بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ تاریکی

یک قالب که در تاریکی شب و در فصل زمستان می باشد و در دل تاریکی اتفاقاتی عجیب رخ می دهد

در این قالب وبلاگ رنگ های سفید، زرد و مشکی بیشتر استفاده شده است

قالب وبلاگ تاریکی

قالب وبلاگ

در این تاریکی یک آدم برفی سفید با نور خود در حال جدال با یک جادوگر تاریک می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ تاریکی

قالب وبلاگ آدم برفی

یک آدم برفی زیبا که توسط یک فرشته و کمک یک سنجاب و یک پرنده ساخته شده است

در این قالب وبلاگ رنگ های سفید ، قرمز و آبی بیشتر استفاده شده است.

قالب وبلاگ آدم برفی

قالب وبلاگ

در جای دیگر یک آدم برفی به همراه دختری در حال خوشحالی می باشند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ آدم برفی

قالب وبلاگ زمستانه

این تصویر طبیعت در فصل زمستان است وقتی که درختان و زمین پر از برف می شود

قالب وبلاگ زمستانه

قالب وبلاگ جدید

در این تصویر زیبا زمین سفید پوش شده است و هنوز در حال باریدن برف می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ زمستانه

قالب وبلاگ عاشقانه

قالب زمستانه، قالب عشقانه، قالب برفی 

نگاهم با نگاهت کرد برخورد …    این قالب عشقانه مربوط به دو شخصیت کارتونی می باشد

قالب وبلاگ عاشقانه

قالب وبلاگ جدید

که در زمستان زیر برف یکدیگر را می بینند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ عاشقانه