بایگانی برچسب: s

شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۱

 


با سلام


لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز فقط در اختیار خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


لطفا متن زیر را به دقت بخوانید.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۱ ( ۱۹ جولای ۲۰۱۲)

 


با سلام


 


لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز فقط در اختیار خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com 


آموزش سرمایه گذاری

چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۱ (۱۸ جولای ۲۰۱۲)

 


با سلام


برای خواندن مطالب امروز لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۱ (۱۷ جولای ۲۰۱۲)

 


با سلام


لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز فقط در اختیار خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۱ (۱۶ جولای ۲۰۱۲)

 


با سلام


لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز در اختیار گروه ایمیلی و خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱

 


امروز بازار جهانی تعطیل می باشد و فردا گزارش بازارها اول صبح تقدیم خواهد شد. اگر تحلیل مناسبی درباره اونس طلای جهانی ببینم حتما در طول روز اطلاع خواهم داد ولی درباره پشت سبز داخل دیروز اواخر وقت حتی کف قیمت ۱۹۲۰ هم شکسته شد و تا ۱۹۱۴ نیز معامله گردیده است. متاسفانه دیروز کمی بیش از حد کاهش یافت یعنی از ۱۹۴۰ تا ۱۹۱۴. می دانید که من نظرم روی یک روند آهسته و پیوسته است تا مداومتر باشد. احتمالا امروز هم با کمی نوسان، روند بتواند کمی کاهش یابد و امیدوارم به سمت کف ۱۹۰۰ حرکت کند.


درباره پالایشگاه شیراز دوباره خبری دیدم که من را بیشتر در فکر فرو برده است:


مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خبر داد


اگر میادین سعادت آباد و سروستان واقعا تا ۲ ماه آینده خوراک پالایشگاه را تامین کنند فوق العاده برای پالایشگاه مناسب خواهد بود. جدا در فکر فرو رفتم. دوستان کمی این شرکت را بررسی بفرمایید. تمام صورتهای مالی و اطلاعات شرکت در دسترسی است.


بازگشت ثبات به بازارها؟


طلا باز هم نزول می‌کند


تازه ها:


۱- دنیای اقتصاد: مجمع حفاری شمال با تقسیم سود ۳۵۰ریالی به کار خود پایان داد. در همین حال هدایت‌الله خادمی در گفتگو با مهر از ورود یک دستگاه دکل جدید حفاری خشکی به ناوگان حفاری صنعت نفت خبر داد و گفت: هم‌اکنون‌ دکل ۱۱۹ حفاری خشکی با توان ۲۰۰۰ اسب بخار آماده فعالیت در طرح‌های نفت و گاز ایران شده است.مدیرعامل شرکت حفاری شمال با تاکید بر اینکه هم اکنون تعداد دکل‌های حفاری خشکی این مجموعه به ۱۰ دستگاه افزایش یافته است، تصریح کرد: در سال جاری هم اولین دستگاه دکل دریایی ملکی ایران وارد آب‌های خلیج فارس شده است.مدیرعامل شرکت حفاری شمال از خرید ۲ دستگاه جدید جک آپ دریایی از سازندگان چینی خبر داد و گفت: در حال حاضر ساخت اولین دستگاه جک آپ دریایی سحر دو به بیش از ۶۱ درصد رسیده است.
این مقام مسوول‌ با اشاره به ورود این دکل دریایی تا پنج ماه آینده به آب‌های خلیج فارس، تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان متعددی در خلیج فارس برای فعالیت این جک آپ دریایی در فازهای مختلف پارس جنوبی و برخی از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد


۲- قبلا سهام وآتی و ولصنم بهمراه سیمان غرب را معرفی کردم برای بررسی، الان هم پالایشگاه شیراز را معرفی می کنم که بررسی بفرمایید. البته هنوز خودم به جمعبندی نرسیدم. لینک تابلوی شیراز (۸:۲۱)


۳- نفت و گاز پارسیان هم زیر نظر دارم. به نظرم قیمت ۱۰۰۰ تومان از این سهم بعید نیست. (۸:۲۴)


۴- فعلا بالای ۳۵ میلیون صف خرید برای شیراز چیده شده، منتها امروز به نظرم صف خرید کاملا عرضه شود و سهم به تعادل برسد ولی دوباره صف خرید بچینند. (۸:۳۱)


۵- کاملا از همین الان در حال کم کردن صف خرید پالایشگاه شیرازند. پس بزرگان این سهم هم، همفکر من هستند تا اینجای کار. امروز حسابی روی این سهم متمرکز خواهم بود تا ببینم چه خواهد شد. (۸:۴۲)


۶- نماد فولاد مبارکه بسته شد. خبرهای خوب زیادی در این سهم هست. منتها کمی قیمتش بالا بود. (۸:۵۰)


۷- احتمالا بیشتر فروشندگان شیراز به علت بسته شدن نماد شرکت فروشنده هستند و این ریسک وجود دارد که مدت بسته بودنش طولانی باشد ولی مطمئنم که خبرهای خوبی در شرکت وجود دارد. (۸:۵۸)


۸- عجب نمایش هیجان انگیزی روی شیراز پیاده می شود!!! (۹:۰۲)


۹- به کارگزارم گفتم فعلا بفروشه تا وضعیت را خوب بسنجم. شاید سنگین خریدم و شاید صبر کنم. (۹:۰۴)


۱۰- برخی حرفه ایهای بازار خبر دارم که در حال خریدند شیراز را منظورم هست. (۹:۰۷)


۱۱- من حاضرم یک میلیون سهم شیراز را روی ۳۶۰ بخرم. (۹:۱۳)


۱۲- هفته پیش مقدار کمی شیراز بهم رسید که با حدود ۵۰٪ سود فروختم امروز ولی مترصد بررسی بازار و سهم هستم تا اگر شد در نقطه مناسبی سنگین وارد بشوم. (۹:۱۷)


۱۳- تا الان بالای ۶ میلیارد تومان در شیراز معامله شده است. (۹:۱۸)


۱۴- یه حسی بهم میگه شیراز صف خرید خواهد شد. (۹:۲۵)


۱۵- حدود ۸ میلیارد تومان فعلا در شیراز جابجا شده. فاکتورهای تصمیم گیری متعددی در این شرکت دخیلند ولی نظر من این است که این شرکت در این قیمتها ارزنده است و اگر اوضاع بازار خوب بود تا ۷۰۰ تومان هم قیمت می خورد. احتمالا در مجمع پنجشنبه همین هفته حدود ۴۵ تومان سود تقسیم خواهند کرد. (۹:۲۸)


۱۶- گرد و خاک شیراز خوابید و در حال نزدیک شدن به ۳۶۰ تومان. (۹:۵۷)


۱۷- در اینکه شیراز ارزشمند است هیچ کسی شکی ندارد مخصوصا اگر با تبریز مقایسه شود ولی ۲ مسئله وجود دارد که فروشنده در حال فروش است. اول اینکه این سهم به زودی بسته خواهد شد و معلوم نیست چه زمانی باز می شود و دوم جو منفی کلی بازار بورس باید لحاظ شود. تا الان ۹ میلیارد تومان جابجا شده ولی هنوز فروشنده وجود دارد. من هم هنوز نخریدم (۱۰:۱۸)


۱۸- چه جالب! پارسان صف فروش شد و شیراز حتی رنگ قرمز را هم دیده (۱۰:۲۵)


۱۹- در پشت سبز هم فعلا صحبت از ۱۹۱۴ است ولی هنوز بازار کاملا باز نشده. (۱۰:۲۵)


۲۰- من دیگه سفارش ۳۶۰ تومانی خرید شیراز را هم ندارم. خوب شد اول وقتی ۳۷۰ فروختم. سهم سهم خوبی است.(۱۰:۲۷)


۲۱- پالایشگاه تهران با نماد شتران گزارشهای خود را روی سایت کدال قرار داد. (۱۰:۴۶)


۲۲- دوستان براشون سوال پیش آمده که چرا جو پتروشیمی ها کمی منفی شده. دیروز گزارش پتروشیمی خارک در ۳ ماهه ابتدایی ۱۳۹۱ نشان می داد حدود ۳۰٪ فروششان کمتر شده. بازار نگران است که تحریمها برای فروش پتروشیمی ها مشکلی ایجاد کند. (۱۰:۴۸)


۲۳- سکه امامی را زیر ۷۱۰ هم می دهند!!!!! (۱۰:۵۱)


۲۴- من عاشق بازار منفیم. چون قیمتهایی می دهند که اصلا باور کردنی نیست. چه در سهام و چه در ارز و طلا و …. (۱۰:۵۴)


۲۵- پشت سبز ۱۹۱۰ میدن. (۱۱:۰۴)


۲۶- من کلا از بازار بورسی که حاضر نیست پالایشگاه شیراز را با این قیمت قبل از مجمع بخرد می ترسم. (۱۱:۱۷)


۲۷- من امروز هر چی سهم در بورس داشتم نقد کردم فقط شیراز را با ناراحتی فروختم. سیمان غرب مانده که هنوز کمی جای مثبت ماندن دارد. (۱۱:۳۸)


۲۸- برای بار آخر بگویم که پالایشگاه شیراز از نظر من فوق العاده ارزشمند است. (۱۱:۴۰)


۲۹- پشت سبز ۱۹۰۵ (۱۱:۴۶)


۳۰- هشدار رییس کل بانک مرکزی: نرخ ارز در بازار همچنان غیر واقعی است


 


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۱

 


با سلام


لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز در اختیار گروه ایمیلی و خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری

جمعه ۲۳ تیرماه

 


با سلام


امروز از سفر مشهد مقدس برگشتم. دوستان مشهدی واقعا به من لطف داشتند ولی به علت فشردگی سفر متاسفانه نتوانستم عزیزان را ملاقات کنم.


دیروز سفارشهای خرید ۱۵۵۰ تا ۱۵۶۰ هم انجام شده و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی اطراف ۱۶۰۰ می چرخد. به امید خدا فردا گزارش بازارها را به عزیزان ارائه خواهم کرد.


آموزش سرمایه گذاری

دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱ ( ۹ جولای ۲۰۱۲)

 


با سلام لطفا رمز را بر روی ادامه مطلب وارد بفرمایید. رمز در اختیار خریداران پکیج آموزشی قرار می گیرد.


پکیج آموزش تحلیل قیمت طلا :


این پکیج ( جزوه آموزشی ) شامل آموزش تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، سکه طلای داخل، سکه آتی یا فیوچرز و برخی نکات بسیار مهم برای آغاز تجارت طلاست.


این پکیج شامل یک جزوه ۱۳۶ صفحه ایی نوشته خود من است بهمراه جزوات دیگر . تمام جزوات نوشتاری و بصورت پی دی اف هستند که بصورت ایمیل به دست شما می رسند و دهها ایمیل آموزشی دیگر برای شما ارسال می گردندشامل نکات ظریف تحلیل تکنیکال و بنیادی که هم برای طلا و هم برای سهام مفیدند، نرم افزار تکنیکال بورس اوراق بهادار، آموزش زبان انگلیسی تخصصی و آگاه شدن از آخرین تحلیلهای روز جهانی قیمت طلا. اشتراک رمز وبلاگ و گروه ایمیلی به مدت ۴ ماه است که بعد از آن دوباره در صورت تمایل باید تمدید شود، دوره تمدیدی ۶ ماه است، هزینه تمدید نیز ۱۵۰ هزار تومان است.


مبلغ ۱۵۰ هزارتومان به حساب زیر واریز فرمایید( به نام حسین اسدی نیا)


شماره کارت بانک سامان


۶۲۱۹۸۶۱۱۰۹۵۸۳۷۰۷


شماره حساب بانک سامان


۱- ۹۵۸۳۷۰ – ۸۰۰ – ۸۲۶


شماره شبا ۰۹۵۸۳۷۰۰۰۱ IR ۶۸ ۰۵۶۰ ۰۸۲۶ ۸۰۰۰


نام کامل خودتان، ۴ رقم آخر کارت، جزییات و زمان پرداخت و شماره موبایلتان را به ایمیل من ارسال بفرمایید. asadinia@gmail.com


آموزش سرمایه گذاری