بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ آسمان

پله هایی که به سوی یک در می رفت و زمانی که آن درب را باز می کردیم

قالب وبلاگ آسمان

قالب وبلاگ جدید

در پشت آن درب آسمان را می بینیم که خورشید از آنجا پیداست

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ آسمان

قالب وبلاگ راه پله

این راه پله که حفاظ آن از جنس چوب می باشد و در پاگرد خود یک پنجره زیبا دارد

قالب وبلاگ راه پله

قالب وبلاگ جدید

وقتی از بالا به پایین پله ها نگاه می کنیم از ارتفاع آن وحشت می کنیم

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ راه پله