بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ حقوق

یک چکش قضاوت در کنار کتاب حقوقی می باشد که نشان دهنده قضاوت و تصمیم گیری می باشد

در این قالب وبلاگ رنگ های طلایی، مشکی و سفید بیشتر استفاده شده است

قالب وبلاگ حقوق

قالب وبلاگ

یک وکیل که در حال مطالعه کتاب حقوقی می باشد و قسمت های مهم آن را علامت می زند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ حقوق

قالب وبلاگ قضاوت

قضاوت ، منصب قضا و عدالت


طرح سیستم قضائی ، گرافیکی ، میزکار قضاوت ، قالبی با طرح محاکمه ، وکالت

قالب وبلاگ قضاوت

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ قضاوت ، محاکمه ، اداری و رسمی

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ قضاوت