بایگانی برچسب: s

دانلود رایگان فیلم اسکن لیزری بنا ها و سازه ها (نقشه برداری) (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات , شرکت نماپرداز رایانه (NPR)

دانلود رایگان فیلم اسکن لیزری بنا ها و سازه ها (نقشه برداری)
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/08d2f297b76e21b309158b8b723cb8f498634

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فیلم کوتاه پدافند لیزری چیست؟ (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات

دانلود رایگان فیلم کوتاه پدافند لیزری چیست؟
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/70651326250238506d1a9514560806b8271499

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکنر فتو لیزری زمینی (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات , شرکت نماپرداز رایانه (NPR)

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکنر فتو لیزری زمینی
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/8d6bf8b63fd1c298bb2f319d09833a7799194

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکنرهای لیزری ۲۰۱۲ (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات , شرکت نماپرداز رایانه (NPR)

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکنرهای لیزری ۲۰۱۲
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/522a8fca53109d67218110d671e5f070237898

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکن لیزری ارگ بم (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات , شرکت نماپرداز رایانه (NPR)

دانلود رایگان فیلم کوتاه اسکن لیزری ارگ بم
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/67748bb24fe910432088a12eae79fbd446054

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان فیلم معرفی اسکنرهای فتو لیزری نقشه برداری (مهندس حسن فراهانی)

منبع : آپارات , شرکت نماپرداز رایانه (NPR)

دانلود رایگان فیلم معرفی اسکنرهای فتو لیزری نقشه برداری
لینک اتصال نمایش آنلاین اینجا کلیک کنید…

http://www.aparat.com/v/50b297390509f8ebafb2e336fa82f2cd98516

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان