بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ نیلوفر

پروانه زیبایی که بر روی یک گل نیلوفری بر روی آب رشد کرده است نشسته است 

در این قالب وبلاگ رنگ های سبز، زرد و سفید بیشتر استفاده شده است.

قالب وبلاگ نیلوفر

قالب وبلاگ

در کنار این گل بزرگ یک غنچه گل نیلوفر نیز رشد کرده است که بسیار زیبا می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ نیلوفر

قالب وبلاگ غنچه عشق

این غنچه گل زیبا که در دست این شخص قرار دارد بسیار زیبا است

قالب وبلاگ غنچه عشق

قالب وبلاگ جدید

این فرد یک شاخه گل در دست دارد و در انتظار عشق خود ایستاده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ غنچه عشق

قالب وبلاگ گل

قالب گل، آدم رو یاد فصل بهار می اندازه که تازه غنچه ها باز می شوند 

دو غنچه در کنار این گل زیبا در حال باز شدن می باشند

قالب وبلاگ گل

قالب وبلاگ جدید

این غنچه ها و این گل زیبا در بین دو غنچه بسیار زیبا جلوه می کند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ گل