بایگانی برچسب: s

اطلاعات کلی از مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب (مهندس حسن فراهانی)

منبع : بادبند

اطلاعات کلی از مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

نقل قول :

کارفرما: سیمان سامان غرب
مشاور: مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه: ۴،۲۰۰ تن

مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب
کارفرما:     سیمان سامان غرب
مشاور:     مهندسین مشاور صنعتی نوها
نظارت و بازرسی:     مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه:     ۴،۲۰۰ تن
سال اجرا:     –
زمان اجرا:     –
سیستم اتصالات:     پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی:     رنگ اپوکسی به ضخامت ۱۵۰میکرون، سندبلاست کلاس Sa3
کنترل کیفیتی(QC):     تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT
سایر اطلاعات:     –

در ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

اطلاعات کلی از مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب (مهندس حسن فراهانی)

منبع : بادبند

اطلاعات کلی از مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب

نقل قول :

کارفرما: سیمان سامان غرب
مشاور: مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه: ۴،۲۰۰ تن

مشخصات پیش گرمکن های کارخانه سیمان سامان غرب
کارفرما:     سیمان سامان غرب
مشاور:     مهندسین مشاور صنعتی نوها
نظارت و بازرسی:     مهندسین مشاور صنعتی نوها
وزن سازه:     ۴،۲۰۰ تن
سال اجرا:     –
زمان اجرا:     –
سیستم اتصالات:     پیچ و مهره
نوع رنگ و سیستم رنگ زدایی:     رنگ اپوکسی به ضخامت ۱۵۰میکرون، سندبلاست کلاس Sa3
کنترل کیفیتی(QC):     تهیه WPS، PQR و انجام آزمایشات (N.D.T (RT، UT،PT، MT
سایر اطلاعات:     –

در ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان

مطالعه آنلاین – خاکستر پوسته ی برنج جایگزینی برای سیمان (مهندس حسن فراهانی)

منبع : وبلاگ بچه های ساختمان-هنرستان نورانی پور

مطالعه آنلاین – خاکستر پوسته ی برنج جایگزینی برای سیمان

نقل قول :

هرکدام
از انواع ساخت و سازهای فوق، در عصر حاضر در بسیاری از کشورها خصوصاً در
کشور ایران، روندی رو به رشد داشته و خواهد داشت و این یعنی افزایش مصرف
مصالح ساختمانی در جهان و در راس آنها مصالحی پرمصرف مثل بتن، فولاد و
سیمان. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و افزایش مصرف سوخت در کارخانه های
تولیدی مصالح را پیش رو خواهیم داشت. که در این میان فراین تولید بتن بدلیل
اینکه دارای بالاترین حجم تولید در بین تمام مصالح ساختمانی در جهان است،
اهمیت بسیار بالایی دارد. پس باید شرایط تولید، مواد اولیه، مواد ثانویه و
مواد مضاف بتن و مهمتر از همه سیمان و جایگزین های مناسب برای آن در تولید
بتن مورد مطالعه کاملاً علمی، فنی و مهندسی قرار گیرند، تا هم از نظر بهبود
مشخصات بتن و افزایش مقاومت آن پیشرفت هایی حاصل شود و هم از نظر اقتصادی
در هزینه ها صرفه جویی گردد. یکی از بهترین راهکارهای موجود، یافتن
جایگزینهای مناسب برای سیمان مصرفی در بتن است و در این زمینه استفاده از
منابع و مصالح طبیعی و در راس آنها ضایعات ومواد اضافی کشاورزی می تواند
ایده بسیار کارآمد و پرثمری باشد. در ایران و نیز در بعضی کشورها عمده
استفاده ای که از مواد زاید کشاورزی می شود، یکی بعنوان خوراک دام و دیگری
بعنوان سوخت مصرفی در کارخانه هایی مثل کارخانه تولید آجر یا برنج کشی و…
است و این بخاطر ارزانی و راحتی دسترسی به این مواد است. در بسیاری موارد
حتی دیده می شود که کشاورزان اقدام به سوزاندن این مواد به ظاهر اضافی می
کنند. که این امر هم آلودگی های زیست محیطی را در پی دارد و هم در مواقع
بارندگی موجب اسیدی شدن آب و خاک کشاورزی و درنتیجه کاهش میزان تولیدات
زراعی می گردد.

در ادامه مطلب

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان