»، به این ترتیب که وزارت امنیت امارات با تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می‌خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان توقیف و اقامت آنان را نیز لغو می‌کنند و بعد یک فرصت دوهفته‌‌ای یا یک ماه به آنان داده تا از امارات خارج شوند .

این در حالی ست که چندی پیش مسئولان برگزاری لیگ امارات در اقدامی تحریک آمیز و سیاسی دست به جعل تاریخ زدند و نام لیگ این کشور را از لیگ برتر امارات به لیگ خلیج “ع .ر. ب. ی” تغییر دادند.

این اقدام بی پایه و اساس اماراتی‌ها به نوعی به حضور بازیکنان ایرانی در لیگ این کشور پایان داد. با این حال محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران این خط قرمز را دور زد و با عجمان قرارداد امضا کرد هر چند خود خلعتبری می‌گوید که قرارداد با عجمان قبل از تغییر نام لیگ امارات بوده است ! یعنی برای خلعتبری مثلا به مصدومیت زدن در تیم ملی و همراهی سپاهان در لیگ و جام حذفی سخت تر بود ؟!

در حالی که پس از تحریف تاریخ از سوی اماراتی‌ها و تغییر نام لیگ امارات به نام مجعول خلیج ع.ر.ب.ی، پیش‌بینی می‌شد که تا زمان بازگشت به عقب سران فدراسیون فوتبال امارات، بازیکنان ایرانی به صورت خودجوش فوتبال باشگاهی این کشور را تحریم کنند، رسانه‌های عربی از امضای قرارداد محمدرضا خلعتبری با باشگاه عجمان خبر دادند.

بر اساس عرفی که در بیشتر لیگ‌های دنیا وجود دارد، باید لوگوی لیگ کشورها روی آستین پیراهن بازیکنان حک شود و چه اتفاق بدی خواهد بود، نقش بستن نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی بر روی لباس یک بازیکن ایرانی و ملی‌پوش.

جالب این که در کشور خودمان پولهای میلیاردی رد و بدل می شود و با توجه به وضعیت بد آب و هوایی و گرمای طاقت فرسا در امارات این تصمیم سوال برانگیز است . کاش مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم در موضع خود پافشاری می کردند و با نگاه بهتری به این قضیه می پرداختند .

Tabnak.IR | تابناک

بهای مسکن کاهش می یابد؟

با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار مسکن اندکی از تردید خرید و فروش بیرون آمده‌، به گونه‌ای که بیشترین رکورد معامله از آغاز امسال را در همان روزهای آغازین این هفته به ثبت رسانده است. بخشی از رکود بازار به دلیل تردید فروشندگان پدید آمده بود که این موضع به نوبه خود بر کاهش بهای ملک تأثیر گذاشت.

با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار مسکن اندکی از تردید خرید و فروش بیرون آمده‌، به گونه‌ای که بیشترین رکورد معامله از آغاز امسال را در همان روزهای آغازین این هفته به ثبت رسانده است. بخشی از رکود بازار به دلیل تردید فروشندگان پدید آمده بود که این موضع به نوبه خود بر کاهش بهای ملک تأثیر گذاشت.

به گزارش «تابناک» با رفع این مسأله انتظار می‌رود ‌با رونق خرید و فروش تا اندازه‌ای از نرخ تورم انتظاری در حوزه مسکن کاسته شود؛ بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که با آغاز فصل تابستان، بازار مسکن ‌افزایش قیمت نداشته باشد.

البته ‌همه اینها در حالی است که هنوز فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را تعدیل نکرده‌اند؛ اما انتظار می‌رود ‌با افت قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، بهای مسکن هم با تغییرات محسوسی همراه شود، چنانکه برخی فعالان و مسئولان مسکن از این اتفاق (کاهش بهای سکه و ارز) به «پیش درآمد بازگشت آرامش به بازار مسکن» یاد کرده‌اند.

در این باره، عباس فلاحی بابا جان‌ گفته است: بازار مسکن در کشور، برگرفته از سه عامل عمد‌ه است که شامل واردات، قیمت مصالح و سیستم‌های دولتی است که گویا با توجه به هشدارهای پی در پی کارشناسان، باید مراقب رشد بی‌رویه قیمتها در کشور باشیم. همچنین دولت باید با برنامه‌های تشویقی و به صورت اجباری، کارهایی انجام دهد تا خانه‌های خالی در اختیار جوانان قرار گیرد.
هم‌اکنون در کشور نزدیک دو میلیون خانه خالی وجود دارد که لزوم سوق دادن این مساکن به طرف جوانان به شدت احساس می‌شود.

از سوی دیگر، بحث نظارت در ‌قیمت مصالح و نظارت بر واردات، نیازهای ضروری بخش مسکن و به ویژه فولاد، عامل دیگری در کنترل قیمتهاست. امیدواریم ‌با اسقرار دولت جدید و با تعامل دو قوه، بتوانیم گام‌های اساسی در راستای حل این مشکل برداریم.

این نماینده افزود: در بحث مسکن و به ویژه ‌اجاره بها، ‌مشکل دیگری نیز داریم. به این صورت که هر گاه بهای مسکن افزایش یابد،‌ خرید و فروش کاهش می‌یابد و این عامل سبب می‌شود تا مالکان رو به اجاره بیاورند و در چنین اوضاعی، قیمت اجاره بها ‌غیر منطقی افزایش می‌یابد و بر عکس این نیز درست است.

وی در‌باره کاهش بهای ارز و سکه و همچنین رابطه آن با نرخ خرید و فروش مسکن گفت: این طبیعی به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اجناس در این شرایط کاهش پیدا کند، زیرا ‌با توجه به این که دولت در حال عوض شدن است و هنوز دولت منتخب مستقر نشده، این باعث بروز نوعی سر‌در‌گمی در بازار شده و همه در بازار منتظر مدیریت قوی از سوی دولت جدید هستند.

وی همچنین یادآور شد، بازار مسکن در کشور، به دست عده‌ای سودجوست که متأسفانه، حضور این افراد در بدنه ‌دولت نیز کم نیست‌ و همین باعث شده که از وضعیت موجود،‌ پیش از آنکه کسی متوجه شود، باخبر شده و بازار را متلاتم کنند؛ بنابراین، در چنین شرایطی، دولت جدید باید دست این افراد را از بدنه قدرت کوتاه کند تا شاید بازار به ثبات برسد.

این نماینده گفت، دولت نمی‌تواند همه خانه‌های خالی را از افراد خریداری کند و با یک قیمت متعادل‌تر در در اختیار مردم گذارد. ما می‌خواهیم که بحث مالیات و یا تشویقات به گونه‌ای باشد که این افراد و مالکان، خود شخصا این کار را انجام دهند.

این نماینده‌ در پایان تأکید کرد: دولت باید در شش‌ ماهه نخست به وعده‌های خود عمل کند. همچنین باید‌ خود رئیس‌جمهور در این کار مدخله کند، چرا که اگر این کار به جای ‌شش ماه نخست‌، به اواخر سال بکشد، دیگر مدیریت این بخش را از دست خواهد داد.

این نماینده گفت: شاید در دولت جدید، ‌تعاملی سازنده بین دولت و مجلس پدید آید و یک تضاد بین دولت دهم و ‌یازدهم از دید مجلس وجود خواهد داشت و مجلس از هیچ کار خلاف دولت چشم‌پوشی نخواهد کرد. دوران شروع مجلس نهم، مصادف با اواخر دولت دهم بود. به همین دلیل، مجلس مجبور بود از برخی ‌رفتارهای دولت چشم‌پوشی کند که این عامل باعث شد در دولت شاهد قانون‌گریزی‌های شدید به ویژه در این اواخر بودیم، ولی این عمل در دولت یازدهم تکرار نخواهد شد و بعد نظارتی مجلس قوی‌تر عمل خواهد کرد.

Tabnak.IR | تابناک

بچه دار شدن چه قدر آب می خورد؟

هفته نامه سلامت نوشت:

اگر ازدواج کرده‌اید و آرزوی بچه‌دار شدن دارید اما از مشکلات ناباروری می‌ترسید، فقط ۳ ماه پس از ازدواج فرصت دارید خود را در مقابل هزینه‌های درمان ناباروری بیمه کنید. البته اگر پول بیمه را پرداختید و بعد متوجه شدید هیچ مشکلی در بارور شدن ندارید، به روی خودتان نیاورید. به هر حال پولی است که از جیبتان رفته است. به این بیندیشید که اگر این پول را پرداخت نمی‌کردید و پس از مدتی متوجه می‌شدید شما هم جزو ۲۰درصد از زوج‌های جوانی هستید که دچار مشکلات ناباروری هستند، حالا باید کلی خرج دارو و درمان می‌کردید و دست حمایتگر بیمه‌ای هم نبود که از شما حمایت کند.

آمار ۲۰درصدی ناباروری در میان زوج‌های جوان ایرانی بالاتر از میزان جهانی است و این میزان در روستاها بیشتر و حدود ۲۲درصد است اما درمان‌های ناباروری جز در مواردی مانند برخی آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها، تحت پوشش بیمه‌ها قرار ندارد. هزینه هر دوره درمان ناباروری تا سال گذشته بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان بود و البته با ذکر این نکته که هر دوره درمان فقط ۳۰درصد احتمال موفقیت دارد و برخی از زوج‌ها باید تا ۳بار این درمان‌ها را تکرار کنند.

البته امسال این هزینه‌ها به گفته عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چند برابر شده است. او به‌همین‌دلیل معتقد است اگر بیمه‌ها بخواهند به این روند ادامه دهند و از زیر بار هزینه‌های درمانی نه تنها در حوزه درمان ناباروری بلکه در سایر زمینه‌ها هم شانه خالی کنند، باید آنها را از سیستم درمانی کشور حذف کرد و جایگزینی برای آنها یافت.

دکتر عابد فتاحی با بیان اینکه زوج‌های نابارور به‌دلیل آرزویی که برای بچه‌دار شدن دارند، حاضرند هرگونه هزینه‌ای برای تحقق این آرزو بپردازند، می‌گوید: «همین موضوع باعث شده مراکز درمان ناباروری و پزشکانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با بی‌رحمی مبالغ سنگینی از این افراد دریافت کنند.» وی با انتقاد شدید از وضعیت بیمه در کشور می‌افزاید: «بیمه‌ها در هیچ زمینه‌ای خدمات درستی عرضه نمی‌کنند و جایی هم که خدمتی می‌دهد، آنقدر بد و ناقص است که مردم و پزشکان را بیشتر از آنها دور می‌کند.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی نامطلوب بیشتر زوج‌های نابارور، اظهار می‌کند: «این افراد بیشتر روستایی و از اقشار آسیب‌پذیر هستند و درمان‌های ناباروری هم آنها را بیشتر به ورطه فقر می‌کشاند. ضمن اینکه درمان نشدن هم می‌تواند باعث به‌وجود امدن آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق در این خانواده‌ها شود.» 

وی ادامه می‌دهد: «اگر قرار باشد بیمه‌ها باری از دوش مردم برندارند، این چه منتی است که باید بر سر مردم باشد؟ با این وضعیت بهتر است کم‌کم بیمه‌ها را حذف کرد و با تقویت نهادهایی مانند کمیته امداد در زمینه درمان، بار مشکلات درمانی مردم را کاهش داد.»

دکتر فتاحی با ناعادلانه خواندن خدمات بیمه‌ای در کشور، می‌گوید: «چطور بیمه‌ها برای پوشش برخی خدمات در بیمه تکمیلی، بودجه لازم را دارند اما برای درمان‌های لازم و ضروری مانند ناباروری این بودجه وجود ندارد؟»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به طول درمان زمان پرداخت‌های بیمه‌ها به مراکز درمانی و پزشکان اشاره و خاطرنشان می‌کند: «حداقل مدت زمان پرداخت بیمه‌ها ۶ماه است. در بخش بیمه تکمیلی هم ابتدا باید هزینه خدمات را پرداخت کرد و بعد به دنبال گرفتن پول آن به بیمه رفت. همین مسایل باعث ایجاد نارضایتی‌های زیادی در بین مردم و پزشکان از وضعیت بیمه شده است.»

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در عرصه خدمات، واقعی نبودن تعرفه‌های خدمات است، تأکید می‌کند: «تا زمانی که قیمت خدمات به صورت واقعی نباشد، این مشکلات هم ادامه دارد.»

Tabnak.IR | تابناک

۲۰۰ خبرنگار خارجی به ایران می آیند

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ۲۰۰ خبرنگار غیرمقیم جهت پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری وارد ایران شده‌اند، گفت: امیدواریم رسانه‌های خارجی که پا به پای رسانه‌های داخلی اقدام به پوشش این حماسه سیاسی می‌کنند واقعیت‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رای را برای مردم کشورشان و افکارعمومی در سراسر جهان به درستی مخابره کنند.

“محمدناصر حقیقت” سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد خبرنگار خارجی جهت پوشش خبری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری وارد کشورمان شد‌ه‌اند، گفت: تا بامداد صبح پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه،‌ ۲۰۰ خبرنگار غیر مقیم از خارج وارد ایران شده‌اند که از  ۸۵ رسانه و ۲۷ کشور هستند.

وی ادامه داد: این تعداد خبرنگاران از رسانه‌های غیرمقیم تاثیرگذاری وارد کشور ما شدند که اسامی آنها به شرح ذیل است: جمهوری آذربایجان، آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلیس، اکراین، ایتالیا، برزیل، بلاروس، بلژیک، سوئد، دانمارک، روسیه، ژاپن، ترکیه، چین، سوئیس، سوریه، عراق، عربستان، عمان، فلسطین، فرانسه، فنلاند، قطر، کره شمالی، کلمبیا، کویت، لبنان، نروژ، ونزوئلا، هلند، هند، یمن و یونان.

حقیقت افزود: ۲۰۰ خبرنگار خارجی غیر مقیم از ۸۵ رسانه و ۲۷ کشور و در عین حال ۲۳۵ خبرنگار غیرخارجی مقیم از ۱۱۵ رسانه انتخابات فردا را پوشش می‌دهند، بنابراین جمع خبرنگاران خارجی مقیم و غیرمقیم که اخبار انتخابات را پوشش می‌دهند به ۴۳۵ نفر و جمع رسانه‌ها به ۲۰۰ رسانه می‌رسد.

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: کشورهایی که در بالا نام برده شد بیش از ۲۷ کشور بوده که اینها مجموع کشورهایی مقیم و غیرمقیم هستند.

حقیقت به فعالیت رسانه‌های کشورهای خارجی غیرمقیم اشاره و تصریح کرد: این کشورها شامل جمهوری آذربایجان، آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا،‌آمریکا، انگلستان، اکراین، ایتالیا، بلاروس، بلژیک، ترکیه،‌ دانمارک، روسیه، ژاپن، سنگاپور، سوریه، سوئد، سوئیس، عراق، فرانسه، فنلاند، لبنان، مصر، نروژ، ونزوئلا، هلند، هند، یونان و یمن هستند که جمعا ۳۰ کشور می‌شوند.

وی با اشاره به رسانه‌هایی که جهت پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت: تلویزیون‌های ARD وRTLو ZDF از آلمان، رادیو تلویزیون ORS اتریش، تلویزیون SBS استرالیا، کانال اینتر اکراین، تلویزیون CNN و رادیو نشنال پابلیک از آمریکا، کانال چهار انگلیس، رآی ۲۴، رآی دولتی، تلویزیون TG2 و رادیوی اولترا از ایتالیا، تلویزیون‌های DRو TV2 از دانمارک، رادیو SR از سوئد، رادیو PSR و تلویزیون SRF و رادیو تلویزیون TSR از سوئیس، تلویزیون‌های روسیه ۲۴، راشاتودی و  NTV و REN از روسیه، تلویزیون‌های TBS، فوجی، آساهی از ژاپن، تلویزیون‌های العهد، الاتجاه العربی و انگلیسی، المسار و البلادی از عراق، اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا EBU، المیادین و المنار از لبنان، کانال دو تلویزیون و رادیو بین الملل فرانسه و فرانس ۲۴، TV2 نروژ، تلویزیون تل‌سور ونزوئلا، تلویزیون NOS از هلند، تلویزیون المسیره از یمن، مجله تایم، روزنامه گلوبال پست و مجله مک کلاچی از آمریکا، فرانک فورت آلیماینه و مجله فوکوس و مجله هینترگروند از آلمان، مجله آفتن پستن نروژ، نشریه لاکرووا، لیبراسیون و لیگارو از فرانسه، مجله ساندی ایندیا از هند و روزنامه السفیر لبنان، رسانه‌های فعال در روز ۲۴ خرداد هستند.

حقیقت افزود: اینها مهمترین رسانه‌ها هستند که جهت پوشش خبری انتخابات وارد ایران شدند که البته به جز اینها نیز رسانه‌های خارجی دیگری هم در روز جمعه فعالیت خواهند کرد.

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود وضعیت استقرار خبرنگاران خارجی در کشورمان چگونه خواهد بود، اظهار داشت: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود امکان دارد خبرنگاران خارجی که با تاخیر درخواست‌های خود را ارسال کرده‌اند و موفق به اخذ ویزا نشدند درخواست‌های آنها بررسی شود یعنی ما شاهد افراد و رسانه‌های جدیدی از کشورهای مختلف خواهیم بود.

حقیقت ادامه داد: خبرنگاران مقیم و غیرمقیمی که هم اکنون در کشور هستند اگر تقاضایی برای تمدید دهند تقاضاهای آنها بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاریخ ماندن خبرنگاران در ایران بستگی به نوع رسانه و تصمیمی که ما بعد از کشیده شدن به دور دوم می‌گیریم، دارد اما آنچه که مهم بوده این است که اگرانتخابات به دور دوم کشیده شود این امکان وجود خواهد داشت که رسانه‌های جدیدی که در مرحله اول نتوانستند شرکت کنند، حضور یابند.

حقیقت با اشاره به محل استقرار خبرنگاران خارجی و فعالیت‌های آنها گفت: محل استقرار خبرنگاران به طور سنتی در هتل بین‌المللی لاله بوده و همچون سال‌های گذشته خبرنگاران خارجی برای فعالیت‌هایشان در این هتل مستقر شده‌اند.

وی افزود: این هتل از هتل‌های بین‌المللی شهر تهران است و ویژگی‌هایی از جمله نزدیک بودن به وزارت کشور و دوایر دولتی را دارا بوده بنابراین خبرنگاران خارجی در این هتل مستقر شده‌اند.

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:‌ ما به صورت مستقیم با خبرنگاران در ارتباط هستیم و تا همین دیشب که برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت کلیه این برنامه‌ها از سوی ستادهای تبلیغاتی این نامزدها به ما اعلام می‌شد و ما هم بلافاصله از طریق سیستم پیامک به خبرنگاران مقیم و غیرمقیم اعلام می‌کردیم و خبرنگاران به طور مرتب در برنامه ستادها و نامزدهای انتخاباتی شرکت می‌کردند.

حقیقت افزود: همچنین خبرنگاران خارجی در سفرهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به استان‌ها حضور داشتند و از نزدیک شاهد فعالیت انتخاباتی نامزدها در خارج از تهران هم بودند و این مهم تا آخرین لحظه تبلیغات ادامه داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این ما در هتل لاله سالنی را برای مصاحبه‌های مطبوعاتی نامزدها و مسئولین اختصاص دادیم که در این بین دو مصاحبه مطبوعاتی انجام شد؛ یکی مصاحبه ” سید محمد غرضی ” کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و دیگری ” عباس کدخدایی ” سخنگوی شورای نگهبان بود.

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ما انتظار داشتیم تعداد بیشتری از نامزدها در هتل لاله حضور یابند و از نزدیک با خبرنگاران کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند اما همانطور که می‌دانید در روزهای پایانی تبلیغات، کاندیداها تلاش دارند از فرصت سفر به استان‌های مختلف استفاده کنند و بسیاری از آنها علی‌رغم تمایلی که برای حضور در هتل لاله داشتند وقت به آنها اجازه نداد که در این مکان حاضر شوند.

حقیقت با اشاره به فعالیت خبرنگاران در روز جمعه، ادامه داد: اگر ستادهای نامزدهای انتخاباتی برنامه رای دادن کاندیدای مورد نظر را به ما اعلام کنند به اطلاع خبرنگاران می‌رسانیم که جهت پوشش خبری در مکان مورد نظر حاضر شوند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران خارجی ابتدا در مراسم رای دادن ” مقام معظم رهبری ” در ” حسینیه امام خمینی (ره) ” حضور پیدا می‌کنند و سپس به شعب اخذ رای در سطح شهر عازم می‌شوند و تا ساعات پایانی در آن مکان حضور دارند و گزارش‌های خود را تهیه می‌کنند.

حقیقت ادامه داد: همچنین خبرنگاران خارجی این امکان را دارند با هماهنگی که با وزارت کشور انجام داده‌ایم در ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور حضور یافته و از روند فعالیت این ستاد هم گزارش تهیه کنند.

وی ادامه داد: کلیه خبرنگارانی که با اخذ مجوز مطبوعاتی ما وارد کشور شده‌اند در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و تا زمانی که ویزای این افراد معتبر است اجازه فعالیت در کشور ما را خواهند داشت.

سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم در روز جمعه اظهار داشت: همانطور که ” مقام معظم رهبری ” فرمودند انشاالله جمعه ۲۴ خرداد ماه ملت شریف ایران با حضورشان در پای صندوق‌های رای بار دیگر حماسه‌ای را خلق خواهند کرد و مطمئن هستیم این حماسه سیاسی به وقوع خواهد پیوست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم رسانه‌های خارجی که پا به پای رسانه‌های داخلی اقدام به پوشش این حماسه سیاسی می‌کنند واقعیت‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رای را برای مردم کشورشان به درستی مخابره کنند.

Tabnak.IR | تابناک

مالاریا و سرخک در کنگو کشتار می کنند

مقامات سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند شیوع بیماری مالاریا و سرخک در جمهوری دمکراتیک کنگو تاکنون بیش از ۱۴۰ کشته بر جای گذاشته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شین هوا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه با استناد به منابع آگاه در سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بین ۲۰  تا ۲۶ ماه مه بیش از ۲۷ هزار مورد ابتلا به بیماری مالاریا در استان اوریانتال در جمهوری دمکراتیک کنگو گزارش شده است که از این تعداد ۵۵ تن جان خود را از دست دادند.

همچنین سی هزار مورد ابتلا به سرخک در این منطقه گزارش شده که ۸۱ بیمار در هفته گذشته جان خود را از دست دادند؛ شش مورد تلفات نیز در مناطق دیگر گزارش شده است.

Tabnak.IR | تابناک

اگر فرزندتان کابوس می بیـند، بخوانید

کابوس‌ها رویاهایی ترسناک هستند و بیشتر کودکان هرچند وقت یک‌بار ممکن است آنها را تجربه کنند. بیشتر کابوس‌ها در اواخر دوره خواب (معمولا بین ۴ تا ۶ صبح) رخ می‌دهند. کودک معمولا بیدار می‌شود و برای اینکه احساس راحتی و آرامش کند، کنار شما می‌آید و می‌تواند به شما بگوید در رویایش چه دیده و چرا ترسیده است. گاهی کودک برای به خواب رفتن مجدد، دچار مشکل می‌شود و شاید رویاهای مشابه را در شب‌های دیگر هم ببیند. برخی کودکان انواع متفاوتی از رویاهای ترسناک به نام «وحشت شبانه» دارند. وحشت شبانه، در یک خواب عمیق (معمولا بین ۱ تا ۳ صبح) اتفاق می‌افتد. کودکی که وحشت شبانه دارد، خیلی اوقات با جیغ از خواب بیدار می‌شود. ممکن است عرق کرده باشد و نفس‌نفس بزند و تند تند نفس بکشد و مردمک چشمش (مرکز سیاه چشم) بزرگ‌تر از حد طبیعی باشد.

گاهی در این وضعیت با وجود باز بودن چشم‌ها هنوز خواب و گیج است و زمانی که از او می‌پرسید چه اتفاقی افتاده است، نمی‌تواند جواب بدهد. برخی اوقات کودک به سختی بیدار می‌شود. زمانی هم که او را بیدار می‌کنید، به‌ یاد نمی‌آورد که چه اتفاقی افتاده است. برخی کودکان دچار وحشت شبانه هم در خواب راه می‌روند. کابوس‌ها و وحشت‌های شبانه، با افزایش سن کودک کاهش می‌یابند و اغلب هنگامی که کودک به سن نوجوانی می‌رسد، به کلی متوقف می‌شوند. اما در برخی از افراد به خصوص افرادی که تخیلی فعال دارند و خلاق هستند، کابوس‌ها و وحشت‌های شبانه در سنین بزرگسالی هم ادامه پیدا می‌کند.
علت کابوس و وحشت شبانه
کابوس یا وحشت شبانه در کودکان معمولا به دلیل بیماری روانی یا جسمانی اتفاق نمی‌افتد و بیشتر بعد از یک رویداد استرس‌زای جسمی یا روانی رخ می‌دهد. در ۶ ماه اول بعد از این رویداد، ممکن است کابوس یا وحشت شبانه آنقدر ادامه پیدا کند که کودک به آن عادت کند. چنانچه کابوس یا ترس شبانه ادامه داشته باشد و خواب کودک را مختل کند، بر کارکرد روزانه او اثر می‌گذارد. در این صورت باید با پزشک مشورت کنید.
اقدام‌هایی که والدین می‌توانند انجام دهند
اگر کودکتان وحشت شبانه دارد، با او به آرامی و ملایمت صحبت کنید و او را به رختخواب برگردانید. کودک را تکان ندهید یا بر سرش فریاد نکشید. وحشت شبانه و خوابگردی به مراقبت شما از کودک هنگام دوره خواب نیاز دارد. خانه را ایمن کنید تا در صورت خوابگردی کودک، برایش مشکلی پیش نیاید (در مقابل پلکان‌ها دروازه‌های مخصوص نوپایان نصب کنید و کودک را در تختخواب‌های دوطبقه نخوابانید). اگر کودک هنگام خواب به علت وحشت‌ شبانه یا خوابگردی آسیب‌دیده است، به پزشک مراجعه کنید. ممکن است لازم باشد پزشک او را هنگام خواب بررسی کند.
نکاتی برای کمک به خواب بهتر کودک
۱) پیش از زمان خواب، یک برنامه منظم داشته باشید. فعالیت‌های لذت‌بخش مانند خواندن کتاب قصه برای کودک به آرامش او کمک خواهد کرد.
۲) خستگی ممکن است در ایجاد وحشت شبانه نقش داشته باشد. مطمئن شوید کودک هر شب به اندازه کافی می‌خوابد.
۳) اگر کودک استرس دارد یا دلواپس است،‌ با او در مورد چیزی که باعث استرس او شده، صحبت کنید و با کمک خودش برنامه‌ای بریزید تا بتواند از عهده استرسش برآید.

دفترچه یادداشت آنلاین یک پسر تنها

اگر فرزندتان کابوس می بیـند، بخوانید

کابوس‌ها رویاهایی ترسناک هستند و بیشتر کودکان هرچند وقت یک‌بار ممکن است آنها را تجربه کنند. بیشتر کابوس‌ها در اواخر دوره خواب (معمولا بین ۴ تا ۶ صبح) رخ می‌دهند. کودک معمولا بیدار می‌شود و برای اینکه احساس راحتی و آرامش کند، کنار شما می‌آید و می‌تواند به شما بگوید در رویایش چه دیده و چرا ترسیده است. گاهی کودک برای به خواب رفتن مجدد، دچار مشکل می‌شود و شاید رویاهای مشابه را در شب‌های دیگر هم ببیند. برخی کودکان انواع متفاوتی از رویاهای ترسناک به نام «وحشت شبانه» دارند. وحشت شبانه، در یک خواب عمیق (معمولا بین ۱ تا ۳ صبح) اتفاق می‌افتد. کودکی که وحشت شبانه دارد، خیلی اوقات با جیغ از خواب بیدار می‌شود. ممکن است عرق کرده باشد و نفس‌نفس بزند و تند تند نفس بکشد و مردمک چشمش (مرکز سیاه چشم) بزرگ‌تر از حد طبیعی باشد.

گاهی در این وضعیت با وجود باز بودن چشم‌ها هنوز خواب و گیج است و زمانی که از او می‌پرسید چه اتفاقی افتاده است، نمی‌تواند جواب بدهد. برخی اوقات کودک به سختی بیدار می‌شود. زمانی هم که او را بیدار می‌کنید، به‌ یاد نمی‌آورد که چه اتفاقی افتاده است. برخی کودکان دچار وحشت شبانه هم در خواب راه می‌روند. کابوس‌ها و وحشت‌های شبانه، با افزایش سن کودک کاهش می‌یابند و اغلب هنگامی که کودک به سن نوجوانی می‌رسد، به کلی متوقف می‌شوند. اما در برخی از افراد به خصوص افرادی که تخیلی فعال دارند و خلاق هستند، کابوس‌ها و وحشت‌های شبانه در سنین بزرگسالی هم ادامه پیدا می‌کند.
علت کابوس و وحشت شبانه
کابوس یا وحشت شبانه در کودکان معمولا به دلیل بیماری روانی یا جسمانی اتفاق نمی‌افتد و بیشتر بعد از یک رویداد استرس‌زای جسمی یا روانی رخ می‌دهد. در ۶ ماه اول بعد از این رویداد، ممکن است کابوس یا وحشت شبانه آنقدر ادامه پیدا کند که کودک به آن عادت کند. چنانچه کابوس یا ترس شبانه ادامه داشته باشد و خواب کودک را مختل کند، بر کارکرد روزانه او اثر می‌گذارد. در این صورت باید با پزشک مشورت کنید.
اقدام‌هایی که والدین می‌توانند انجام دهند
اگر کودکتان وحشت شبانه دارد، با او به آرامی و ملایمت صحبت کنید و او را به رختخواب برگردانید. کودک را تکان ندهید یا بر سرش فریاد نکشید. وحشت شبانه و خوابگردی به مراقبت شما از کودک هنگام دوره خواب نیاز دارد. خانه را ایمن کنید تا در صورت خوابگردی کودک، برایش مشکلی پیش نیاید (در مقابل پلکان‌ها دروازه‌های مخصوص نوپایان نصب کنید و کودک را در تختخواب‌های دوطبقه نخوابانید). اگر کودک هنگام خواب به علت وحشت‌ شبانه یا خوابگردی آسیب‌دیده است، به پزشک مراجعه کنید. ممکن است لازم باشد پزشک او را هنگام خواب بررسی کند.
نکاتی برای کمک به خواب بهتر کودک
۱) پیش از زمان خواب، یک برنامه منظم داشته باشید. فعالیت‌های لذت‌بخش مانند خواندن کتاب قصه برای کودک به آرامش او کمک خواهد کرد.
۲) خستگی ممکن است در ایجاد وحشت شبانه نقش داشته باشد. مطمئن شوید کودک هر شب به اندازه کافی می‌خوابد.
۳) اگر کودک استرس دارد یا دلواپس است،‌ با او در مورد چیزی که باعث استرس او شده، صحبت کنید و با کمک خودش برنامه‌ای بریزید تا بتواند از عهده استرسش برآید.

دفترچه یادداشت آنلاین یک پسر تنها

این زوج در ۳۰ کشور جهان عروسی می گیرند ! عکس

 

                               

 

 
آلکس پلینگ ۳۲ ساله و لیزا گرانت ۳۰ ساله همچون سایر ساکنان شهر کوچک
دیدسبری در شمال انگلستان مراسم عروسی شان را در این شهر به شیوه ای سنتی
برگزار کردند.
اما این زوج از فردای روز عروسی سفر ۵۵ هزار کیلومتری شان به دور دنیا برای
برگزاری ۳۰ مراسم عروسی دیگر شروع کردند و تاکنون در ۲۲ کشور به شیوه ها و
سنتهای گوناگون پیوند زناشویی بسته اند و هنوز هشت کشور دیگر در برنامه شان
قرار دارد.
برنامه آنها برای مراسم مختلف هم درنوع خود جالب است و گویا از ماه ها قبل
برای محل برگزاری مراسم عروسی در کشورهای مختلف دست به تحقیق زده اند.
مراسم ازدواج آنها درهاوایی در بین دلفینها ، در لس انجلس با لباس خون
آشامان ، در کبک در یکی ازتاکستانهای مشهور این ایالت ، در سواحل مکزیک و
در منطقه بناف کانادا سوار بر اسب برگزار شد.
این زوج که بیش از ۱۱ سال است همدیگر را می شناسند ، ایده برپایی مراسم
ازدواج در کشور های مختلف را پس از تصمیم برای سفر به دور دنیا گرفتند و
دوست داشتند سفرشان با سایرین تفاوت داشته باشد. سفر آنها قرار است یک سال
دیگر ادامه داشته باشد.
هزاران نفر دردنیا از طریق وبلاگ این زوج مشهور برنامه سفرشان را دنبال می
کنند.

یاقوت

چه نوع آرایشی ما را پیرتر از سنمان نشان می دهد ؟

                                            


 

 

گاهی برای زیباتر شدن آرایش می کنیم اما به جای آنکه جوان تر به نظر برسیم،
سنمان بالاتر می رود و اطرافیان می گویند وقتی آرایش نمی کنی زیباتری! هنگام آرایش
صورت و موها باید به مسایل بسیاری توجه کرد تا در دام اشتباه ها نیفتاد…

شما را با برخی از این اشتباه ها آشنا می کنیم و می گوییم چرا اشتباه هستند و
بهترین راه حل چیست.

۱. انتخاب کرم پودر براق یا تیره

چرا اشتباه است؟ کرم پودر براق نور را به خود جذب می کند و چین و چروک پوست را
بهتر نمایان می کند. کرم پودر تیره نیز خطوط چهره را عمیق تر نشان می دهد.

راه حل چیست؟ کرم پودری مات و سبک که رنگی یکدست به پوست بدهد، انتخاب کنید. اگر
در مورد رنگ کرم پودر شک دارید، روشن ترین رنگ یا نزدیک ترین رنگ به پوست خودتان را
برگزینید. مقداری کرم پودر را روی صورت بزنید و با نوک انگشتان به سمت خارج پراکنده
کنید. پنکیکی که انتخاب می کنید می تواند یک درجه تیره تر از رنگ کرم پودرتان باشد.

۲. آرایش نامناسب موها

چرا اشتباه است؟ اگر موهای بلندی دارید و به سادگی آنها را شانه می کنید و روی
شانه هایتان می ریزید یا اگر موهای کوتاهی دارید و سعی می کنید نوک آنها را با ژل
تیز کنید یا کمی پیچ و تاب دهید، باید مراقب باشید چون در هر دو صورت به نظر پیرتر
می رسید.

راه حل چیست؟ اگر موهای بلندی دارید، سعی کنید به نحوی موها را از کناره صورت
پشت سرتان جمع کنید. می توانید از یک تل یا گیره سر هم استفاده کنید. اگر موهای
کوتاهی دارید هر ۲ ماه یک بار به آرایشگرتان مراجعه کنید تا دوباره به مویتان حالت
فانتزی بدهد.

۳. استفاده از سایه چشم براق

چرا اشتباه است؟ سایه براق شاید ابتدا زیبا به نظر برسد اما بعد از چند ساعت
حالت خود را از دست می دهد و چشمان شما را خسته جلوه خواهد داد.

راه حل چیست؟ سایه چشم مات به رنگ خنثی (قهوه ای، بژ و…) انتخاب کنید.

۴. انتخاب رژ قرمز

چرا اشتباه است؟ رنگ قرمز چه قرمز روشن چه تیره خطوط چهره را عمیق تر نشان می
دهد. بهتر است رنگی که برای آرایش لب انتخاب می کنید، طبیعی و با سایر رنگ های
آرایشی در چهره تان هماهنگی داشته باشد.

راه حل چیست؟ اگر علاقه خاصی به قرمز دارید، قرمزی را انتخاب کنید که با رنگ
چهره تان متناسب باشد و حالتی زیبا به صورتتان بدهد.

۵. آرایش نکردن در سالمندی

چرا اشتباه است؟ وقتی پا به سن می گذاریم، چین و چروک و تیرگی زیر چشم ها بیشتر
می شود و چهره را خسته تر نشان می دهد. سالمندانی که درست آرایش نمی کنند، معمولا
مسن تر از آنچه هستند، به نظر می رسند.

راه حل چیست؟ پوستتان را با مقدار کمی کرم پودر سبک بپوشانید. از برق لب یا رژلب
به رنگ طبیعی استفاده کنید. تمیز و زیبا نگه داشتن ابرو هم در جوان تر نشان دادن
شما موثر است. یک مسواک بردارید و هر بار که آرایش می کنید به کمک آن ابروهایتان را
از ریشه به سمت بیرون شانه بزنید.

۶. روشن کردن موها

چرا اشتباه است؟ بیشتر مردم فکر می کنند با بالا رفتن سن باید موها را روشن کنند
در حالی که این کار درست نیست و نباید بیش از

۲ درجه موها را روشن کرد.

راه حل چیست؟ اگر تمایل به روشن کردن موها دارید، هایلایت کنید. حتی می توانید
فقط قسمت نوک و پایین موهایتان را رنگ روشن بگذارید و بلوند کنید.

یاقوت

خسیس ها چگونه زندگی می کنند؟

«از بچه یه خسیس می پرسن: وقتی می ری سر یخچال چی می خوری؟ می گه: کتک! » باور کنید که زندگی کردن با یک آدم که دیگران او را خسیس می دانند اما خود باور دارد صرفه جوست چندان هم ساده نیست. درست مثل همان قضیه سر یخچال رفتن است. به هر حال قصه ما از یک سفر آغاز می شود سفری به دنیای آدمی که عادت دارد کمتر خرج کند، لباس های ساده تر بپوشد، در هزینه های رفت و آمد دقت بیشتری کند، هوای حساب بانکی خود را داشته باشد و خلاصه حسابی برای روز مبادا چاره ای از هم اکنون بیندیشد.

اما به هیچ وجه منظور ما آن آدمی نیست که وقتی خانه اش آتش می گیرد برای این که پول تلفن ندهد تا اداره آتش نشانی بدود!

حتما شما هم نام نمایشنامه «خسیس» را شنیده اید؛ شاهکاری از «مولیر» نویسنده بنام فرانسوی. این نویسنده با بهره گیری از طنزی شیرین، حرص و طمع انسان را توصیف می کند. گر چه دیالوگ های شخصیت نمایش «هارپاگون»، لبخند را روی لبان شما می نشاند اما نفرت در ناخودآگاه شما نسبت به این کارآکتر شکل می گیرد. این نمایش حکایت انسان هایی است که عشق خود را با پول تقسیم می کنند.

حالا از دنیای قصه ها پا به حقیقت محض می گذاریم و با شخصیتی همراه می شویم که درست با همین خصلت ها شهره عام است. باکی هم ندارد از داوری دیگران! «در سفر باید شناخت آدمی». توفیق اجباری بود که همسفر شویم با صادق نامی که با عیال خود راهی سفر بودند. هیچ تعجب نکنید گاهی پیش می آید که آنها هم به اصرار خانواده سفر بروند! «اصرار بچه ها بود! گفتمشان در همین تهران هم جاهای بسیاری وجود دارد که می شود صبح رفت و غروب آمد.» صادق این را گفت. او عادت داشت ریز تمام هزینه ها را یاداشت کند . پسر ۱۶ ساله اش می گوید: «هزینه را جمع می بندد و از پول تو جیبی ما کسر می کند.»!

صادق ۵۰ سال را رد کرده بود، سبیلی کم پشت داشت و چشمانی تیز و روشن. کمتر لبخند می زد. دو پسر داشت ۹ و شانزده ساله! مشکل بود درباره خسیس بودن او سخن بگویی اما به طور غیرمستقیم سر سخن باز شد. موضوع گرانی، نقل هر محفل است. رئیس خانواده گفت: «صبح که بیدار می شوی نمی دانی باید چقدر پول جیبت بگذاری تا در نیمه روز لنگ نمانی» سپس کف دست خود را به صورتش کشید. اما شما که مشکل مالی ندارید در بازار صاحب حجره هستید… !

«همه چیز باید حساب و کتاب داشته باشد نمی شود که راه رفت و پول خرج کرد کارهای خوب و لذت بخش بسیاری را می توان بدون خرج کردن انجام داد.» اما نمی توان بدون هزینه سفر رفت؟

صادق نگاه تیزی انداخت و گفت: «سفر را می شود در روزهایی انجام داد که مردم کمتر سفر می روند می توان از راننده اتوبوس تخفیف گرفت. به جای هتل، مسافرخانه رفت یا حتی در هوای خوب، شب را در چادر مسافرتی ماند و آذوقه را هم از خانه به همراه برد.»

روان شناسان، بسیار در باب ویژگی های خست داد سخن سر داده اند. برخی کارشناسان از خسیسی به عنوان «صرفه جوهای وسواسی» یاد می کنند. برای این گروه پس انداز نوعی پاداش محسوب می شود. آنها عرصه زندگی را بر خود تنگ می کنند و مبلغی را که پس انداز کرده اند برای تأمین امنیت خاطر خود کافی نمی دانند. آنها تنها به فکر افزایش صفرهای حساب بانکی خود هستند.

به هر حال گویی سخن ما با صادق وارد یک مجادله می شود و او این را خوب فهمید. قصه ای برای او تعریف می کنم از شهرمان؛ آدمی بود که مغازه خشکبار داشت و به خست هم شهره بود. مردم می گفتند دندان های زنش را کشیده تا آجیل و پسته نخورد! به محض شنیدن این حرف خود را جمع کرد و گفت: «این حرف های خاله زنکی کار بیکارها است.»

اتوبوس رشت به نیمه راه رسید. «مسافران برای نماز و ناهار پیاده شوند» این را راننده اتوبوس گفت. همسر صادق سبد غذا را برداشت و در خلوتی آن را گشود، ما را هم به صرف کوکو سبزی مهمان کردند. در هنگامه ناهار صادق به مزایای غذای خانه پرداخت و گفت «هم سالم است و هم می توان با این کارها پول را مدیریت کرد. تازه همین غذا هم کلی بابتش هدر رفته است، از قیمت نان که خبر دارید هر روز قیمتش بالا می رود و اندازه اش آب می رود، سبزی هم در این فصل گران تر از همیشه است، قیمت تخم مرغ را هم که بهتر از من می دانید دیگر به غذای اعیان و اشراف تبدیل شده…» زن سرش را پایین انداخت. صادق باز ادامه داد «اینها رستوران نیستند دزد سر گردنه اند! می توانید بروید قیمت بگیرید…»

قطب دیگر آدم های خسیس، افراد ولخرج هستند برخی از پژوهش های انجام شده در این زمینه گویای آن است که منشأ احتمالی ولخرجی یا خست افراد در مغز است. اگر به این پرسش پاسخ داده شود که چرا برخی افراد خسیس یا ولخرج هستند به یافتن راهکارهای عملی برای رهایی از این نوع افراط و تفریط خواهد انجامید.

و سفر ادامه یافت با بگو مگوهای زیاد در جاده. به صادق گفتم پول برای آسایش زندگی است . او گفت: «پولی که با زحمت به دست می آید نباید آن را به سادگی خرج کرد» به شوخی می گویم پس باید پول را سخت خرج کرد.

خود را میان کت سبز رنگ آمریکایی اش پیچید و گفت: «شما تجربه ندارید. خیلی از وسایل به درد بخور را به بهانه کهنه و قدیمی بودن کنار می گذاریم مثلا همین کت من! تا پاره نشود آن را دور نخواهم انداخت.»

اتوبوس به ورودی شهر رسید. همه مسافران بیرون را نگاه می کردند و صادق سخت در فکر فرو رفته بود. آدم هایی با این ویژگی تصور می کنند که هر چه بیشتر پول داشته باشند کنترل بیشتری بر زندگی خود خواهند داشت و احتمالا خوشحال تر خواهند بود. البته این باور جامعه شناسان به این گروه است.

آدم هایی که خود را صرفه جو می دانند در همه جا یافت می شوند، از فامیل گرفته تا شهر و آبادی. این خصلت هم دستمایه خوبی شده برای طنازان. شاید به قول صادق این حرف های «بیکار است» به هر حال این قصه آخری را هم جدی نگیرید. «یه آدم خسیس با اتومبیلش وارد تعمیرگاهی شد و به مکانیک گفت: لطفا یه استکان روغن توی موتور و یه لیوان آب توی رادیاتور بریزین. مکانیک گفت: لاستیکاتون هم کم بادن اجازه بدین توش کمی سرفه کنم!»

دفترچه یادداشت آنلاین یک پسر تنها

اگر می خواهید برای مدتی نابینا شوید به اینجا بروید( عکس)

 
نابینایان چگونه با جهان پیرامون خود رابطه برقرار می‌کنند؟ کمتر انسان
بینائی است که این پرسش را بارها با خود مطرح نکرده باشد. موزه‌ای در
فرانکفورت آلمان، کمک می‌کند که این پاسخ را در تاریکی مطلق بیابیم.

وارد دالان می‌شوید و آرام آرام از شدت نور کاسته می‌شود. سرتاپایتان کنترل
می‌شود تا مبادا منبع نوری حتی ناچیز به همراه داشته باشید. کمی قبل از این‌که
در اول پشت سرتان بسته ‌شود، تنها چیزی که می‌بینید تاریکی است و بس.

عصای سفیدی در دست‌تان، می‌شود چشمان شما و صدای شخصی در فاصله چند قدمی‌تان
که مدام با شما صحبت می‌کند، می‌شود راهنمای شما. گروه به دنبال صدا به راه
می‌افتد و بدین ترتیب سفری کوتاه به دنیای نابینایان آغاز می‌شود. سفری که
در ابتدای آن و در عرض چشم بر‌هم‌زدنی حس شنوایی تماما جایگزین حس بینایی‌تان‌می‌شود.
تا به خودتان بیایید و بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است صدای آب و
پرندگان آوازخوان نظر شما را به خود جلب می‌کند. زمین نرم و پوشیده از چمن
را زیر پایتان حس می‌کنید و نسیم خنکی به صورتتان می‌وزد.

اینجا موزه‌ای در شهر فرانکفورت آلمان است. موزه ای که در آن چیزی نمی‌بینید
اما با شوق و ذوق تمام و البته شاید کمی دلهره پا به درون آن می‌گذارید.

سفری کوتاه به دنیای تاریکی مطلق

در پی برگزاری نمایشگاهی با عنوان گفتگو در تاریکی در سال ‌۱۹۸۸، آندریاس
هاینکه ایده جالب خود را به اجرا درآورد. او که برای انجمن نابینایان
فرانکفورت کار می‌کرد، نمایشگاهی در تاریکی مطلق و با به‌کارگیری عناصری
نظیر بو‌، صدا ‌و بافت‌های مختلف ترتیب داد. هدف او ایجاد فضایی شبیه زندگی
روزمره اما بدون نور بود تا بازدیدکنندگان برای ساعاتی هرچند کوتاه‌، با
دنیای نابینایان آشنا شوند و در کنار آن حس‌های دیگری به غیر از بینایی را
تقویت کنند. او به بازدیدکنندگان این امکان را می‌داد تا در فضاهایی همچون
پارک‌، خیابان ‌و رستوران قرار گیرند. با این ایده‌ی جالب او، افراد در
گروه‌های کوچک چند نفره به جهان تاریک قدم می‌گذاشتند و تلاش می‌کردند با
قوه تخیل، دنیای پیرامون خود را کشف کنند.

پس از استقبال گسترده مردم از این نمایشگاه و تکرار آن در شهرها و کشورهای
مختلف‌، آندریاس هاینکه در سال ۲۰۰۵ موزه‌ای با عنوانی مشابه در شهر
فرانکفورت بازگشایی کرد. بیش از ۱۰ سال است که موزه گفت‌وگو Dialog
Museumِ در یکی از خیابان‌های شرق فرانکفورت، روزانه پذیرای تعداد زیادی
بازدیدکننده از سنین مختلف است.

پروژه گفت‌وگو در تاریکی متشکل از ۳ بخش است که هر کدام تجربه متفاوتی از
دنیای پر رمز و راز تاریکی را به افراد ارائه می‌دهند: موزه، کازینو و
رستورانی با نام “طعم تاریکی.

موزه‌ای که در آن هیچ چیزی برای دیدن وجود
ندارد

در این موزه می شنوید، می‌بوئید، می‌چشید و لمس می‌کنید. هرچه چشم‌هایتان
را بیش‌تر باز کنید کمتر می‌بینید. پس بعد از چند دقیقه ترجیح می‌دهید چشم‌ها
را ببندید و به دیگرقوای پنجگانه خود اعتماد کنید. برخلاف آن‌چه که در
زندگی روزمره معمول است‌، دراین موزه این نابینایان هستند که بازدید‌کنندگان
بینا را راهنمایی می‌کنند. در طول مسیر شخص راهنما با صحبت‌های مداوم خود
شما را به فضاهای مختلف هدایت می‌کند. یکی از آن‌ها پسر نابینایی به نام
اندی است. او بیش از ۳ سال است که در این موزه کار می‌کند و از ۱۰ سالگی‌،
بعد از یک عمل جراحی که روی چشم‌هایش صورت گرفته قدرت بینایی خود را از دست
داده است. اندی می‌گوید که عکس‌العمل‌های افراد در تاریکی خیلی جالب است.
مثلا بیش‌تر کسانی‌که به تاریکی قدم می‌گذارند محتاط می‌شوند و به کندی
حرکت می‌کنند. بعضی از آن‌ها مدام سوالاتی مطرح می‌کنند و می‌خواهند مطمئن
شوند که در مسیر درست حرکت می‌کنند.

زودتر از آنچه که فکرش را می‌کنید چشم‌هایتان به تاریکی عادت می‌‌کند. اما
به گفته مسئولان موزه، گاهی هم اتفاق افتاده است که بازدیدکننده‌ای بعد از
مدتی کوتاه حالش بد شده و قادر به ادامه مسیر در تاریکی نبوده و او را از
محیط خارج کرده‌اند. جالب توجه این‌جاست که بچه‌ها راحت تر و سریع‌تر از
بزرگ‌سالان خود را با محیط وفق می‌دهند، چون برای آن‌ها مفاهیمی مثل ترس و
احتیاط کمرنگ‌تر است.

بدون این‌که چشم‌هایتان چیزی ببیند در پارک قدم می‌زنید، روی نیمکتی می‌نشینید‌،
درختان و گیاهان را لمس می‌کنید و بعد از آن از خیابان‌های شلوغ و پر سر
وصدا عبور می‌کنید. در فروشگاه کمی میوه می‌خرید و در انتها به کافی‌شاپ می‌روید
تا یک نوشیدنی که نه رنگش و نه شکلش را می‌بینید، بنوشید.

یک ساعت گذشته و حالا دیگر این سفر کوتاه در دنیای تاریکی تمام شده است. در
همان تاریکی از راهنما خداحافظی می‌کنید و از در خروجی وارد دالان نیمه
تاریک می‌شوید. شاید دیگر هیچ‌وقت چهره اندی یا همکاران او را نبینید اما
صدایشان تا مدت‌ها در ذهنتان می‌ماند.

تجربه تیم و جینی

تیم و جینی، پسر و دختر جوانی که به توصیه یکی از دوستان خود به موزه آمده‌اند،
دقایقی بعد از خارج شدن از موزه در گفت‌وگویی با دویچه وله از تجربیات خود
می‌گویند. آن‌ها آشنایی و لمس دنیای نابینایان را بسیار جالب می‌دانند.
جینی می‌گوید: «وقتی چیزی نمی‌بینی تازه به این فکر می‌افتی که نابینایان
چطور زندگی می‌کنند و چطور هر روز به این طرف و آن طرف می‌روند. در تاریکی
همه چیز عمیق‌تر و تاثیرگذارتر است به خصوص صداها.»

تیم هم با دنیای نابینایان بیش‌تر آشنا شده و می‌داند که چطور می‌شود با به‌کارگیری
و تقویت دیگر ارگان‌های بدن، کمبود چشم‌ها را جبران کرد. هر دوی آن‌ها حالا
احترام بیشتری برای نابینایان قا‌‌‌ئلند.

رستورانی که طعم تاریکی را دو چندان می‌کند

موزه گفت‌وگو رستورانی هم دارد که چند قدم بالاتر در ساختمانی مجزا از موزه
واقع شده‌اند. این محل روزهای خاصی درهفته درهایش را به روی مشتریانی باز
می‌کند که می‌خواهند طعم‌غذاها را در تاریکی تجربه کنند. برنامه طوری تنظیم
شده تا افراد قبل از ورود به رستوران در همان طبقه با یکدیگر بازی کنند و
بدین شکل آمادگی رفتن به رستوران را پیدا کنند. بازی‌هایی که تنها عامل
تعیین‌کننده در آن‌ها ارتباط است. نیازی به قوه بینایی خود ندارید. کافیست
خوب گوش کنید، خوب لمس کنید و با هم گروهی‌هایتان خوب ارتباط برقرارکنید.

در رستوران “طعم تاریکی” هم نابینایان هستند که شما را همراهی می‌کنند.
آن‌ها غذاها را سرو می‌کنند و به شما کمک می‌کنند تا هرچه بیشتر در دنیای
پر رمز و راز نابینایان تجربه کسب کنید.

در این مجموعه جمعا ۳۰ کارمند با محدودیت‌های جسمی مختلف کار می‌کنند.
نابینایان، کم‌بینان‌، ناشنوایان و همچنین کند‌ذهنان هم جزیی از این
کارکنان هستند.


یاقوت