بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ کشتی

یک کشتی با بادبان های قرمز که بسیار جلب توجه می کند

قالب وبلاگ کشتی

قالب وبلاگ جدید

مرغان دریایی بر بالای این کشتی زیبا در حال پرواز می باشند و به زیبایی قالب کمک می دهند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کشتی

قالب وبلاگ دریایی

یک قایق بادبانی که دقیقا هماهنگ با خورشید در یک راستا می باشد

قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ جدید

یک جزیره کوچک که دو درخت بلند درون خود دارد و دو پرنده که بالای این قایق پرواز می کند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ سفر

تصاویری از سراسر جهان که در قاب ها وجود دارد و پرندگان و هواپیما در تصویر دیده می شود

قالب وبلاگ سفر

قالب وبلاگ جدید

یک قایق کاغذی در کنار ساحل قرار دارد و بر روی شن ها دو صندلی استراحت وجود دارد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ سفر

قالب وبلاگ دریایی

قصری که زیر آب غرق شده است و در کنار آن ماشین و چیز های دیگری مشاهده می شود

قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ جدید

تمام اینها را طوری طراحی کرده اند تا به نظر برسد درون یک تنگ ماهی می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ تابستانی

در این قالب بالن ها در حال پروازند و مرغان دریایی نیز بر روی آب پرواز می کنند 

قالب وبلاگ تابستانی

قالب وبلاگ جدید

نوشته تابستان بر روی آب شناور شده است که بسیار زیبا طراحی شده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ تابستانی

قالب وبلاگ دریایی

یک تنگ ماهی که درون خود یک قایق و بر لبه تنگ دو شاخه گل در حال پژمرده شدن را جای داده است

قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ جدید

آن قایق که از خود مایعی قرمز رنگ تراوش می کند باعث پژمرده شدن گلها شده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ دریایی

در این تصویر بشکه های نفتی را مشاهده می کنیم که درون دریایی به این زیبایی ریخته می شود

قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ جدید

این مواد نفتی باعث نابودی جانوران آن محدوده می شود و تا مدت زمان طولانی اثرات آن بر جای باقی می ماند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ قایق بادبانی

تابلوئی از قایق های بادبانی ، هنرمندانه به صف کشیدن قایق های دریایی به نمایش درآمده است

قالب وبلاگ قایق بادبانی

قالب وبلاگ

قایقی هنری ، نمایشی ، گرافیکی ، رمانتیک ، رویایی

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ قایق بادبانی

قالب وبلاگ ساحلی

دریایی وسیع و امواجی به طرف ساحل در حرکت می باشند و ابر هایی که آسمان را نقاشی کرده اند

قالب وبلاگ ساحلی

قالب وبلاگ جدید

یک چتر ساحلی که برای استراحت صورت خود را در سایه آن و بدن را در آفتاب برای دریافت انرژی خورشید قرار می دهند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ ساحلی

قالب وبلاگ دریایی

مرغ های دریاییکه بر روی آب این دریای وسیع در حال پروازند و منتظر شکار خود می باشند

قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ جدید

ماهی هایی هم درون آب قرار دارند که معمولا مرغ های دریایی آنها را شکار می کند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ دریایی

قالب وبلاگ عروس دریایی

عروس دریایی ، از جانداران بی مهرگان


از دسته ی کیسه تنان ، جانداری بسیار زیبا که در شب و نبود نور ، درخشان می شود

قالب وبلاگ عروس دریایی

قالب وبلاگ

طرح عروس دریایی با رنگ زیبای بنفش ، ساده و جذاب

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ عروس دریایی

قالب وبلاگ پری دریایی

آیا تا به حال حرف هایی درباره پری دریایی شنیده اید 

قالب وبلاگ پری دریایی

قالب وبلاگ جدید

به نظر شما چنین موجوداتی وجود دارند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ پری دریایی