بایگانی برچسب: s

قالب وبلاگ توهم

تصویر این قالب نشان دهنده اشاره مرد و زنی از زیر درخت به سوی ابر ها

از روی ابر ها دو نفر در حال پریدن به پایین می باشند و افرادی دیگر نیز روی ابر در حال انجام کار هایی می باشند

قالب وبلاگ توهم

افراد روی ابر کارهایی از قبیل نشانه روی با اسلحه ، رقصیدن ، شنا کردن و تماشا کردن را انجام می دهند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

ادامه خواندن قالب وبلاگ توهم