بایگانی برچسب: قالب وبلاگ آزادی

قالب وبلاگ آزادی کبوتر

قالب وبلاگ بسیار انسان دوستانه و زیبای آزادی پرنده که توسط سایت پیچک ارائه گردید.

عشق همیشه بین دو انسان نیست ! گاهی می تواند در نگاه دختری که دستانش پرنده ای را آزاد می کند باشد.

قالب وبلاگ آزادی پرنده

قالب وبلاگ

در این قالب وبلاگ بیشتر از رنگ های روشن استفاده شده است.

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ پوتین

پوتینی از نبرد آزادگی

آزادی در صبر و استقامت معنا پیدا می کند ، مبارزه ای با نفس خود و دشمن بیرون

قالب وبلاگ پوتین

قالب وبلاگ

قالبی هنری ، فرهنگی ، زیبا و پرمعنا  

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ آزادی

معنای آزادی را آن در قفس مانده با نهایت وجود لمس خواهد کرد.

طرح هنری و پرمعنای پرنده ای آزاد شده از قفس تنهائی 

قالب وبلاگ آزادی

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ آزادی ، مفهوم رهائی را به تصویر کشیده است  

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading