بایگانی برچسب: s

قاتل اجیر شد‌‌‌ه قربانی سناریوی خود‌‌‌ شد‌‌‌

مرد‌‌‌ باطری ساز که برای گوشمالی د‌‌‌اد‌‌‌ن رقیب کاری اش آد‌‌‌م اجیر کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ نمی د‌‌‌انست که باعث می شود‌‌‌ یکی از اجیر شد‌‌‌ه‌ها جان خود‌‌‌ را از د‌‌‌ست بد‌‌‌هد‌‌‌ و رقیبش به زند‌‌‌ان بیفتد‌‌‌.

به گزارش قانون،صبح د‌‌‌یروز به این پروند‌‌‌ه د‌‌‌ر جلسه ای به ریاست قاضی اصغر عبد‌‌‌اللهی د‌‌‌ر شعبه ۷۴ د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفری استان تهران رسید‌‌‌گی شد‌‌‌.قاضی ثقوری،نمایند‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌ستان با قرائت کیفرخواست عنوان کرد‌‌‌:«د‌‌‌ر این پروند‌‌‌ه منوچهر ۴۶ ساله متهم رد‌‌‌یف اول متهم است به مباشرت د‌‌‌ر قتل عمد‌‌‌ی احمد‌‌‌.همچنین علیرضا ۲۴ ساله متهم رد‌‌‌یف د‌‌‌وم پروند‌‌‌ه متهم به ایراد‌‌‌ ضرب و جرح عمد‌‌‌ی با چاقو است.متهم رد‌‌‌یف سوم امیر ۴۵ ساله است که به معاونت د‌‌‌ر ایراد‌‌‌ ضرب و جرح با چاقو و تلاش برای خلاصی متهمان از محاکمه متهم است.با توجه به شکایت اولیای د‌‌‌م و شواهد‌‌‌ موجود‌‌‌ د‌‌‌ر پروند‌‌‌ه تقاضای مجازات قانونی متهمان را د‌‌‌ارم.»

پس از قرائت کیفر خواست ماد‌‌‌ر مقتول به عنوان اولیای د‌‌‌م د‌‌‌ر جایگاه حاضر شد‌‌‌ و گفت:«من از تمامی کسانی که مسبب مرگ پسرم شد‌‌‌ند‌‌‌ شکایت د‌‌‌ارم و می خواهم عامل اصلی مرگ پسرم قصاص شود‌‌‌.»

سپس قاضی عبد‌‌‌اللهی از منوچهر متهم رد‌‌‌یف اول پروند‌‌‌ه خواست د‌‌‌ر جایگاه حاضر شود‌‌‌ و از خود‌‌‌ش د‌‌‌فاع کند‌‌‌.منوچهر نیز د‌‌‌ر د‌‌‌فاع از خود‌‌‌ش گفت:«کار اصلی من باطری سازی بود‌‌‌ اما بعد‌‌‌‌ها تعمیر سیستم الکترونیک ماشین را هم انجام می‌د‌‌‌اد‌‌م.آن شب بعد‌‌‌ از آنکه کارم تمام شد‌‌‌ تصمیم گرفتم از محل کارم واقع د‌‌‌ر شهر ری به خانه ام بروم.وقتی سوار ماشین شد‌‌‌م ۲ موتور سوار به کنار ماشین آمد‌‌‌ند‌‌‌ و چند‌‌‌ ضربه به شیشه زد‌‌‌ند‌‌‌.وقتی شیشه را پایین کشید‌‌‌م یکی از موتورسوارها با چاقو ضربه ای به صورتم زد‌‌‌.بعد‌‌‌ بلافاصله شیشه را کشید‌‌‌م بالا اما آنها د‌‌‌ست برد‌‌‌ار نبود‌‌‌ند‌‌‌ و با مشت و ته چاقویشان د‌‌‌ائم به شیشه می زد‌‌‌ند‌‌‌ تا آن را بشکنند‌‌‌.جلوی ماشین من ماشین د‌‌‌یگری پارک کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ به خاطر همین من د‌‌‌ند‌‌‌ه عقب گرفتم تا از آنجا فرار کنم.اینکه می گویند‌‌‌ من با ماشینم به مقتول و د‌‌‌وستش زد‌‌‌ه ام را قبول ند‌‌‌ارم.من اصلا به کسی نزد‌‌‌م که بخواهم فرار کنم.آنها با چاقو به من حمله کرد‌‌‌ند‌‌‌ و من برای فرار سریع از آنجا د‌‌‌ور شد‌‌‌م.»

بعد‌‌‌ از صحبت‌های منوچهر نوبت علیرضا بود‌‌‌ تا د‌‌‌رباره روز حاد‌‌‌ثه بگوید‌‌‌.او که روز حاد‌‌‌ثه د‌‌‌ر ترک موتور، پشت سر مقتول نشسته بود‌‌‌ د‌‌‌ر گفته‌هایش عنوان کرد‌‌‌:«من آن روز تازه از کمپ اعتیاد‌‌‌ برگشته بود‌‌‌م. احمد‌‌‌ به من زنگ زد‌‌‌ گفت مرد‌‌‌ی به نام امیر د‌‌‌لش می خواهد‌‌‌ به یکی از رقبای کاری‌اش گوشمالی بد‌‌‌هد‌‌‌.من هم چون با احمد‌‌‌ د‌‌‌وست صمیمی بود‌‌‌م به خاطر او قبول کرد‌‌‌م تا د‌‌‌ر این کار کمکش کنم.شب که منوچهر از مغازه د‌‌‌ر آمد‌‌‌ با ماشین به کنار خود‌‌‌روی منوچهر رفتیم.من با چاقو یک ضربه به صورتش زد‌‌‌م.بعد‌‌‌ که خواستیم فرار کنیم منوچهر به د‌‌‌نبال ما افتاد‌‌‌.بعد‌‌‌ از مد‌‌‌تی متوجه شد‌‌‌یم که منوچهر د‌‌‌یگر د‌‌‌نبال ما نیست اما ناگهان ماشین او از سمت راست به موتور ما کوبید‌‌‌ و باعث شد‌‌‌ من وسط خیابان پرت شد‌‌‌م.من که زخمی شد‌‌‌م به د‌‌‌نبال احمد‌‌‌ می گشتم که د‌‌‌ید‌‌‌م محکم با د‌‌‌رخت برخورد‌‌‌ کرد‌‌‌ه و جانش را از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه است.د‌‌‌ر همان هنگام د‌‌‌ید‌‌‌م که منوچهر با سرعت زیاد‌‌‌ از محل حاد‌‌‌ثه د‌‌‌ور شد‌‌‌ و رفت.»

د‌‌‌ر مقابل امیر زمانی که د‌‌‌ر جایگاه حاضر شد‌‌‌ عنوان کرد‌‌‌ که هیچ یک از این اد‌‌‌عاها را قبول ند‌‌‌ارد‌‌‌ و از گفته‌های متهم رد‌‌‌یف د‌‌‌وم بی اطلاع است.

قضات د‌‌‌اد‌‌‌گاه پس از شنید‌‌‌ن اظهارات متهمان برای صد‌‌‌ور حکم وارد‌‌‌ شور شد‌‌‌ند‌‌‌.

Tabnak.IR | تابناک

امیر قطر اولین قربانی صدور تروریسم به سوریه

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به آنها هشدار می‌دهیم از فرجام امیر سابق معزول قطر که اولین قربانی سرمایه‌گذاری روی القاعده و دشمنی با جهان اسلام است، عبرت بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از اقدام اخیر برخی کشورها برای ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به تروریست‌های سوریه اظهارداشت: محاسبات آمریکا و غرب درباره سوریه غلط از آب درآمد، مقاومت مردمی شکل گرفته در سوریه پیروز نهایی منطقه خواهد بود و غربی‌ها باید بدانند معادله رأس القاعده و هم‌پیمانانش در سوریه با حجم انبوه سلاح تغییر نخواهد کرد. 

سردار فیروزآبادی با تأکید بر اینکه طرفداران غرب و رژیم صهیونیستی در سوریه توان خود را از دست داده‌اند و ارسال سلاح برای تروریست‌ها نیز چاره‌ساز نخواهد بود، بیان داشت: سلاح‌هایی که با پروازهای هوایی و از طریق بعضی کشورها خلیج فارس به کشور همسایه شمالی سوریه فرستاده می‌شود، در اختیار القاعده قرار خواهد گرفت. 

وی افزود: آمریکا و غربی‌ها باید بدانند القاعده در مرزهای سوریه و عراق محدود نخواهد شد و مرز نمی‌شناسد؛ دود این سلاح‌ها در آینده به چشم کاخ سفید، کاخ واتیکان و کاخ الیزه خواهد رفت و چه بسا اشک از چشمان کاخ‌نشین‌ها سرازیر کند. 

سرلشکر فیروزآبادی با بیان اینکه تحلیل غربی‌ها در تسلیح القاعده بسیار شگفت‌انگیز است و رژیم اشغالگر قدس، اردن و همسایگان شمالی سوریه نیز از آن مصون و بی‌نصیب نخواهد بود، تصریح کرد: انبار تسلیحات در دست القاعده به معنای خرمن‌های آتش‌گیر در نقاط مختلف جهان بود و تروریسم کور را به جای‌جای جهان تکثیر خواهد کرد. 

عضو شورایعالی امنیت ملی در ادامه گفت: امروز با این سلاح‌ها علما اسلامی و مردم بی‌گناه عراق، سوریه، مصر و لیبی هدف قرار گیرند ولی این آتش به دامن غربی‌ها نیز سرایت می‌کند. 

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به تبعات این تصمیم خطرناک برای جهان افزود: غرب که فریاد مبارزه با تروریسم‌اش گوش جهان را کر کرده است امروز لشکری سازمان یافته و بی‌ثبات با فرماندهی کسانی که آنها را نمی‌شناسد به راه انداخته است باید مسئولیت بی‌نظمی، خونریزی و آتش‌ناشی از ارسال سلاح به منطقه حساس شمالی سوریه را برعهده گیرد. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تأکید کرد: این نقطه -سوریه – به افغانستان دیگری برای القاعده تبدیل خواهد شد که در حاشیه دریای مدیترانه و هم مرز اروپاست. 

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به اینکه «هم‌اکنون بسیاری از منافع آمریکا در دسترس و تیررس سلاح‌های اهدایی به تروریست‌های سوریه است» تصریح کرد: غرب بایستی از این دیوانگی مدرن دست بردارد و مسیر صلح و همبستگی برای کشورهای جهان را دنبال کند و باید بداند که آتش‌افروز خود در آتش خواهد سوخت. 

وی همچنین خطاب به دولت‌های به اصطلاح «دوستان سوریه» که از القاعده علیه حکومت قانونی سوریه حمایت می‌کنند، گفت: به آنها هشدار می‌دهیم از فرجام امیر سابق معزول قطر که اولین قربانی سرمایه‌گذاری روی القاعده و دشمنی با جهان اسلام است، عبرت بگیرند و فکر نکنند که همکاری با آمریکا و صهیونیست‌ها و حمایت از خونریزی‌ها موقعیت‌شان را تثبیت خواهد کرد در واقع سرنوشت امیر سابق قطر آینه تمام‌نمای همفکران او در اجلاس-دوستان سوریه- در قطر است.

Tabnak.IR | تابناک

زوج جوان ۲۲ و ۱۶ ساله قربانی سوءظن مرگبار مرد مسلح

«تصور می‌کردم که آنها با هم نسبتی ندارند، برای همین بهشان تذکر دادم و بعد به طرفشان شلیک کردم.» 

به گزارش همشهری این ادعای عجیب قاتل خطرناکی است که دو‌ماه پیش در جریان جنایتی هولناک، زوج جوانی را با شلیک گلوله به قتل رساند.اوایل آبان‌ماه امسال با پیداشدن جسد زن و مرد جوانی در حاشیه شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان، تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که قربانیان زوج جوانی هستند که بر اثر اصابت گلوله یک سلاح شکاری به سرشان به قتل رسیده‌اند. 

با شناسایی خانواده‌های این زوج جوان مشخص شد که مرد ۲۲ساله ۹‌ماه پیش با همسرش که ۱۶سال داشت، ازدواج کرده بود و آنها با هیچ‌کس خصومتی نداشتند. از سوی دیگر خانواده آنها مدعی بودند که قربانیان آخرین‌بار برای تفریح از خانه خارج شده بودند و احتمال دارد که هدف سرقتی خونین قرار گرفته باشند؛ چرا که تلفن همراه هر دوی آنها ناپدید شده بود. 

درحالی‌که بررسی‌ها برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت ادامه داشت، متخصصان آزمایشگاه جنایی پلیس اعلام کردند که گلوله‌هایی که باعث مرگ قربانیان شده، از یک سلاح شکاری دست‌ساز شلیک شده‌است. با این اطلاعات مأموران به شناسایی تمامی افرادی پرداختند که در آن حوالی سلاح شکاری در اختیار داشتند. آنها این افراد را یکی بعد از دیگری به اداره آگاهی دعوت کردند و به تحقیق از آنها پرداختند تا اینکه در میان آنها به مرد جوانی رسیدند که کاملا دستپاچه و رنگ‌پریده بود. آنها وقتی از وی درباره اسلحه شکاری‌اش پرسیدند، او ابتدا جواب داد که هیچ سلاحی ندارد و بعد نیز مدعی شد که آن را گم کرده است. 

مأموران که به اظهارات مرد جوان مشکوک شده بودند، بازجویی از او را ادامه دادند تا اینکه وی لب به اعتراف گشود و پرده از جنایتی هولناک برداشت.مرد جوان که ساکن یکی از روستاهای اطراف محل جنایت است، ادعای عجیبی را مطرح کرد: مدت‌ها بود که یک سلاح شکاری دست‌ساز به‌صورت غیرقانونی خریداری و آن را در محلی حوالی روستا مخفی کرده بودم. 

روز حادثه به آنجا رفته بودم که سلاحم را بردارم اما در بین درختان چشم‌ام به دختر و پسری افتاد که در حال قدم زدن بودند و با صدای بلند حرف می‌زدند و می‌خندیدند. من تصور می‌کردم که آنها هیچ نسبتی با هم ندارند و خبر نداشتم که زن و شوهر هستند. برای همین درحالی‌که اسلحه شکاری در دستم بود، به طرفشان رفتم و بهشان بد و بیراه گفتم. پسر جوان که عصبانی شده بود، جوابم را داد و بعد هم دست دختر جوان را گرفت تا از آنجا بروند. هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بودند که کنترلم را از دست دادم و به طرفشان شلیک کردم. ساچمه‌های تیر شکاری به سر هر دوی آنها برخورد کرد و ناگهان روی زمین افتادند و مقابل چشمانم جانشان را از دست دادند. 

بعد از این ماجرا چون وحشت کرده بودم سلاح شکاری را همانجا مخفی کردم و پا به فرار گذاشتم.با اعترافات تکان‌دهنده مرد جوان، مأموران راهی محل جنایت شدند و سلاح شکاری وی را که در آنجا مخفی شده بود، کشف کردند.سرهنگ زینلی، رئیس پلیس شهرستان سیب و سوران گفت: بررسی‌های پلیس حاکی از آن است که هر دو قربانی به‌طور رسمی با هم ازدواج کرده بودند و متهم به‌دلیل سوءظن دست به این جنایت هولناک زده است. وی ادامه داد: پرونده این جنایت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی درخصوص این پرونده ادامه دارد.

دفترچه یادداشت آنلاین یک پسر تنها

دانلود آهنگ جان عاشقی – علیرضا قربانی

دانلود آهنگ جان عاشقی (تیتراژ سریال راستش را بگو) با صدای علیرضا قربانی
(ترانه سرا: افشین یداللهی | آهنگساز: فردین خلعتبری)

متن ترانه:
این بار من خریده ام
نقد تو را کشیده ام
ناز تو را بدیده ام
ای بر رخ ات ستاره نشسته

این بار من که دیده ام
وصل تو را بریده ام
از من و ما بگو چرا
تا کی زنم بر این در بسته

این بار من که خوانده ام
رمز تو در ستاره ها
راز نهان من بگو با من تمام ماجرا

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

تا آستان کوی ات من پا نهاده بودم
دستم به حلقه ی در، دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

نیمی زمینی ام، نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن، مجنون آنی ام
گفتم ببینمت، گفتی که صبر، صبر

تا آستان کوی ات من پا نهاده بودم
دستم به حلقه ی در، دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

نیمی زمینی ام، نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن، مجنون آنی ام
گفتم ببینمت، گفتی که صبر، صبر
ای آفتاب حُسن برون آی دمی ز ابر

منبع: تبیان
دانلود – ۶٫۱۶ مگابایت | لینک کمکی اول – دوم

بی کلک

دانلود آهنگ جان عاشقی – علیرضا قربانی

دانلود آهنگ جان عاشقی (تیتراژ سریال راستش را بگو) با صدای علیرضا قربانی
(ترانه سرا: افشین یداللهی | آهنگساز: فردین خلعتبری)

متن ترانه:
این بار من خریده ام
نقد تو را کشیده ام
ناز تو را بدیده ام
ای بر رخ ات ستاره نشسته

این بار من که دیده ام
وصل تو را بریده ام
از من و ما بگو چرا
تا کی زنم بر این در بسته

این بار من که خوانده ام
رمز تو در ستاره ها
راز نهان من بگو با من تمام ماجرا

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

تا آستان کوی ات من پا نهاده بودم
دستم به حلقه ی در، دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

نیمی زمینی ام، نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن، مجنون آنی ام
گفتم ببینمت، گفتی که صبر، صبر

تا آستان کوی ات من پا نهاده بودم
دستم به حلقه ی در، دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی

رویای صادقی، در جان عاشقی
لیلای کاملی، اتمام عاقلی

نیمی زمینی ام، نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن، مجنون آنی ام
گفتم ببینمت، گفتی که صبر، صبر
ای آفتاب حُسن برون آی دمی ز ابر

منبع: تبیان
دانلود – ۶٫۱۶ مگابایت | لینک کمکی اول – دوم

بی کلک