بایگانی برچسب: s

جملات زیبا روز عصای سفید

به آن کسی که چشمهایش نمیبیند، یک عصای سفید بدهید؛

و به کسانی که با چشم قلبشان نمی بینند ، صد عصای سیاه ،

بگذار شدت مصیبت را همه بدانند …

========

روز عصای سپید بر روشندلان عزیز گرامی باد

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد