بایگانی برچسب: s

علائم ظاهری علاقه مندی آقایان

وضعیت بدن یک نشانه است، اگر او علاقمند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت. اگر
در حال نشستن پایش..

۱- نزدیک آمدن
اگر مردی علاقمند باشد، به شـما نزدیـک می شود، شکمکش را تو و سینه اش را جلو
میدهد، صاف می ایستد و سپس ژست گرفتن شروع میشود…!
۲- ژست

دستش را به طرف گلویش برده و کراوات خود را صاف میکند
یقه اش را میزان میکند
گرد و غبار فرضی روش شانه هایش را میتکاند
آستین، پیراهن و لباسهای دیگر خود را مرتب و صاف میکند
موهایش را مرتب میکند.
قلاب کردن شست

قلاب کردن شست در کمربند این عمل به معنای ابراز و بیان قدرت و صلابت مردانگی
بوده و فرد سعی در نشان دادن قدرت و توانگری خود میکند.

۳- حالت بدن

وضعیت بدن یک نشانه است، اگر او علاقمند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت. اگر
در حال نشستن پایش به سـمت شما اشاره نماید، این یک علامت خوب خواهد بود.

۴- خیره شدن
خیره شدن به شما حتی چند ثانیه بیشتر از حد لزوم، همراه گشاد کردن چشم ها به معنای
نشان دادن چراغ سبز است.

۵- نگاه معنی دار
به حالت نظاره سه ضلعی او توجه کنید:
– چشم در چشم
– سپس بسوی دهان و چانه
– بسمت قسمت های دیگر بدن
– برگشت دوباره بسمت چشم ها بفرمی سه ضلعی

۶-دست به کمر ایستادن
این حالت ایستادن برای بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگی برای گرفتاری و درگیری است!

۷- نشانه های دیگر :

بالا بردن ابروها
جدا شدن لب ها از یکدیگر
تکان خوردن لبه های بینی
بازی کردن با جوراب و بالا کشیدن آن
برانداز کردن طرف مقابل
باز و بستن دکمه ژاکت
لمس نمودن صورت خود هنگام صحبت
فشردن دسته عینک.


یاقوت