بایگانی برچسب: s

مطالعه آنلاین نکاتی کوتاه از لیدار در هیدروگرافی (مهندس حسن فراهانی)

منبع : وبلاگ نقشه برداری جامع و حرفه ای

مطالعه آنلاین نکاتی کوتاه از لیدار در هیدروگرافی

سنجش از دور به وسیله
لیزر را لیدار گویند و تکنیک اندازه گیری عمق آبهای ساحلی و نواحی کم عمق و
ترسیم نقشه های کف و ناهمواریها را بوسیله اسکن با پالسهای لیزری، لیدار
هیدروگرافی گویند. به طور کلی ۶ سیستم کاربردی  (Airborne Lidar
Hydrography) ALHوجود دارد و یکی از پیشرفته ترین و قابل اعتمادترین آنها
(Scanning Hydrographic Operational Airborne Survey) SHOAS است.

استفاده از ALH، از اواسط سال ۱۹۶۰ با بوجود
آمدن لیزر و کاربرد آن در پیدا کردن زیر دریائیها آغاز شد. در سال ۱۹۷۰
اولین سیستمهای لیدار هوایی توسط آمریکا تست شده و همچنین NASA، کانادا و
استرالیا نیز تستهایی در زمینه لیدار انجام دادند.

اصول عملکرد لیدار هیدروگرافی:

مزایای استفاده از لیدار هیدروگرافی:

محدودیتهای استفاده از لیدار هیدروگرافی:

در ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان