بایگانی برچسب: s

متن وصیت نامه داریوش بزرگ

متن وصیت نامه داریوش کبیر

اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد.
اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور دریک زر در خزانه داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو می باشد، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. البته به خاطر داشته باش تو باید به این حزانه بیفزایی نه این که از آن بکاهی، من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما در اولین فرصت آن چه برداشتی به خزانه بر گردان.
مادرت آتوسا (دختر کورش کبیر) بر گردن من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن.
ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبارها را که از سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن به وجود نمی آید و غله در این انبارها چندین سال می ماند بدون این که فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا این که همواره آذوغه دو یاسه سال کشور در آن انبارها موجود باشد و هر سال بعد از این که غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسری خوار و بار استفاده کن و غله جدید را بعد از این که بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشک سالی شود.
هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافیست، چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را مجازات کنی چون با تو دوست اند و تو ناچاری رعایت دوستی نمایی.
کانالی که من می حواستم بین رود نیل و دریای سرخ به وجود آورم ( کانال سوئز ) به اتمام نرسید و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد، تو باید آن کانال را به اتمام رسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آن قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند.
اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا این که در این قلمرو، نظم و امنیت برقرار کند، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی، با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند.
توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده، چون هر دوی آنها آفت سلطنت اند و بدون ترحم دروغگو را از خود بران. هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط مکن و برای این که عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند، قانون مالیات را وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ نمایی عمال حکومت زیاد با مردم تماس نخواهند داشت.
افسران و سربازان ارتش را راضی نگاه دار و با آنها بدرفتاری نکن، اگر با آنها بد رفتاری نمایی آن ها نخواهند توانست مقابله به مثل کنند، اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آن ها این طور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا این که وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند.
امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا این که فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر چه فهم و عقل آنها بیشتر شود تو با اطمینان بیشتری حکومت خواهی کرد.
همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیشی که میل دارد پیروی کند.
بعد از این که من زندگی را بدرود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار، اما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانی که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی من را آنجا ببینی و بفهمی که من پدرت پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیز خواهید مرد زیرا که سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد، خواه یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقی نخواهد ماند، اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی، غرور و خودخواهی بر تو غلبه نخواهد کرد، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی، بگو قبر مرا مسدود کنند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا این که بتواند تابوت حاوی جسدت را ببیند.
زنهار، زنهار، هرگز خودت هم مدعی و هم قاضی نشو، اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد و رای صادر کند، زیرا کسی که مدعیست اگر قضاوت کند ظلم خواهد کرد.
هرگز از آباد کردن دست برندار زیرا که اگر از آبادکردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت، زیرا قائده اینست که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود، در آباد کردن، حفر قنات، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول قرار بده.
عفو و دوستی را فراموش مکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت، ولی عفو باید فقط موقعی باشد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.
بیش از این چیزی نمی گویم، این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو اینجا حاضراند کردم تا این که بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم مرگم نزدیک شده است.

بی کلک

گفتگو با داریوش ارجمند

مصاحبه جدید با داریوش ارجمند

با داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون؛ به «نه» هایی که گفته ام افتخار می کنم.
داریوش ارجمند، داریوش ارجمند است! ارجمند، خودش و حتی نقش هایش انگار جزئی از ایرانیت ما ایرانی ها است، ارجمند هم شبیه پدرهای سنتی خانواده های ایرانی است، هم شبیه شمایل سرداران هخامنشی و هم گره خورده با تاریخ صدراسلام با مالک اشتر و عبدالعظیم حسنی. ارجمند با قدرت و حرارت حرف می زند، آنقدر اعتماد به نفس دارد که از سخنرانیاش در یک هیات مذهبی و به عهده گرفتن سخنگویی فدراسیون ورزش های زورخانه ای محکم دفاع کند و بگوید «هر چیزی در این جهان است به من مربوط است» و البته اینقدر هم صداقت و صراحت دارد که بگوید مجبورم بازیگری کنم، ولو در نقش های زرد. شاید زود باشد که بگوییم داریوش ارجمند یک اسطوره است، اما حتما ۲۰ سال دیگر می توان او را جزو اسطوره های سینمای ایران دانست. متن گفت وگوی جام جم با داریوش ارجمند را از نظر می گذرانید:

مشهور است که شما شاگرد دکتر شریعتی بودید، هم در دانشگاه فردوسی مشهد و هم از نظر فکری. اخیرا پیامک هایی طنزی با عنوان دکتر علی شریعتی میان مردم رد و بدل می شود، می خواستم بدانم عکس العمل شما به این پیامک ها چه بوده؟ برایتان از این پیامک ها آمده است؟

بله، به ما هم رسیده!

عکس العمل شما بعد از دیدن آنها چیست؟

هیچ عکس العملی نسبت به آنها ندارم، بخصوص که من جمله به جمله مطالب کتاب های دکتر شریعتی را می دانم و بارها خوانده ام.

فکر می کنید چرا این پیامک ها را علیه شریعتی ساخته اند؟

این خصیصه ویران سازی است. علاقه به ویران کردن یک بنا، یک شخصیت، تفریح بیکاره هاست که البته خیلی بچگانه و گاه احمقانه است و هیچ کاربردی ندارد برای این که در طول تاریخ با بسیاری از بزرگان از این دست شوخی ها کرده اند، اما آن شوخی کننده در تاریخ دفن شده به این خاطر که جرأت نوشتن اسم خود را ندارد،یک غلط زیادی در سر خود دارد ولی نمی تواند اسمش را بنویسد. فرق او با دکتر شریعتی این است که دکتر پای آنچه گفته اسمش هست و به گفته خودش مسئول تمام حرف هایی است که در زندگی خود زده است. این پیامک ها یعنی شریعتی زنده است و حضور دارد، یعنی وقتی می خواهند مطلبی را به مردم به عنوان حرف راست و حق بقبولانند به وی نسبت می دهند حتی اگر یک جوک باشد. پس جایگاه رفیع خود را در دل جامعه دارد.

تا حالا از این پیامک ها خنده تان گرفته یا ناراحت شده اید؟

اصلا ناراحت نشده ام، من خنده ام می گیرد. محال است با این کارها عصبی بشوم. دکتر علی شریعتی آنقدر بزرگ هست و تمام کسانی که ادای او را در می آورند هم هنوز به گرد پایش نرسیدند.

آقای ارجمند! شما در همه عرصه ها حرف زده اید و حضور داشته اید، در ورزش، سینما، سیاست و… نظر خودتان چیست؟

من فکر می کنم هر چیزی که در این جهان هست به من مربوط است از زنگ و در زورخانه گرفته تا یک پلان زیبا در فیلم «زیر درخت گیلاس» آقای کیارستمی، از یک بازی فوتبال باشگاهی در آلمان که جهان را گرفته تا بازی تنیس آقاسی به من مربوط می شود. اینها برای دنیای من هستند و به اندازه شعور و نیازم در این حیطه ها وارد می شوم. من دوست دارم همه چیز را در این جهان بشناسم وقتی که می توانم را جع به چیزی صحبت کنم، چرا باید سکوت کنم، من روی خودم کار می کنم، من به فوتبال، ورزش زورخانه ای، شعر، موسیقی، تئاتر و حتی سیاست فکر می کنم و وقتی فکر و مطالعه می کنم، صاحب یک اندیشه و دیدگاه می شوم و با دیگران در میان می گذارم. من زمانی در ارتباط با فوتبال حرف هایی زدم که هیچ کس تا آن موقع نزده بود، حتی حرف های مرا مسخره کردند.

کدام حرفتان را درباره فوتبال مسخره کردند؟

گفتم فوتبال یک بازی عارفانه است. این وحدت در کثرت در فوتبال چه زیبا نمود پیدا می کند، تیمی می تواند برنده شود که یازده نفر آن یک نفر شوند، «صد دل به هم چو شود آشنا یکی است» و این آرزویی است که ما هم در زندگی مان داریم، پس وقتی که به فوتبال فکر می کنم، صحبت های کارشناسان را می شنوم، راجع به آن که کتاب می خوانم و سعی می کنم یک فهم جدیدی از این بازی و حرکاتی که در آن هست پیدا کنم، در بقیه موارد هم همین طور است. یک جایی گفته بودند که فلانی راجع به همه چیز حرف می زند، گفتم نه، راجع به چیزهایی که بلدم حرف می زنم، ولی به این حرف من خندیدند و مسخره اش کردند.

در اینترنت، عکسی منتشر شده بود که شما به مناسبت تولد حضرت زینب(س)، بعد از مداحی، سخنران یک هیات مذهبی بودید، این به خواست خودتان بود یا در رودربایستی قرار گرفتید؟

نه من خیلی این کار را انجام می دهم، من خودم بچه هیات هستم. این چیزی نیست که بگویم من خیلی عوام زده ام یا چون هیات می روم خیلی آدم فرودستی هستم، من با افتخار می گویم که هیاتی هستم و می دانم که چه کاری انجام می دهم، خیلی ها در تعطیلات مذهبی می روند لب دریا ما می رویم هیات، چه اشکالی دارد؟ اتفاقا در همین جایی که شما می گویید که من راجع به حضرت زینب صحبت کردم، بعدا دیدم در سایت ها یک عده ای گفتند که این فرد سخنران هیات هم شده و از این حرف ها. بله من تاریخ اسلام خواندم و آن را بلدم و حرف بیخود نمی زنم. لااقل راجع به دوازده امام می توانم حرف بزنم، راجع به خدا، پیامبر و صحابه هایش می توانم حرف بزنم؛ همان طور که می توانم راجع به فیلمساز ها و فوتبالیست های جهان و… حرف بزنم.

شما سال ۸۶ نامزد انتخابات مجلس هشتم هم شدید و بعد از مدت کوتاهی انصراف دادید، چرا؟

اصلا نامزد نشدم، البته به من پیشنهاد شد و پول خوبی هم پیشنهاد دادند که من با آن پول می توانستم از شر اجاره نشینی راحت شوم، ولی قبول نکردم چون کار من نبود.

این که شما ناگهان از قامت یک هنرپیشه نقش هایی مثل مالک اشتر، می روید و سخنگوی فدراسیون زورخانه ای می شوید یا مثلا ناگهان یک روز صبح می روید سر تمرین تیم فوتبال استقلال، به نظرتان ممکن است نظر مخاطبان و هوادارانتان شما را در مورد شما عوض کند؟ خللی در سابقه هنری و حرفه ای شما در سینما و تلویزیون شما ایجاد نمی کند؟

اصلا این طور نیست. مگر هرزگی می کنم؟ بهتر از این است که سر از مهمانی های شبانه در بیاورم. اعتمادی که آقای محمدرضا طالقانی بعد از یک عمر حضور در ورزش در سطح ملی به من می کنند، نشان این است که مرا می شناسند.

خب نمی شود این طور گفت که این حضور شما در ورزش و سیاست، به خاطر آن شمایل و نقش های خاص و تاریخی است که در سینما و تلویزیون بازی کرده اید؟ یعنی معتقدید کاملا به خاطر شایستگی های خود این عرصه ها را امتحان و ورود پیدا کرده اید؟

به هیچ وجه، این به دلیل شناخت من از ورزش باستانی است. من در جاهایی صحبت کردم و این آقایان بودند و حرف های مرا از ورزش باستانی شنیدند و پسندیدند. من راجع به همه چیز حرف های تازه ای می زنم و زده ام، خیلی ها نمی توانند فلسفه و روابط موجود در بین پدیده های جهان را خوب تشخیص دهند یا می گویند به ما ارتباطی ندارد، اما به من مربوط است.

اگر بنده به عنوان چهره ای که در سینما هستم بتوانم برای ورزش موثر باشم پس چرا کوتاهی کنم؟ شخصی بعد از یک مصاحبه ای که انجام داده بودم، گفت که فلانی تا حالا شلوار ورزشی پوشیده که اظهارنظر می کند؟ یعنی اگر کسی شلوار ورزشی نپوشید حق حرف زدن ندارد؟ آنهایی که پوشیدند و صد تا گل زدند می دانند اصلا چرا فوتبال بازی می کنند؟ افرادی هستند که راجع به جهان صحبت می کنند و ساختار جهان را توضیح می دهند پس حتما جای خدا نشستند؟ من تاریخ، جامعه شناسی و بعد از آن هنر خواندم و برای قرار گرفتن در این عرصه ها تفکر سیستمی را آموختم. من در جوانی ورزش کردم، زورخانه رفتم و کشتی گرفتم، در دبیرستان فوتبال بازی کردم، پس حق دارم اظهارنظر کنم و به مسائل وارد شوم.

من ده سال در تلویزیون مجری برنامه طلوع ماه بودم و هر چهارشنبه با بزرگ ترین استادان و دانشمندان این مملکت نزدیک به صد دقیقه گفت وگو می کردم. من برای صحبت کردن با فردی مثل دکتر ستوده یا دکتر باستانی پاریزی یا مرتضی ممیز چه باید می دانستم؟ طبیعی بود که باید آمادگی پیدا کنم و پیدا کردم. آن دوران از بهترین روزهای زندگی من بود، با استادانی می نشستم که قبلا آرزوی دیدنشان را داشتم.

اجرای برنامه «طلوع ماه» طولانی ترین و شاید تنها تجربه اجرای شما در تلویزیون بود، این تجربه چه چیزی را به شما اضافه کرد؟

سختکوشی، دل کندن از هواهای نفس و رفتن برای دانستن. دانستن لذت بخش ترین چیزی است که خدا به ما داده. وقتی که ما از جهل دور می شویم لذت می بریم. من در آن برنامه واقعا یاد می گرفتم، لذت این یاد گرفتن را شما می توانستید در چهره من ببینید، من فیلم بازی نمی کردم، برای این که بتوانم با آقای داوری، استاد فلسفه غرب صحبت کنم، سه بار فلسفه غرب را خواندم. من در دوران کارمندی هم این تجربه ها را داشتم. دبیر انجمن آثار باستانی، کارشناس هنری و مدرس سینما بودم. این اواخر برای پسرم که آهنگسازی می کرد، ترانه سرایی کردم.

می شود این طور گفت که اگر پشت سر داریوش ارجمند، یک کارگردان ماهر وجود داشته باشد و شما را هدایت کند، نتیجه بازی های شما درخشان خواهد شد در غیر این صورت نقش ها معمولا تکراری و کلیشه ای از آب درخواهد آمد، این نظر را قبول دارید؟

فکر می کنم اگر هنرمند می خواهد سازندگی به وجود آورد باید اولین منتقد خودش باشد، من بعد از خواندن نقد کارهایی که در آن حضور داشتم، فهمیدم نقدهایی که خود من به کارهایم دارم، اصلا متوجه آن نشدند، به منتقدان احترام می گذارم، می توانند این نقدی که اشاره کردید را داشته باشند. کما این که از منتقدان گرفته تا آنهایی که به عنوان داور در جشنواره فجر هستند این را گفته اند، حرف های خنده داری زدند که حتی مرغ پخته در دیگ خنده اش می گیرد، یکی از داور های محترم جشنواره فجر گفته بود بازی ارجمند در «امیرعلی» فیلم اعتراض مثل «اسی در به در» فیلم آدم برفی است، فقط یک شعور متوسط که بازیگری نمی فهمد چنین اشتباه بزرگی را می کند این که کسی نقش های نزدیک به هم بازی کند، اما فاصله آنها را رعایت کند سخت است، سخت است که هم حشمت فردوس را بازی کنی با دو پسر هم حاج حیدر سیاه شونی با دو پسر، اما حاج حیدر هیچ ربطی به حشمت فردوس ندارد، برخی تا ظاهر قضیه را می بینند، سریع حکم می دهند برای این که ما انسان های ظاهربینی هستیم، اگر بصیرت داشته باشیم، می فهمیم که چه فاصله ای بین این دو نقش وجود دارد و تفاوت آن در چیست.

یعنی منظورتان این است که در نهایت هیچ منتقدی نمی تواند رفتار و نوع بازیگری شما را تغییر دهد؟

من این حرف ها را خیلی جدی نمی گیرم، اینها لقلقه زبان هستند. من با هیچ منتقدی بحثی ندارم. این اواخر با گزارشگر یک روزنامه صحبت کردم که اصرار داشت بگوید تمام بازی های شما مثل هم است، گفتم شما راست می گویید، کسی باید این حرف را بزند که در بازیگری صاحب نظر باشد. من خیلی به این حرف ها اهمیت نمی دهم.

نظرتان را در مورد این گزاره که اگر کارگردان درجه اول پشت شما باشد، نتیجه درخشان می شود، چیست؟ با این مخالفید؟

کارگردان ماهر پشت هر کسی باشد، کارش درخشان می شود. البته در خیلی موارد این طور نیست و این را قبول ندارم که کارگردان خوب می تواند از چوب هنرپیشه بسازد. پس چرا زمانی که موقع بازی می شود، سراغ آدم های خاص می روند، ذات یک هنرپیشه قوت و قدرتی دارد که خودش هم در کاری که انجام می دهد، نقش دارد.

پس مشکل کجاست؟ چرا دیگر مدت هاست بازی های درجه یک و ماندگار شما را در سینما و تلویزیون شاهد نیستیم؟

گرفتاری ما در ایران سوژه سناریوست به همین دلیل مجبوری فیلم هایی را با فاصله کم بازی کنی. من کارگردان خوب را اندیشه خوب می دانم. فاصله تکنیکی سینمای کیارستمی، بیضایی و یا تقوایی با بسیاری از کارگردان هایی که یک درجه از اینها پایین تر هستند چقدر است؟ آن فاصله عمیقی که وجود دارد در طرز تلقی و اندیشه اینهاست، من قبول دارم که وقتی با یک کارگردان خوب کار می کنم، بهتر هستم. چون فیلم درجه سه کار نمی کند.

البته جسارت است، ولی شما سابقه بازی در فیلم های زرد و به اصطلاح سوپر مارکتی را هم دارید!

خوب اینجا، یک نکته وجود دارد که من چقدر باید منتظر باشم تا یک کارگردان خوب با یک سناریوی درست سراغ من بیاید، من که پیتزافروشی یا تریا ندارم، کار من بازیگری است اگر هم بخواهم کاری به جز بازیگری انجام دهم حتم بدانید که قهوه روی میز کسی نمی گذارم بلکه سخنگوی ورزش باستانی خواهم شد، مجری برنامه تلویزیونی می شوم. می خواهم بگویم که نمی توانم منتظر بمانم و ببینم چه کسی اجاره خانه من را می دهد یا پول تحصیل بچه هایم را در خارج پرداخت می کند. من مثل تراکتور کار می کنم و دستم را به طرف هیچ کس دراز نکردم. ممکن است مردانه قرض گرفته و مردانه پس داده باشم، پس منتظر یک کارگردان ماهر نمی مانم، آدم حرفه ای هستم و تا زمانی که کار به ابتذال نرود، کار می کنم.

چند «نه» بزرگی را که در زندگیتان گفتید، برایمان می گویید؟

اتفاقا یک چیزی را به شما بگویم، جمله ای را که برای اولین بار من در مجله دنیای تصویر گفتم و این حرف بعدا توسط خیلی ها تکرار شد، هیچ مهم نیست؛ چون حرف خوب را باید زد تا همه تکرار کنند. من به کارهایی که کردم افتخار نمی کنم، بلکه به کارهایی که نکرده ام افتخار می کنم. من به بله هایی که گفته ام هرگز افتخار نمی کنم به نه هایی که گفته ام، افتخار می کنم. نه های بزرگی در زندگیم گفتم که اگر آنها را نگفته بودم، شاید زندگی بهتر از این داشتم.

یک مصداق معرفی می کنید؟

نه قابل گفتن نیست، البته در سینما هم بوده این نه هایی که گفتم.

خوب یکی از همان فیلم ها و نه گفتن ها را بگویید؟

مثلا نرفتن به فیلم اخراجی ها که خیلی دوست داشتند من نقش حاج رسول را بازی کنم و آقای سلحشور این را پنهان نکردند. آقای سلحشور بودند دیگر کارگردان اخراجی ها؟

نه، آقای مسعود ده نمکی کارگردان اخراجی ها بودند.

من اینها را قاطی می کنم، این ها را حذف نکنید تا صادقانه باشد. آقای ده نمکی، رضا شریفی نیا و پسرم که در فیلم بازی می کرد و خیلی های دیگر اصرار کردند، اما با این که پول و شهرت خوبی داشت گفتم نه!

به چه دلیل؟

برای این که فیلمنامه و شکل کار را قبول نداشتم و هنوز هم قبول ندارم.

یعنی با این که مخاطب زیادتری پیدا می کردید و یک موضوع جدیدی هم بود، نه گفتید.

بله، آنهایی که در فیلم های فارسی گذشته می رقصیدند خیلی طرفدار داشتند، کمیت که دلیل بر کیفیت نیست، متاسفانه جهان ما جهان کمیت است و همه آدم ها به کمیت هایشان تکریم می شوند نه کیفیت. بعضی از هنرپیشه هایی که در این مملکت عکسشان از بیلبوردها پایین نمی آید و یک سریال نیست که در یک گوشه ای از آن یک نقشی نداشته باشند، دچار این کمیت مبتذل شده اند.

اگر من هم ۱۲ میلیارد در جیبم بود به انتقادی گوش نمی کردم. ده نمکی مجوز این کار را داشت و می توانست انجام دهد که در ابتدا خیلی چیزها را به سخره بگیرند و در آخر با یک جمله روی آن ماله بکشند، جوک هایی که مردم در خفا به هم می گفتند. یکدفعه آمد روی پرده سینما و همه دسته جمعی خندیدند، اما کمیت دلیل بر کیفیت نیست. آدم ها به خاطر حساب های میلیاردی، خانه در پاریس و کانادا، به خاطر بازی در صدوبیست وچهار فیلم و… تکریم می شوند، اینها متفاوتند با آن کسی که می ماند، این آقایان با امثال علی حاتمی و ناصر تقوایی فرق می کنند، تقوایی سه فیلم ساخته، ولی در کیفیت در تاریخ از آن حرف می زنند، ولی هیچ کس از فیلم های ۱۲ میلیارد فروخته حرف نمی زند، چون اینها تاریخ مصرف محدود دارند.

بزرگترین اشتباهی که در زندگی هنری و غیرهنری تان مرتکب شدید حالا چه در انتخاب فیلم یا مسائل شخصی چه بوده؟

انسان جایزالخطاست و اگر اشتباه نکند می شود معصوم، من هم اشتباه داشتم.

یک مورد را ذکر می کنید؟

نه، به خاطر مسائلی دوست ندارم بگویم، اشتباهات اینطوری که چرا رفتم بازی کردم، بوده، ولی چون نیت بدی در سازندگان وجود نداشته و من معتقد به الاعمال بالنیات هستم به آنها فکر نمی کنم، گفتم، من به آن کارهایی که رد کردم، افتخار می کنم.

جایی گفته بودید که پشت صحنه همه فیلم هایتان را یادداشت می کنید، یکی از آن ناگفته ها را برای خوانندگان ما می گویید؟

نمی توانم بگویم، از طرف روزنامه ها خواستند که به صورت پاورقی در اختیارشان بگذارم یا از سوی مجلات مختلفی هم درخواست شد، اما آنها را گذاشتم برای زمانی که نمی توانم سنگین تر از قلم را به دست بگیریم؛ چون چیزهایی است که اگر امروز گفته شود شاید خیلی خوشایند نباشد و فکر کنند که من حسادت و غرض ورزی دارم. نوشته هایم را برای بعد گذاشتم و برای تجربه تاریخ و نسل جدید که بداند ما چگونه بودیم، فیلم ها چطور ساخته می شد، شادی ها و رنج هایشان چه بود.

فکر می کنید در سینمای ایران به جایی که حقتان بوده است، رسیده اید؟

من جایی را از سینمای ایران طلب نکردم، «پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.»

دلتان می خواست در سریال «مختارنامه» با آقای میرباقری همکاری کنید؟

نه، اگر دلم می خواست می توانستم بازی کنم.

به شما پیشنهاد شد؟

بله زمانی که در یزد بودم، آقای بیک زاده پیشنهاد کردند.

چرا بازی نکردید؟

دلایلش شخصی است.

شاید خیلی انتظار می رفت که شما در این فیلم بازی کنید.

من به دنیا نیامده ام که انتظارات دیگران را برآورده کنم، اشتباهی که خیلی از هنرمندان انجام می دهند. من دو فیلم مذهبی بازی کرده ام که برای تمام عمرم کافی است و اگر کاری برتر از آنها نباشد، بازی نمی کنم. نقش مالک اشتر و عبدالعظیم حسنی را بازی کردم که اولی در تاریخ مشخص است کیست و قبر دومی هم در یک قدمی ماست.

راز سخنوری خراسانی ها با توجه به این که شما هم خراسانی هستید در چیست؟

پدر من اهل بیرجند بوده و به هر حال زبان پارسی پشت قباله ماست. سرزمین عجیبی برای سخنوری است برای این که ناگزیر بودند از این زبان حفاظت کنند. به قول ایرج که گفت «برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا» این است که این ژن در آنجا نسل به نسل آمده است.

آرزوی داریوش ارجمند برای سینمای ایران؟

ما برای نسل گذشته خودمان آدم های موجهی بودیم. من این را از زبان همه آنها شنیده ام، اما برای نسل بعد از ما به خاطر اتفاقات عجیب و غریب که در جهان افتاده، دشوارتر است، به خاطر این که در زمان ما کیفیت حرف اول را می زد، در دوران ما با زحمت می توانستی به جایی برسی نه با تقلب و زد و بند. از اینها انتظامی یا مشایخی به وجود نمی آیند، آنجا اصالت هایی وجود داشت، آنجا نابرده رنج گنج میسر نمی شود، بود.

شرم آورترین چیز در سینمای ایران؟

این که مثل الان بتوانی پول بدهی و نقش بخری!

و حرف پایانی؟

از شما ممنونم و به گفته اتللو «اگر نامه ای به حکومت ونیز می نویسید، حقیقت را آنچنان که هست بنویسید، نه چیزی بر آن بیفزایید نه چیزی از آن بکاهید.»

” داریوش ارجمند ۵ مرداد سال ۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و کارشناسی تاریخ و جامعه شناسی از دانشگاه مشهد است. او در دوره کارشناسی از شاگردان علی شریعتی بوده است. “

بی کلک

گفتگو با داریوش ارجمند

مصاحبه جدید با داریوش ارجمند

با داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون؛ به «نه» هایی که گفته ام افتخار می کنم.
داریوش ارجمند، داریوش ارجمند است! ارجمند، خودش و حتی نقش هایش انگار جزئی از ایرانیت ما ایرانی ها است، ارجمند هم شبیه پدرهای سنتی خانواده های ایرانی است، هم شبیه شمایل سرداران هخامنشی و هم گره خورده با تاریخ صدراسلام با مالک اشتر و عبدالعظیم حسنی. ارجمند با قدرت و حرارت حرف می زند، آنقدر اعتماد به نفس دارد که از سخنرانیاش در یک هیات مذهبی و به عهده گرفتن سخنگویی فدراسیون ورزش های زورخانه ای محکم دفاع کند و بگوید «هر چیزی در این جهان است به من مربوط است» و البته اینقدر هم صداقت و صراحت دارد که بگوید مجبورم بازیگری کنم، ولو در نقش های زرد. شاید زود باشد که بگوییم داریوش ارجمند یک اسطوره است، اما حتما ۲۰ سال دیگر می توان او را جزو اسطوره های سینمای ایران دانست. متن گفت وگوی جام جم با داریوش ارجمند را از نظر می گذرانید:

مشهور است که شما شاگرد دکتر شریعتی بودید، هم در دانشگاه فردوسی مشهد و هم از نظر فکری. اخیرا پیامک هایی طنزی با عنوان دکتر علی شریعتی میان مردم رد و بدل می شود، می خواستم بدانم عکس العمل شما به این پیامک ها چه بوده؟ برایتان از این پیامک ها آمده است؟

بله، به ما هم رسیده!

عکس العمل شما بعد از دیدن آنها چیست؟

هیچ عکس العملی نسبت به آنها ندارم، بخصوص که من جمله به جمله مطالب کتاب های دکتر شریعتی را می دانم و بارها خوانده ام.

فکر می کنید چرا این پیامک ها را علیه شریعتی ساخته اند؟

این خصیصه ویران سازی است. علاقه به ویران کردن یک بنا، یک شخصیت، تفریح بیکاره هاست که البته خیلی بچگانه و گاه احمقانه است و هیچ کاربردی ندارد برای این که در طول تاریخ با بسیاری از بزرگان از این دست شوخی ها کرده اند، اما آن شوخی کننده در تاریخ دفن شده به این خاطر که جرأت نوشتن اسم خود را ندارد،یک غلط زیادی در سر خود دارد ولی نمی تواند اسمش را بنویسد. فرق او با دکتر شریعتی این است که دکتر پای آنچه گفته اسمش هست و به گفته خودش مسئول تمام حرف هایی است که در زندگی خود زده است. این پیامک ها یعنی شریعتی زنده است و حضور دارد، یعنی وقتی می خواهند مطلبی را به مردم به عنوان حرف راست و حق بقبولانند به وی نسبت می دهند حتی اگر یک جوک باشد. پس جایگاه رفیع خود را در دل جامعه دارد.

تا حالا از این پیامک ها خنده تان گرفته یا ناراحت شده اید؟

اصلا ناراحت نشده ام، من خنده ام می گیرد. محال است با این کارها عصبی بشوم. دکتر علی شریعتی آنقدر بزرگ هست و تمام کسانی که ادای او را در می آورند هم هنوز به گرد پایش نرسیدند.

آقای ارجمند! شما در همه عرصه ها حرف زده اید و حضور داشته اید، در ورزش، سینما، سیاست و… نظر خودتان چیست؟

من فکر می کنم هر چیزی که در این جهان هست به من مربوط است از زنگ و در زورخانه گرفته تا یک پلان زیبا در فیلم «زیر درخت گیلاس» آقای کیارستمی، از یک بازی فوتبال باشگاهی در آلمان که جهان را گرفته تا بازی تنیس آقاسی به من مربوط می شود. اینها برای دنیای من هستند و به اندازه شعور و نیازم در این حیطه ها وارد می شوم. من دوست دارم همه چیز را در این جهان بشناسم وقتی که می توانم را جع به چیزی صحبت کنم، چرا باید سکوت کنم، من روی خودم کار می کنم، من به فوتبال، ورزش زورخانه ای، شعر، موسیقی، تئاتر و حتی سیاست فکر می کنم و وقتی فکر و مطالعه می کنم، صاحب یک اندیشه و دیدگاه می شوم و با دیگران در میان می گذارم. من زمانی در ارتباط با فوتبال حرف هایی زدم که هیچ کس تا آن موقع نزده بود، حتی حرف های مرا مسخره کردند.

کدام حرفتان را درباره فوتبال مسخره کردند؟

گفتم فوتبال یک بازی عارفانه است. این وحدت در کثرت در فوتبال چه زیبا نمود پیدا می کند، تیمی می تواند برنده شود که یازده نفر آن یک نفر شوند، «صد دل به هم چو شود آشنا یکی است» و این آرزویی است که ما هم در زندگی مان داریم، پس وقتی که به فوتبال فکر می کنم، صحبت های کارشناسان را می شنوم، راجع به آن که کتاب می خوانم و سعی می کنم یک فهم جدیدی از این بازی و حرکاتی که در آن هست پیدا کنم، در بقیه موارد هم همین طور است. یک جایی گفته بودند که فلانی راجع به همه چیز حرف می زند، گفتم نه، راجع به چیزهایی که بلدم حرف می زنم، ولی به این حرف من خندیدند و مسخره اش کردند.

در اینترنت، عکسی منتشر شده بود که شما به مناسبت تولد حضرت زینب(س)، بعد از مداحی، سخنران یک هیات مذهبی بودید، این به خواست خودتان بود یا در رودربایستی قرار گرفتید؟

نه من خیلی این کار را انجام می دهم، من خودم بچه هیات هستم. این چیزی نیست که بگویم من خیلی عوام زده ام یا چون هیات می روم خیلی آدم فرودستی هستم، من با افتخار می گویم که هیاتی هستم و می دانم که چه کاری انجام می دهم، خیلی ها در تعطیلات مذهبی می روند لب دریا ما می رویم هیات، چه اشکالی دارد؟ اتفاقا در همین جایی که شما می گویید که من راجع به حضرت زینب صحبت کردم، بعدا دیدم در سایت ها یک عده ای گفتند که این فرد سخنران هیات هم شده و از این حرف ها. بله من تاریخ اسلام خواندم و آن را بلدم و حرف بیخود نمی زنم. لااقل راجع به دوازده امام می توانم حرف بزنم، راجع به خدا، پیامبر و صحابه هایش می توانم حرف بزنم؛ همان طور که می توانم راجع به فیلمساز ها و فوتبالیست های جهان و… حرف بزنم.

شما سال ۸۶ نامزد انتخابات مجلس هشتم هم شدید و بعد از مدت کوتاهی انصراف دادید، چرا؟

اصلا نامزد نشدم، البته به من پیشنهاد شد و پول خوبی هم پیشنهاد دادند که من با آن پول می توانستم از شر اجاره نشینی راحت شوم، ولی قبول نکردم چون کار من نبود.

این که شما ناگهان از قامت یک هنرپیشه نقش هایی مثل مالک اشتر، می روید و سخنگوی فدراسیون زورخانه ای می شوید یا مثلا ناگهان یک روز صبح می روید سر تمرین تیم فوتبال استقلال، به نظرتان ممکن است نظر مخاطبان و هوادارانتان شما را در مورد شما عوض کند؟ خللی در سابقه هنری و حرفه ای شما در سینما و تلویزیون شما ایجاد نمی کند؟

اصلا این طور نیست. مگر هرزگی می کنم؟ بهتر از این است که سر از مهمانی های شبانه در بیاورم. اعتمادی که آقای محمدرضا طالقانی بعد از یک عمر حضور در ورزش در سطح ملی به من می کنند، نشان این است که مرا می شناسند.

خب نمی شود این طور گفت که این حضور شما در ورزش و سیاست، به خاطر آن شمایل و نقش های خاص و تاریخی است که در سینما و تلویزیون بازی کرده اید؟ یعنی معتقدید کاملا به خاطر شایستگی های خود این عرصه ها را امتحان و ورود پیدا کرده اید؟

به هیچ وجه، این به دلیل شناخت من از ورزش باستانی است. من در جاهایی صحبت کردم و این آقایان بودند و حرف های مرا از ورزش باستانی شنیدند و پسندیدند. من راجع به همه چیز حرف های تازه ای می زنم و زده ام، خیلی ها نمی توانند فلسفه و روابط موجود در بین پدیده های جهان را خوب تشخیص دهند یا می گویند به ما ارتباطی ندارد، اما به من مربوط است.

اگر بنده به عنوان چهره ای که در سینما هستم بتوانم برای ورزش موثر باشم پس چرا کوتاهی کنم؟ شخصی بعد از یک مصاحبه ای که انجام داده بودم، گفت که فلانی تا حالا شلوار ورزشی پوشیده که اظهارنظر می کند؟ یعنی اگر کسی شلوار ورزشی نپوشید حق حرف زدن ندارد؟ آنهایی که پوشیدند و صد تا گل زدند می دانند اصلا چرا فوتبال بازی می کنند؟ افرادی هستند که راجع به جهان صحبت می کنند و ساختار جهان را توضیح می دهند پس حتما جای خدا نشستند؟ من تاریخ، جامعه شناسی و بعد از آن هنر خواندم و برای قرار گرفتن در این عرصه ها تفکر سیستمی را آموختم. من در جوانی ورزش کردم، زورخانه رفتم و کشتی گرفتم، در دبیرستان فوتبال بازی کردم، پس حق دارم اظهارنظر کنم و به مسائل وارد شوم.

من ده سال در تلویزیون مجری برنامه طلوع ماه بودم و هر چهارشنبه با بزرگ ترین استادان و دانشمندان این مملکت نزدیک به صد دقیقه گفت وگو می کردم. من برای صحبت کردن با فردی مثل دکتر ستوده یا دکتر باستانی پاریزی یا مرتضی ممیز چه باید می دانستم؟ طبیعی بود که باید آمادگی پیدا کنم و پیدا کردم. آن دوران از بهترین روزهای زندگی من بود، با استادانی می نشستم که قبلا آرزوی دیدنشان را داشتم.

اجرای برنامه «طلوع ماه» طولانی ترین و شاید تنها تجربه اجرای شما در تلویزیون بود، این تجربه چه چیزی را به شما اضافه کرد؟

سختکوشی، دل کندن از هواهای نفس و رفتن برای دانستن. دانستن لذت بخش ترین چیزی است که خدا به ما داده. وقتی که ما از جهل دور می شویم لذت می بریم. من در آن برنامه واقعا یاد می گرفتم، لذت این یاد گرفتن را شما می توانستید در چهره من ببینید، من فیلم بازی نمی کردم، برای این که بتوانم با آقای داوری، استاد فلسفه غرب صحبت کنم، سه بار فلسفه غرب را خواندم. من در دوران کارمندی هم این تجربه ها را داشتم. دبیر انجمن آثار باستانی، کارشناس هنری و مدرس سینما بودم. این اواخر برای پسرم که آهنگسازی می کرد، ترانه سرایی کردم.

می شود این طور گفت که اگر پشت سر داریوش ارجمند، یک کارگردان ماهر وجود داشته باشد و شما را هدایت کند، نتیجه بازی های شما درخشان خواهد شد در غیر این صورت نقش ها معمولا تکراری و کلیشه ای از آب درخواهد آمد، این نظر را قبول دارید؟

فکر می کنم اگر هنرمند می خواهد سازندگی به وجود آورد باید اولین منتقد خودش باشد، من بعد از خواندن نقد کارهایی که در آن حضور داشتم، فهمیدم نقدهایی که خود من به کارهایم دارم، اصلا متوجه آن نشدند، به منتقدان احترام می گذارم، می توانند این نقدی که اشاره کردید را داشته باشند. کما این که از منتقدان گرفته تا آنهایی که به عنوان داور در جشنواره فجر هستند این را گفته اند، حرف های خنده داری زدند که حتی مرغ پخته در دیگ خنده اش می گیرد، یکی از داور های محترم جشنواره فجر گفته بود بازی ارجمند در «امیرعلی» فیلم اعتراض مثل «اسی در به در» فیلم آدم برفی است، فقط یک شعور متوسط که بازیگری نمی فهمد چنین اشتباه بزرگی را می کند این که کسی نقش های نزدیک به هم بازی کند، اما فاصله آنها را رعایت کند سخت است، سخت است که هم حشمت فردوس را بازی کنی با دو پسر هم حاج حیدر سیاه شونی با دو پسر، اما حاج حیدر هیچ ربطی به حشمت فردوس ندارد، برخی تا ظاهر قضیه را می بینند، سریع حکم می دهند برای این که ما انسان های ظاهربینی هستیم، اگر بصیرت داشته باشیم، می فهمیم که چه فاصله ای بین این دو نقش وجود دارد و تفاوت آن در چیست.

یعنی منظورتان این است که در نهایت هیچ منتقدی نمی تواند رفتار و نوع بازیگری شما را تغییر دهد؟

من این حرف ها را خیلی جدی نمی گیرم، اینها لقلقه زبان هستند. من با هیچ منتقدی بحثی ندارم. این اواخر با گزارشگر یک روزنامه صحبت کردم که اصرار داشت بگوید تمام بازی های شما مثل هم است، گفتم شما راست می گویید، کسی باید این حرف را بزند که در بازیگری صاحب نظر باشد. من خیلی به این حرف ها اهمیت نمی دهم.

نظرتان را در مورد این گزاره که اگر کارگردان درجه اول پشت شما باشد، نتیجه درخشان می شود، چیست؟ با این مخالفید؟

کارگردان ماهر پشت هر کسی باشد، کارش درخشان می شود. البته در خیلی موارد این طور نیست و این را قبول ندارم که کارگردان خوب می تواند از چوب هنرپیشه بسازد. پس چرا زمانی که موقع بازی می شود، سراغ آدم های خاص می روند، ذات یک هنرپیشه قوت و قدرتی دارد که خودش هم در کاری که انجام می دهد، نقش دارد.

پس مشکل کجاست؟ چرا دیگر مدت هاست بازی های درجه یک و ماندگار شما را در سینما و تلویزیون شاهد نیستیم؟

گرفتاری ما در ایران سوژه سناریوست به همین دلیل مجبوری فیلم هایی را با فاصله کم بازی کنی. من کارگردان خوب را اندیشه خوب می دانم. فاصله تکنیکی سینمای کیارستمی، بیضایی و یا تقوایی با بسیاری از کارگردان هایی که یک درجه از اینها پایین تر هستند چقدر است؟ آن فاصله عمیقی که وجود دارد در طرز تلقی و اندیشه اینهاست، من قبول دارم که وقتی با یک کارگردان خوب کار می کنم، بهتر هستم. چون فیلم درجه سه کار نمی کند.

البته جسارت است، ولی شما سابقه بازی در فیلم های زرد و به اصطلاح سوپر مارکتی را هم دارید!

خوب اینجا، یک نکته وجود دارد که من چقدر باید منتظر باشم تا یک کارگردان خوب با یک سناریوی درست سراغ من بیاید، من که پیتزافروشی یا تریا ندارم، کار من بازیگری است اگر هم بخواهم کاری به جز بازیگری انجام دهم حتم بدانید که قهوه روی میز کسی نمی گذارم بلکه سخنگوی ورزش باستانی خواهم شد، مجری برنامه تلویزیونی می شوم. می خواهم بگویم که نمی توانم منتظر بمانم و ببینم چه کسی اجاره خانه من را می دهد یا پول تحصیل بچه هایم را در خارج پرداخت می کند. من مثل تراکتور کار می کنم و دستم را به طرف هیچ کس دراز نکردم. ممکن است مردانه قرض گرفته و مردانه پس داده باشم، پس منتظر یک کارگردان ماهر نمی مانم، آدم حرفه ای هستم و تا زمانی که کار به ابتذال نرود، کار می کنم.

چند «نه» بزرگی را که در زندگیتان گفتید، برایمان می گویید؟

اتفاقا یک چیزی را به شما بگویم، جمله ای را که برای اولین بار من در مجله دنیای تصویر گفتم و این حرف بعدا توسط خیلی ها تکرار شد، هیچ مهم نیست؛ چون حرف خوب را باید زد تا همه تکرار کنند. من به کارهایی که کردم افتخار نمی کنم، بلکه به کارهایی که نکرده ام افتخار می کنم. من به بله هایی که گفته ام هرگز افتخار نمی کنم به نه هایی که گفته ام، افتخار می کنم. نه های بزرگی در زندگیم گفتم که اگر آنها را نگفته بودم، شاید زندگی بهتر از این داشتم.

یک مصداق معرفی می کنید؟

نه قابل گفتن نیست، البته در سینما هم بوده این نه هایی که گفتم.

خوب یکی از همان فیلم ها و نه گفتن ها را بگویید؟

مثلا نرفتن به فیلم اخراجی ها که خیلی دوست داشتند من نقش حاج رسول را بازی کنم و آقای سلحشور این را پنهان نکردند. آقای سلحشور بودند دیگر کارگردان اخراجی ها؟

نه، آقای مسعود ده نمکی کارگردان اخراجی ها بودند.

من اینها را قاطی می کنم، این ها را حذف نکنید تا صادقانه باشد. آقای ده نمکی، رضا شریفی نیا و پسرم که در فیلم بازی می کرد و خیلی های دیگر اصرار کردند، اما با این که پول و شهرت خوبی داشت گفتم نه!

به چه دلیل؟

برای این که فیلمنامه و شکل کار را قبول نداشتم و هنوز هم قبول ندارم.

یعنی با این که مخاطب زیادتری پیدا می کردید و یک موضوع جدیدی هم بود، نه گفتید.

بله، آنهایی که در فیلم های فارسی گذشته می رقصیدند خیلی طرفدار داشتند، کمیت که دلیل بر کیفیت نیست، متاسفانه جهان ما جهان کمیت است و همه آدم ها به کمیت هایشان تکریم می شوند نه کیفیت. بعضی از هنرپیشه هایی که در این مملکت عکسشان از بیلبوردها پایین نمی آید و یک سریال نیست که در یک گوشه ای از آن یک نقشی نداشته باشند، دچار این کمیت مبتذل شده اند.

اگر من هم ۱۲ میلیارد در جیبم بود به انتقادی گوش نمی کردم. ده نمکی مجوز این کار را داشت و می توانست انجام دهد که در ابتدا خیلی چیزها را به سخره بگیرند و در آخر با یک جمله روی آن ماله بکشند، جوک هایی که مردم در خفا به هم می گفتند. یکدفعه آمد روی پرده سینما و همه دسته جمعی خندیدند، اما کمیت دلیل بر کیفیت نیست. آدم ها به خاطر حساب های میلیاردی، خانه در پاریس و کانادا، به خاطر بازی در صدوبیست وچهار فیلم و… تکریم می شوند، اینها متفاوتند با آن کسی که می ماند، این آقایان با امثال علی حاتمی و ناصر تقوایی فرق می کنند، تقوایی سه فیلم ساخته، ولی در کیفیت در تاریخ از آن حرف می زنند، ولی هیچ کس از فیلم های ۱۲ میلیارد فروخته حرف نمی زند، چون اینها تاریخ مصرف محدود دارند.

بزرگترین اشتباهی که در زندگی هنری و غیرهنری تان مرتکب شدید حالا چه در انتخاب فیلم یا مسائل شخصی چه بوده؟

انسان جایزالخطاست و اگر اشتباه نکند می شود معصوم، من هم اشتباه داشتم.

یک مورد را ذکر می کنید؟

نه، به خاطر مسائلی دوست ندارم بگویم، اشتباهات اینطوری که چرا رفتم بازی کردم، بوده، ولی چون نیت بدی در سازندگان وجود نداشته و من معتقد به الاعمال بالنیات هستم به آنها فکر نمی کنم، گفتم، من به آن کارهایی که رد کردم، افتخار می کنم.

جایی گفته بودید که پشت صحنه همه فیلم هایتان را یادداشت می کنید، یکی از آن ناگفته ها را برای خوانندگان ما می گویید؟

نمی توانم بگویم، از طرف روزنامه ها خواستند که به صورت پاورقی در اختیارشان بگذارم یا از سوی مجلات مختلفی هم درخواست شد، اما آنها را گذاشتم برای زمانی که نمی توانم سنگین تر از قلم را به دست بگیریم؛ چون چیزهایی است که اگر امروز گفته شود شاید خیلی خوشایند نباشد و فکر کنند که من حسادت و غرض ورزی دارم. نوشته هایم را برای بعد گذاشتم و برای تجربه تاریخ و نسل جدید که بداند ما چگونه بودیم، فیلم ها چطور ساخته می شد، شادی ها و رنج هایشان چه بود.

فکر می کنید در سینمای ایران به جایی که حقتان بوده است، رسیده اید؟

من جایی را از سینمای ایران طلب نکردم، «پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.»

دلتان می خواست در سریال «مختارنامه» با آقای میرباقری همکاری کنید؟

نه، اگر دلم می خواست می توانستم بازی کنم.

به شما پیشنهاد شد؟

بله زمانی که در یزد بودم، آقای بیک زاده پیشنهاد کردند.

چرا بازی نکردید؟

دلایلش شخصی است.

شاید خیلی انتظار می رفت که شما در این فیلم بازی کنید.

من به دنیا نیامده ام که انتظارات دیگران را برآورده کنم، اشتباهی که خیلی از هنرمندان انجام می دهند. من دو فیلم مذهبی بازی کرده ام که برای تمام عمرم کافی است و اگر کاری برتر از آنها نباشد، بازی نمی کنم. نقش مالک اشتر و عبدالعظیم حسنی را بازی کردم که اولی در تاریخ مشخص است کیست و قبر دومی هم در یک قدمی ماست.

راز سخنوری خراسانی ها با توجه به این که شما هم خراسانی هستید در چیست؟

پدر من اهل بیرجند بوده و به هر حال زبان پارسی پشت قباله ماست. سرزمین عجیبی برای سخنوری است برای این که ناگزیر بودند از این زبان حفاظت کنند. به قول ایرج که گفت «برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا» این است که این ژن در آنجا نسل به نسل آمده است.

آرزوی داریوش ارجمند برای سینمای ایران؟

ما برای نسل گذشته خودمان آدم های موجهی بودیم. من این را از زبان همه آنها شنیده ام، اما برای نسل بعد از ما به خاطر اتفاقات عجیب و غریب که در جهان افتاده، دشوارتر است، به خاطر این که در زمان ما کیفیت حرف اول را می زد، در دوران ما با زحمت می توانستی به جایی برسی نه با تقلب و زد و بند. از اینها انتظامی یا مشایخی به وجود نمی آیند، آنجا اصالت هایی وجود داشت، آنجا نابرده رنج گنج میسر نمی شود، بود.

شرم آورترین چیز در سینمای ایران؟

این که مثل الان بتوانی پول بدهی و نقش بخری!

و حرف پایانی؟

از شما ممنونم و به گفته اتللو «اگر نامه ای به حکومت ونیز می نویسید، حقیقت را آنچنان که هست بنویسید، نه چیزی بر آن بیفزایید نه چیزی از آن بکاهید.»

” داریوش ارجمند ۵ مرداد سال ۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و کارشناسی تاریخ و جامعه شناسی از دانشگاه مشهد است. او در دوره کارشناسی از شاگردان علی شریعتی بوده است. “

بی کلک