بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ کریسمس

بابانوئل از این کلبه زیبا اومده بیرون و در این شب که ماه پیداست و برف در حال باریدن است

قالب وبلاگ کریسمس

قالب وبلاگ جدید

درخت ها پوشیده از برف می باشد و زمین نیز پوشیده از برف شده

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ کریسمس

قالب وبلاگ عاشقانه

قالب زمستانه، قالب عشقانه، قالب برفی 

نگاهم با نگاهت کرد برخورد …    این قالب عشقانه مربوط به دو شخصیت کارتونی می باشد

قالب وبلاگ عاشقانه

قالب وبلاگ جدید

که در زمستان زیر برف یکدیگر را می بینند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ عاشقانه