بایگانی برچسب: s

ده تدبیربرای رفع یک نقطه ضعف

متأسفانه جلب پذیرش دیگران در زندگی اکثر انسان های قرن حاضر به صورت یک نیاز
درآمده و این نیاز تا آنجا پیش رفته که قسمت اعظم انرژی و زمان گرانبهایمان صرف
تلاش هایی برای جلب پذیرش دیگران می شود و این زنگ خطری است که مدتهاست به صدا
درآمده و هشدار می دهد که پذیرش طلبی از حالت طبیعی خود که یک میل است خارج شده و
به یک نیاز و نقطه ضعف جدی بدل گشته و سبب گردیده که بخش عظیمی از عزت نفس مان را
در اختیار دیگران قرار دهیم تا آن طور که آنها مناسب می دانند با ما رفتار کنند و
تنها در صورتی احساس رضایتمندی می کنیم که این افراد تصمیم بگیرند ما را مورد ستایش
و پذیرش خود قرار دهند.
برای گریز از دام پذیرش طلبی که از طریق آن عقاید دیگران، شخصیت ما را تحت کنترل در
می آورد، لازم است به بررسی عواملی که باعث نیاز به جلب پذیرش دیگران می شود
بپردازیم تا بلکه بتوانیم از این دام خطرناک که در اکثر جوامع در حال گسترش است
برهیم.
نیاز به جلب پذیرش دیگران در طی مراحل زندگی:
نیاز به پذیرش طلبی مبتنی بر یک فرضیه است: «به خودتان اطمینان نکنید و اول آن را
با نظر کس دیگری مطابقت دهید.» فرهنگ ما فرهنگی است که رفتار پذیرش طلبی را به
عنوان یک الگوی زندگی تجویز می کند. «به عقیده خود متکی نبودن» اساس نیاز به ستایش
طلبی و زیر بنای فرهنگ ماست؛ به طوری که اگر درصدد جلب پذیرش دیگران برنیاییم، دچار
احساس افسردگی و بی ارزشی و گناه می شویم چون دیگران مهمتر از ما هستند.
نیاز به پذیرش دیگران ما را تا حد زیادی بازیچه می کند و ملاک سنجش ارزش از سوی
دیگران می شود که این امر، خود مستلزم تملق گویی و نادیده گرفتن عقاید و احساسات
شخصی می باشد. حال، اگر گام هایی در جهت خودپذیری و استقلال از عقاید دیگران
برداشته شود، حرکتی است که از آن طریق می توانیم خود را از تحت نفوذ دیگران خارج
سازیم. این حرکات سالم که کوششی است درجهت رسیدن به استقلال با عناوینی نظیر
خودخواهی، بی مبالاتی و بی توجهی و از این قبیل برچسب ها آلوده می شود و تنها راه
رهایی از این دور باطل بازیچه شدن – که قرن هاست انسان ها را از مسیر اصلی خودشناسی
منحرف کرده- این است- که درمورد همه پیام های فرهنگی پذیرش طلبی که از زمان کودکی
آغاز شده و همچنان تا به امروز ما را مورد هجوم خود قرار می دهد، تفکری عمیق و به
دور از تعصب داشته باشیم.
پیام های پذیرش طلبی در دوران کودکی:
خردسالان درسنین شکل گیری شخصیت خود نیازی به جلب پذیرش بزرگسالان (نظیروالدین)
ندارند. در این سنین اصلاً موضوع جلب پذیرش مطرح نمی گردد ولی پایه های این پذیرش
در همین سنین توسط والدین بنیانگذاری می شود لذا برای اینکه یک بزرگسال تشویق گردد
که از نیاز به جلب پذیرش دیگران رهایی یابد، لازم است که از همان آغاز کودکی او را
با سخاوتمندی مورد پذیرش خود قرار دهیم. با این حال، اگر این احساس در یک کودک رشد
کند که او بدون اطمینان از اجازه پدر و مادرش نمی تواند فکر یا کاری کند، آن موقع
بذرهای بیماری بی اعتمادی به خود در او کاشته می شود. پذیرش طلبی به عنوان یک نیاز
در سنین کودکی عنوان می گردد بدین صورت که به جای اینکه عشق و پذیرش والدین ملاحظه
کار خود را به نحو سالمی مطالبه کند، یاد می گیرد که قبل از انجام هر کاری آن را با
پدر و مادرش کنترل کند.
در اکثر موارد، فرهنگ ما به کودک می آموزد که به جای اطمینان به خود به دیگران اتکا
کند و هر چیزی را با مامان و بابا در میان بگذارد و متأسفانه به ندرت خانواده از
بازی کردن، خوردن و خوابیدن گرفته تا دوست پیدا کردن، پیام هایی از اتکا به نفس را
به کودکان می آموزد. پدر و مادرها به جای اینکه به بچه هایشان کمک کنند که مستقلاً
فکر کنند، مسائلشان را خود حل کنند و به خودشان متکی باشند، مایلند که با بچه
هایشان همانند یک مایملک رفتار کنند.خلیل جبران در کتاب «پیامبر» از کودکانی که
مانند یک مایملک با آنها برخورد می شود سخن می گوید:
کودکانتان، کودکان شما نیستند، آنها پسران و دختران شور و اشتیاق زندگی اند، آنها
از میان شما می آیند ولی از خود شما نمی آیند و هر چند آنها با شمایند ولی به شما
تعلق ندارند.
نتایج این تدبیر در هر کودک «وابسته ای» مشهود است. مادر یک داور یا یک میانجی
دائمی نزاع ها می شود. به عبارتی کسی که باید برای کودک همه کارهای فکری، احساسی و
رفتاریش را انجام دهد و پدر نیز به تبعیت از همسرش جرقه استقلال و اشتیاق خود بودن
را در کودک خاموش می کند و متأسفانه مجموع این عوامل باعث می شود که خانواده از روی
حسن نیت، وابستگی و نیاز به پذیرش دیگران را درکودک ایجاد می کند.
پیام های پذیرش طلبی در مدرسه
مدرسه نهادی است که هدف صریحش این است که تدریجاً فکر و رفتار پذیرش طلبی را القا
می کند و به طور کلی مدارس برای آن دسته از کودکانی که نشانه هایی از مستقل اندیشی
را ظاهر می سازند مناسب نیستند. در اکثر مدارس، پذیرش طلبی راهی به سوی موفقیت است.
کلیشه های قدیمی سوگلی و تملق گویی معلم، کلیشه های سودمندی هستند. اگر شما تحسین
کارکنان مدرسه را به خود جلب کنید، آن طوری که آنها دیکته می کنند رفتار کنید،
برنامه تحصیلی ای که پیش رویتان می گذارند مطالعه کنید، آن موقع شخص موفقی خواهید
بود. ولو اینکه نیاز شدیدی به جلب پذیرش دیگران داشته باشید. با این حال اعتماد به
نفستان در هر مرتبه سست تر می شود و این مسئله باعث می شود وقتی دانش آموز وارد
مقطع دبیرستان می شود برای کوچکترین تصمیمی نیاز به حضور دیگران داشته باشد، به
عنوان مثال اگر مشاوران مدرسه از این گونه دانش آموزان بپرسند که می خواهند در
آینده در چه رشته ای تحصیل کنند آنها در جواب خواهند گفت: شما به ما بگویید که در
چه رشته ای موفقتر خواهیم بود و متأسفانه هنگامی که از این مقطع فارغ التحصیل می
شوند مشکل می توانند برای خود تصمیم بگیرند چرا که درست دوازده سال به آنها گفته
شده که چگونه فکر کنند و به چه بیاندیشند لذا آنها میل به جلب پذیرش دیگران پیدا می
کنند و یاد می گیرند که دستیابی به پذیرش دیگران معادل با موفقیت و خوشبختی است و
دقیقاً این گونه الگوهای آموزشی سبب می شود که دانشجویان در دانشگاه نیز همین روش
را خواهان باشد و در صورتیکه استادی سیستم آموزشی اش مغایر با این روش ها باشد،
دانشجو به وحشت می افتد چرا که او از اینکه مستقلاً فکر کند وحشت دارد و برای او
آسان و ایمن تر است که بنا به انتظار و نظر دیگران کاری را انجام دهد.
در اکثر موارد، فرهنگ ما به کودک می آموزد که به جای اطمینان به خود به دیگران اتکا
کند و هر چیزی را با مادر و پدر در میان بگذارد و متأسفانه به ندرت خانواده از بازی
کردن، خوردن و خوابیدن گرفته تا دوست پیدا کردن، پیام هایی از اتکا به نفس را به
کودکان می آموزد
حذف تدریجی پذیرش طلبی
به راه و رسم جهان، نظری بیاندازید، نتیجه آن است که هرگز نمی توان همه کس را خرسند
کرد. در واقع اگر بتوانیم پنجاه درصد مردم را راضی نگه داریم، نتیجه مطلوبی نصیبمان
شده است. زیرا که همیشه نیمی از مردم با عقاید شخصی ما موافق نیستند لذا هر وقت که
ابراز عقیده می کنید این احتمال را بدهید که پنجاه درصد افراد نظرتان را قبول
نخواهند داشت. اگر به این آگاهی دست یابیم، می توانیم با دید تازه ای به مسئله طرد
شدن نگاه کنیم. وقتی کسی حرفمان را نمی پذیرد، به جای اینکه آزرده خاطر شویم باید
این مطلب را به یاد بیاوریم که ما تنها با یکی از آن پنجاه درصد مردمی روبه رو شده
ایم که با عقیده ما موافق نیستند و همیشه کسانی هستند که احساسات، افکار، گفتار یا
کردار دیگران را انکار می کنند و ما هرگز نمی توانیم از طرد شدن اجتناب کنیم.
باور و تمرین اینکه در مقابل هر عقیده ای، عقیده دیگری هم هست که دقیقاً در نقطه
مقابل آن عقیده قرار می گیرد به ما یاری می رساند که در مقابل عدم پذیرش دچار یأس و
نومیدی نشویم و اعتماد به نفس و خودباوری خود را زیر سئوال نبریم.
ده تدبیر جهت حذف نیاز به پذیرش طلبی:
۱- بی توجهی دیگران را نادیده بگیرید و به کسانی که سعی می کنند شما را با خوار
کردن بازیچه قرار دهند، بِی اعتنا باشید.
۲- این واقعیت ساده را بپذیرید که ممکن است حتی نزدیکان شما هم با نظر و عقیده تان
مخالف باشند.
۳- از مجادله کردن یا از تلاش که کسی را به درست بودن نظرتان متقاعد کنید دست
بردارید.
۴- هنگام خرید لباس یا سایر لوازم شخصی به خودتان متکی باشید و این موضوع را با کس
دیگری که فکر می کنید نظرش با ارزش تر از شماست در میان نگذارید.
۵- سعی کنید که از عذرخواهی های بی مورد دست بردارید.
۶- برای اینکه کسی را خشنود کنید تملق گویی نکنید.
۷- هرگز وقتی با گفته دیگران موافق نیستید، حرف آنها را تصدیق نکنید.
۸- هرگز به رغم میلتان کاری برای کسی انجام ندهید و در این گونه موارد سعی کنید
جواب منفی بدهید.
۹- تسلیم یک فروشنده باهوش و چرب زبان نشوید تا مجبور به خرید چیزی که مایل نیستید
نشوید.
۱۰- مسئولیت امور شخصی تان را هرگز به دیگران نسپارید.


یاقوت

راه های رفع گرفتگی صدا

این روزها که هوا سردتر شده، سرماخوردگی و گرفتگی صدا هم بیشتر می شود. اگرچه همه گرفتگی های صدا و اختلال ها یا التهاب های تارهای صوتی ناشی از سرماخوردگی نیست، اما امتحان یک یا چند راه پی آمده برای بهبود گرفتگی تارها مفید خواهد بود:

یکی از بهترین راه های درمان و کاهش گرفتگی صدا، سکوت است. صحبت، حتی در حد زمزمه هم سبب تحریک تارهای صوتی و وارد آمدن فشار به آنها می شود و بهبود آن را به تاخیر می اندازد.

اگر گرفتگی ناشی از سرماخوردگی است، با بستن شال گردن، ناحیه حنجره و گلو را گرم نگاه دارید تا بهبود زودتر حاصل شود. از حضور در اماکن بسیار سرد، خشک، بدون رطوبت کافی و دودگرفته هم در زمان سرماخوردگی خودداری کنید.

استفاده از دستگاه بخور در اتاق یا استنشاق هوای مرطوب حاصل از چند لحظه باز کردن دوش آب گرم در حمام به نرم شدن تارهای صوتی و حنجره کمک می کند.

خوردن دو لیوان حاوی مخلوطی از شیر و مقداری عسل نیز به رفع گرفتگی صدا کمک می کند.

هنگام گرفتگی صدا بویژه اگر دلیلی چون سرماخوردگی دارد، غذاهای سرخ کردنی نخورید و از مصرف ترشیجات خودداری کنید. در عوض سوپ کمک شایانی به درمان و بهبود سریع تر التهابات ناحیه گلو می کند.

غرغره کردن مایعات و گلوشوی ها باعث افزایش گرفتگی صدا یا طولانی شدن زمان بهبود خواهد شد. عجب نکنید. حین غرغره سیالات یا مایعات، بسیاری از مردم نمی توانند مایع سیال را در انتهای دهان خود بغلتانند و همین عادت، باعث تحریک بیشتر تارها و نواحی حنجره و گلو خواهد شد.

قهوه، شکلات، چای، کوکا و هرچه دارای کافئین است، به خشکی بیشتر گلو و تارهای صوتی می انجامد؛ از مصرف آنها حداقل در زمان گرفتگی صدا یا سرماخوردگی خودداری کنید. به جای همه آنها آب ولرم بنوشید، بخصوص اگر گرفتگی صبحگاهی یا بیداری بعد از خواب صدای تارهایتان را خشن کرده است.

از مکان های آلوده به دود سیگار، غبار و خاک اره، مواد شیمیایی و مانند اینها دور شوید. همه آنها جلوی استراحت تارها و بهبود را می گیرد.

اگر نمی توانید از صاف کردن صدایتان جلوگیری کنید، حداقل مدام آن را تکرار نکنید. سرفه کردن یا صاف کردن صدا و گلو، زمان بهبود و درمان تارها را افزایش می دهد.

در طب سنتی، خوردن لعابی که پس از جوشاندن چهار تخم یا چهار دانه حاصل می شود، برای درمان گرفتگی صدا، نرم کردن سینه و تارهای صوتی مفید دانسته شده است. دانه «به» به تنهایی، بامیه، خوردن سیب همراه با جویدن دانه هایش نیز باعث نرمی صدا می شود.

در بین برخی از مردم، خوردن مقداری جوشانده برگ کرفس یا اسفناج پخته هم به عنوان رافع گرفتگی صدا متداول است.

منبع: بی کلک

بی کلک

رفع ممنوعیت زنان برای تماشای مسابقات یورو در سینماها

مدیرکل اداره کل نظارت و ارزشیابی در پی مراجعات و سوالات مطرح شده درباره‌ی پخش فوتبال در سینما، پاسخ داد: «تمامی تصمیمات و اتفاقات مربوط به سالن نمایش‌های فیلم منحصرا به اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای کشور مربوط می‌شود و دیگر نهادها و مراکز در این باب هیچ مسوولیتی ندارند و حیطه مسوولیت دیگر نهادها به خارج از سالن‌ها و سطح جامعه مربوط می‌شود.»

 

بقیه در ادامه مطلب

 

 

همچنین روابط عمومی سازمان سینمایی ضمن تشکر از اظهارات مثبت فرمانده محترم نیروی انتظامی، بر قانونگرایی تمامی نهادها و فعالیت در حیطه کاری خود، تاکید کرد.

نایب رییس انجمن سینماداران هم گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، هیچ مشکلی برای نمایش مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ در سالن‌های سینما وجود ندارد.

محمدقاصد اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره اظهار کرد: چندی قبل وزارت ارشاد با نمایش فوتبال در سینماها موافقت کرد و نامه‌هایی را در این زمینه برای صداوسیما و اماکن نیروی انتظامی فرستاد و در نهایت، با مکاتبات مختلف، سینماها مشخص شده‌اند و اکنون هیچ مشکلی برای نمایش مسابقات فوتبال ندارند.

او با اظهار امیدواری از این‌که تماشاگران زیادی برای دیدن مسابقات فوتبال به سینماها بیایند، بیان کرد: باید برای این هماهنگی‌ها، از آقای سجادپور و همچنین نیروی انتظامی و سازمان صداوسیما تشکر کنم.

نایب رییس انجمن سینماداران افزود: پیشاپیش به سینماداران «خسته نباشید» می‌گویم و امیدوارم آن‌ها با حضور در سالن‌های سینما، امنیت و آرامش را تضمین کنند.

 

رفع ممنوعیت برای زنان

 

مدیر پردیس سینمایی «زندگی» هم خبر داد که؛ بلیت دو مسابقه فوتبال امشب را برای خانمها و آقایان به فروش می‌رساند.

 

احمدی ـ مدیر پردیس «زندگی» ـ در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایسنا ضمن تأئید این خبر گفت: ما طبق استعلامی که از اداره اماکن نیروی انتظامی کرده‌ایم، می‌توانیم به خانمها و آقایان به صورت همزمان برای دو مسابقه فوتبال امشب (۲۲ خردادماه) بلیت فروشی داشته باشیم.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا خانمها و آقایان در دو سالن جدا از هم به تماشای فوتبال می نشینند یا خیر تأکید کرد: خیر ما دو نیرو از اداره اماکن گرفته ایم و خودمان هم در سالن حضور داریم. خانواده ها برای نشستن در سالن مشکلی هم ندارند و خانمها و آقایان مجرد هم در دو سوی سالن و جدا از هم می نشینند امّا همگی در کنار هم دو بازی فوتبال امشب را تماشا خواهند کرد.

 

مدیر پردیس «زندگی» در پایان درباره نحوه بلیت فروشی دو بازی امشب بیان کرد: از حدود یک ساعت آینده بلیت فروشی دو سانس فوتبال ۲۰:۳۰ و ۲۳:۳۰ از طریق سایت سینمای پردیس زندگی و همچنین به صورت حضوری انجام خواهد شد.

 

امشب (دوشنبه شب) و از ساعت ۲۰:۳۰ دو تیم فوتبال، انگلیس و فرانسه و از ساعت ۲۳:۳۰ دو تیم فوتبال سوئد و اوکراین در قالب مسابقات جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۱۲ ) به میدان می‌روند.

 

گفتنی است:روز گذشته اداره اماکن مجوز پخش فوتبال را در سینماها به شرط حضور آقایان داد.

تک ترین سایت ایرانی

رفع ممنوعیت زنان برای تماشای مسابقات یورو در سینماها

مدیرکل اداره کل نظارت و ارزشیابی در پی مراجعات و سوالات مطرح شده درباره‌ی پخش فوتبال در سینما، پاسخ داد: «تمامی تصمیمات و اتفاقات مربوط به سالن نمایش‌های فیلم منحصرا به اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای کشور مربوط می‌شود و دیگر نهادها و مراکز در این باب هیچ مسوولیتی ندارند و حیطه مسوولیت دیگر نهادها به خارج از سالن‌ها و سطح جامعه مربوط می‌شود.»

 

بقیه در ادامه مطلب

 

 

همچنین روابط عمومی سازمان سینمایی ضمن تشکر از اظهارات مثبت فرمانده محترم نیروی انتظامی، بر قانونگرایی تمامی نهادها و فعالیت در حیطه کاری خود، تاکید کرد.

نایب رییس انجمن سینماداران هم گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، هیچ مشکلی برای نمایش مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ در سالن‌های سینما وجود ندارد.

محمدقاصد اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره اظهار کرد: چندی قبل وزارت ارشاد با نمایش فوتبال در سینماها موافقت کرد و نامه‌هایی را در این زمینه برای صداوسیما و اماکن نیروی انتظامی فرستاد و در نهایت، با مکاتبات مختلف، سینماها مشخص شده‌اند و اکنون هیچ مشکلی برای نمایش مسابقات فوتبال ندارند.

او با اظهار امیدواری از این‌که تماشاگران زیادی برای دیدن مسابقات فوتبال به سینماها بیایند، بیان کرد: باید برای این هماهنگی‌ها، از آقای سجادپور و همچنین نیروی انتظامی و سازمان صداوسیما تشکر کنم.

نایب رییس انجمن سینماداران افزود: پیشاپیش به سینماداران «خسته نباشید» می‌گویم و امیدوارم آن‌ها با حضور در سالن‌های سینما، امنیت و آرامش را تضمین کنند.

 

رفع ممنوعیت برای زنان

 

مدیر پردیس سینمایی «زندگی» هم خبر داد که؛ بلیت دو مسابقه فوتبال امشب را برای خانمها و آقایان به فروش می‌رساند.

 

احمدی ـ مدیر پردیس «زندگی» ـ در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایسنا ضمن تأئید این خبر گفت: ما طبق استعلامی که از اداره اماکن نیروی انتظامی کرده‌ایم، می‌توانیم به خانمها و آقایان به صورت همزمان برای دو مسابقه فوتبال امشب (۲۲ خردادماه) بلیت فروشی داشته باشیم.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا خانمها و آقایان در دو سالن جدا از هم به تماشای فوتبال می نشینند یا خیر تأکید کرد: خیر ما دو نیرو از اداره اماکن گرفته ایم و خودمان هم در سالن حضور داریم. خانواده ها برای نشستن در سالن مشکلی هم ندارند و خانمها و آقایان مجرد هم در دو سوی سالن و جدا از هم می نشینند امّا همگی در کنار هم دو بازی فوتبال امشب را تماشا خواهند کرد.

 

مدیر پردیس «زندگی» در پایان درباره نحوه بلیت فروشی دو بازی امشب بیان کرد: از حدود یک ساعت آینده بلیت فروشی دو سانس فوتبال ۲۰:۳۰ و ۲۳:۳۰ از طریق سایت سینمای پردیس زندگی و همچنین به صورت حضوری انجام خواهد شد.

 

امشب (دوشنبه شب) و از ساعت ۲۰:۳۰ دو تیم فوتبال، انگلیس و فرانسه و از ساعت ۲۳:۳۰ دو تیم فوتبال سوئد و اوکراین در قالب مسابقات جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۱۲ ) به میدان می‌روند.

 

گفتنی است:روز گذشته اداره اماکن مجوز پخش فوتبال را در سینماها به شرط حضور آقایان داد.

تک ترین سایت ایرانی

راهکارهای رفع کند ی اینترنت

همیشه دلیل کند بودن شبکه مربوط به خدمات اینترنتی ISP و مخابرات نیست بلکه ممکن است دلایل دیگری داشته باشد…

بقیه در ادامه مطلب

به گزارش تکترین به نقل از جوان امروز،هر کاربری در چنین شرایطی می تواند به راهکارهای زیر عمل کند تا شاید این مشکل برطرف شود.

استفاده از دستور Ping اگر در اتصال به اینترنت دچار مشکل شده اید ابتدا باید مطمئن شوید که اتصال شما با اینترنت برقرار است یا خیر. برای این کار به سراغ کادر فرمان بروید و عبارت cmd را در آن تایپ کنید؛ حال در پنجره باز شده دستور Ping را به عنوان مثال به صورت ping google.com بنویسید تا متوجه شوید که آیا هیچ پاسخی از طرف ISP دریافت می شود یا خیر. اگر پاسخی دریافت شد به این معناست که به اینترنت متصل هستید و مشکل از جای دیگری است.

غیرفعال کردن کانکشن اینترنت: اگر با زدن دستور بالا پاسخی دریافت نکردید، با غیر فعال کردن کانکشن اینترنت و دوباره فعال کردن آن اتصال های بی سیم خود را کنترل کنید. این کار بیش از آن که فکر کنید در حل مشکلات موثر است. اما اگر این کار جواب نداد، از برنامه رفع مشکل شبکه ویندوز (Windows network troubleshooter)، با راست کلیک کردن روی آیکن اتصال بی سیم و پیگیری مراحل استفاده کنید.

اما اگر هنوز هم دچار مشکل بودید، احتمال زیادی وجود دارد که اتصال به اینترنت شما به طور سخت افزاری یا از شبکه دچار مشکل شده باشد. بارگذاری کند صفحات: بعضی مواقع مشکل قطع بودن اتصال به شبکه نیست بلکه پاسخ کند در زمان وبگردی است که کاربر را دچار مشکل می کند.

در این حالت بعد از کند بودن اینترنت سراسری احتمال دیگری که وجود دارد این است که مرورگر شما دچار مشکل است و مدام هنگ می کند. در این حالت یا این مرورگر را RESET کنید و یا به روزرسانی کنید تا مشکل برطرف شود.

تک ترین سایـت ایـرانی