بایگانی برچسب: s

بازی گازال لغو شد

 

از هفته ششم لیگ ممتاز استان تیم گازال جناح میزبان ستارگان بستانو بود که این دیدار به علت بارش باران و نامطلوب بودن چمن استادیوم گازال بازی لغو و به روز دیگری موکول شد.

درگر بازی های این هفته::

آرش مبناب – کشاورز سعید میناب   دوشنبه

آوای حدید میناب – زرین دشت لمزان  سه شنبه

امید درگهان – تربیت بندر عباس سه شنبه

جبل بر بندر عباس – سیبه کوخرد(به دلیل بارندگی لغو شد)

استقلال میناب – هدف مینا نخل چهار شنبه

 

 

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح