بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ مطبوعات

قالب وبلاگ رادیو تلویزیون های قدیمی که با نام مطبوعات توسط سایت پیچک ارائه گردید.

قالب وبلاگی که همواره یاد دهه ۵۰ و ۶۰ را در ذهنمان زنده می کند.

قالب وبلاگ مطبوعات

قالب وبلاگ

در این قالب وبلاگ زیبا و کلاسیک از رنگ های روشن بیشتر استفاده شده و مطالب با آرامش خاصی قابل مطالعه است.

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ مطبوعات

قالب وبلاگ تلفن

تلفن های قدیم که برای شماره گیری باید از آن محور مدور استفاده می کرد

قالب وبلاگ تلفن

قالب وبلاگ جدید

طوری که اعداد درون دایره های کوچک بودند و باید انگشت را درون آن دایره ها قرار داد و تا انتها چرخاند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ تلفن