بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ قطره

شبنم های روی برگ که از جمع شدن روی برگ و به صورت یک قطره بر روی آب افتاده است

قالب وبلاگ قطره

قالب وبلاگ جدید

از افتادن این قطره بر روی آب امواجی را پدیدار کرده است و این قالب را زیبا کرده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ قطره

قالب وبلاگ شبنم

معمولا بعد از بارندگی بر روی اجسام و شیشه ها قطرات کوچکی باقی می ماند

قالب وبلاگ شبنم

قالب وبلاگ جدید

در این تصویر که از پشت شیشه شبنم زده مشاهدا می کنیم یک دشت سر سبز است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ شبنم

قالب وبلاگ گل

گل بنفشی که در کنار شبنم های باران است چه زیباست شبنم های ریزی که در اطراف گل هستند

قالب وبلاگ گل

قالب وبلاگ جدید

این قالب زیبا نشان دهنده فصل بهار است، تازگی گل و قطره ها و شبنم های باران

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ گل