بایگانی برچسب: s

جنایت و مکافات

گیله مرد میگفت :

تکبر شیطان رو از درگاه خداوند روند؛

و طمع انسان را،

و حسد فرزند آدم را …

چه معامله و رفتاری با ما خواهد شد ؛

اگر در این دنیا : متکبر ، طمعکار ، حسود ، دروغگو ، ریاکار ، دنیادوست و …  باشیم .

———

خدایا پناه بر تو …

این روزها و شبها فرصت مناسبی ست ، اگر بخواهیم  ] به اختیارخود [ از گذشته برگردیم .

منبع یکـ گیله مرد

این باغ میوه بیشمار دارد ، تو فقط دستی دراز کن …

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا مکافات عمل

به گیله مرد میگم : عجیبه ها ، گاهی نیم ساعت دیرتر از خواب بیدار میشی ، ولی یک ساعت و نیم دیرتر میرسی سر کارت …

گیله مرد لبخندی زد و گفت : دوست من ، همیشه بین جرم و مجازات تناسب وجود داره ، ولی گاهی نه اون تناسبی که ما توی ذهن داریم …

گاهی یک لحظه اشتباه میکنیم، ولی یک روز، یک ماه ، یک سال و یا حتی عمر چوبش رو میخوریم .

منبع یکـ گیله مرد


 

جملات زیبا گیله مرد