بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ جاسوئیچی

جاسوئیچیی که یک کره کوچک می باشد و متصل به یک کلید شده است

قالب وبلاگ جاسوئیچی

قالب وبلاگ جدید

این جاسوئیچی که در آب قرار دارد اطراف آن را حباب احاطه کرده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ جاسوئیچی

قالب وبلاگ وکتور

طراحی وکتورهای سیاه و سفید بر روی کره های گرافیکی

قالب وبلاگ وکتور

قالب وبلاگ

اشکال سه بعدی و کروی طراحی شده با وکتورهای طراحی

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ وکتور

قالب وبلاگ رنگارنگ

طرح رنگارنگ کره های هنری ، خلاقانه و ویژه

قالب وبلاگ رنگارنگ

قالب وبلاگ

تلالوء نور درخشان در فضای قالب وبلاگ رنگارنگ

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ رنگارنگ

قالب وبلاگ کره زمین

کره ای از سیاره زمین ، میزکار

طرح میزکار و ادراری ، یادداشت های روزانه ، گرافیکی ، دلپسند برای عادت های روزانه ، فضای خودمونی و شخصی ، محیط کار    

قالب وبلاگ کره زمین

قالب وبلاگ

قالبی ساده و شیک ، کره ی زمین با یادداشت های روزانه

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کره زمین

قالب وبلاگ مدیریت

یک انسان که به افکار خود مدیریت می کند و آنها را شبیه به یک کره درست کرده است

قالب وبلاگ مدیریت

قالب وبلاگ جدید

این افکار برگرفته از مشاغل و سرمایه و کارهای روز مره این فرد است و در گوشه ای از این افکار یک قسمت برای تفریح نیز می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ مدیریت