بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ ساعت

ساعت زنگ داری که به هنگام کوک کردن آن و در زمان های قدیم از این ساعت ها بسیار استفاده می شد

قالب وبلاگ ساعت

قالب وبلاگ جدید

نحوه زنگ زدن آن این طور است که چیزی شبیه به چکش به زنگوله ها برخورد می کند و صدایی زیاد تولید می کند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ ساعت

قالب وبلاگ ساعت

ساعتی زنگ دار که در زمان قدیم از آن زیاد استفاده می شد

قالب وبلاگ ساعت

قالب وبلاگ جدید

هنگام زنگ زدن آن شیء روی ساعت که به شکل چکش می باشدبه چپ و راست حرکت می کند و صدای بلندی تولید می کند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ ساعت