بایگانی برچسب: s

جملات زیبا میم مثل من

دیشب در حال تایپ بودم که برچسب حرف میم از روی کیبورد کنده شد و چسبید به انگشتم .

الان هم دقیقن همین اتفاق افتاد.

با تعجب به دکمه های کیبورد نگاه کردم . یعنی از حرف میم زیاد استفاده کرده بودم ؟

یک لحظه از خودخواهی هام حالم بد شد.

خودم . خونم . کلیدم . ماشینم . زنم . بچم . شغلم . پولم . آینده ام .

تا کی مال من و مال من  و تا کی همش من من من .

یک روز بالاخره این برچسب از صفحه کلید زندگی کنده میشه و یک برچسب دیگه روش زده بشه . برچسبی که میم هست ولی میم سابق و میم من نیست …

خداوندا مرا از من رها کن ،

اسیر غفلتم ، هشیارِ خود کن …


جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد