بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ تاریکی

تک درختی در پهنای زمین خودنمایی می کند 

قالب وبلاگ تاریکی

قالب وبلاگ جدید

و حضور ستارگان نید در کنار آن درخت زیبایی خاصی به این قالب می دهد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ تاریکی

قالب وبلاگ آسمان شب

رنگ آبی تیره آسمان و درخشش ستاره ها

وجود دو ماه در آسمان شب و درخت های بلند بر روی تپه ها

قالب وبلاگ آسمان شب

قالب وبلاگ جدید

ادغامی از بین زمین و آسمان این قالب را شکل می دهد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ آسمان شب