بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ آزادی کبوتر

قالب وبلاگ بسیار انسان دوستانه و زیبای آزادی پرنده که توسط سایت پیچک ارائه گردید.

عشق همیشه بین دو انسان نیست ! گاهی می تواند در نگاه دختری که دستانش پرنده ای را آزاد می کند باشد.

قالب وبلاگ آزادی پرنده

قالب وبلاگ

در این قالب وبلاگ بیشتر از رنگ های روشن استفاده شده است.

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ آزادی کبوتر

قالب وبلاگ پوتین

پوتینی از نبرد آزادگی

آزادی در صبر و استقامت معنا پیدا می کند ، مبارزه ای با نفس خود و دشمن بیرون

قالب وبلاگ پوتین

قالب وبلاگ

قالبی هنری ، فرهنگی ، زیبا و پرمعنا  

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ پوتین

قالب وبلاگ آزادی

معنای آزادی را آن در قفس مانده با نهایت وجود لمس خواهد کرد.

طرح هنری و پرمعنای پرنده ای آزاد شده از قفس تنهائی 

قالب وبلاگ آزادی

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ آزادی ، مفهوم رهائی را به تصویر کشیده است  

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ آزادی