بایگانی برچسب: s

جمله های حکیمانه و پند آموز از بزرگان

اس ام اس جملات معنی دار و مفهومی بزرگان

ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است: نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن، به افکار پوچ و بی ارزش. ارد بزرگ

کمال هنر در نهان داشتن هنر است. کینتلین

رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است. بنجامین

برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور

احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرون

بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. ارد بزرگ

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر. بزرگمهر حکیم

خطاهای دیگران را، چون خطای خویش، تحمل کن. فنلن

سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست. ارد بزرگ

تنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادها کریشنان

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم. کارلایل

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد. ارد بزرگ

من بیش ازهر چیز، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیمهای ماست. آنتونی رابینز

هر شروع دوباره، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت، خوشحالی، خوشبختی و آزادی بیشتر است. باربارا دی آنجلیس

آزمودگی آدمها، از زر هم با ارزشتر است. ارد بزرگ

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس

اگر می خواهی بزرگ شوی، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن. ارد بزرگ

برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست، عمل لازم است. برنادشاو

استراحت خوب، بهتر از غذای خوب است. ویکتور پوشه

امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش. ارد بزرگ

دنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم. پاسکال

هرکس تاریخ بداند، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال. آلفرد روزنبرگ

زیباترین خوی زن، نجابت اوست. ارد بزرگ

راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلی

سند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانی

مهم نیست که دیگران ما را باور کنند، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم. ارد بزرگ

طبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولا

درمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می میرد. کولتون

آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است. گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد. ارد بزرگ

اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینی

بدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژیلبربرون

اندیشه و انگاره بیمار، آینده را تیره و تار می بیند. ارد بزرگ

ثروت دانا، همان علم و دانش اوست. پاسکال

هدف مدنیت، رفاه و آسایش مردم است. بالزاک

نگاه آدمهای کوچک، چه زود پر می شود و لبریز. ارد بزرگ

کسی که ثروتی ندارد، خود را دارد. فرانکلین

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوز

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. ارد بزرگ

از آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچه

آنکه از دست روزگار به خشم می آید، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است.گریستن

در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلین

برای آنکه پرواز کنی، پیکر خویش را به حال خود رها مکن. ارد بزرگ

این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. لینکلن

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پو

آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت. ارد بزرگ

انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولن

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا. ضرب المثل شرقی

آه و بردباری، ریشه هر دیوزاد، و بد خویی را، خواهد کَند. ارد بزرگ

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانی

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. ضرب المثل اسپانیائی

جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می گردد. ارد بزرگ

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر

عجله مباح نیست مگر در سه کار: یکی آنکه دختر به شوهر رود، دوم آنکه میت را زود دفن کنند، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند.ویلیام تن

برای پویایی و پیشرفت، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود. ارد بزرگ

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوری

مردمان توانمند در خواب نیز، رهسپار جاده پیشرفتند. ارد بزرگ

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولی

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند. ارد بزرگ

تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایر

همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانی

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است. ارد بزرگ

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. توتل

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد. ارد بزرگ

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوس

احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز

فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند. ارد بزرگ

مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه. جان هگلین

پیش از آن که کاری بکنی، باید کسی باشی. گوته

هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید. باربارا دی آنجلیس

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند. ارد بزرگ

اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز. به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود.بزرگمهر

انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه

ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند. ارد بزرگ

اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است. ایبسن

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. ساموئل اسمایلز

نادانی و پستی یک نفر در گذشته، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد. ارد بزرگ

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. اسپانیولی

زینت انسان در سه چیز است؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد. ارد بزرگ

آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس

دانشگاه تمام استعدادهای افراد، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند. آنتوان چخوف

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی. ارد بزرگ

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوف

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است. شوپنهاور

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد. ارد بزرگ

افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها؛ همهء چیزی را حقیقی انگاشتن ها لزوما” به خطا می روند؛ به این علت ساده که هیچ دنیای واقعی در کار نیست. چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است. فردریش نیچه

خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد.برانچ کامل

شایستگان بردبارند و امیدوار. ارد بزرگ

هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایله

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیس

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم. شاتو بریان

هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم. باربارا استراسیند

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست. ارد بزرگ

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود. بزرگمهر

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوف

هنگامه رهایی اهریمن، هنگام دربند شدن توست. ارد بزرگ

اسرار شخص، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است. شوپنهاور

اگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند. پور سینا

نوشته جمله های حکیمانه و پند آموز از بزرگان اولین بار در اس ام اس،عکس،مدل لباس،دکوراسیون | بی کلک پدیدار شد.

اس ام اس،عکس،مدل لباس،دکوراسیون | بی کلک

اس ام اس و جوک جمله سازی

جوک و اس ام اس جمله سازی

دیگه دوران تلخ تموم شد. دیگه تحریم بی فایدس.
سایپا ۲۰۱۳ پراید با شیشه عقب برقی.
دیگه چی می خاین؟! خدایا مردم از خوشی
هه غربی ها دلشون خوشه که پورشه و ایفون ۵ می سازن

معلم:باشیشه جمله بساز.
شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز
میگه: خر پیش ما هیچه!!!

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

معنی سیم کارت MTN
M:مملکت
T:تیلیفون
N:ندیده
یکجابخانید لطفا

به یارو میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه

به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند!

به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن

به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق
میگن:په چته؟!
میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده ! ! !

به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد.
میگن : کو پولش ؟
میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه !

به طرف میگن با (شمشیر)جمله بساز.
میگه: فداتشم شیرو خوردی؟!!!!!!!!!!

به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد

به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره!!!

به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.
میگه:روح غضنفر شاد.

معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز.
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!

به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم

حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است !
(امضا:ذیحق)
شاهنامه آخرش “ه” است !
(امضا:حاج ابوالقاسم)

درازترین شب سال چه شبیه؟
شبی که قهر کنی شام نخوری !

به یکی میگن با آب جمله بساز میگه لوله

به یارو میگن با بابا لنگ دراز جمله بساز ؟میگه بابام لنگش دراز بود

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم
میگن باقیش کو؟
میگه: تو یخچاله

یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!

معنی کلمه Love
L : لیوان
O : اُربیت (نوعی آدامس)
V : ول کن بابا حال داری
E : انرژی هسته ای حق مسلم ماست

به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا) ، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)

به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن…
به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس

به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب

به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!

به غضنفر میگن با نیما جمله بساز!
میگه:ساعت چهار و نیما!

به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟

به غضنفر می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

بی کلک