بایگانی برچسب: s

دانلود گلهای بازی گازال جناح با تربیت بندرعباس ( گازال ۴-۰ تربیت)

گل نظام محمودی ———>>>>>>>>>  ۱٫wmv   

گل نظام محمودی ———>>>>>>>>>  ۲٫wmv

گل فرشید نگارانی———>>>>>>>>>  ۳٫wmv

گل علی باقری  ———>>>>>>>>>>   ۴٫wmv

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

تربیت بندرعباس گازال را از صدر جدول پایین کشید

در بازی روز جمعه از هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان گازال مقابل تربیت بندرعباس دو چهره متفاوت را از خو د نشان داد.
در نیمه اول بازی ، گازال چهره ای ضعیف و دست و پا بسته از خود به نمایش گذاشت و دو گل خورد. در این نیمه توپ و میدان در دست تربیتیها بود.
گل اول از روی نقطه کرنر و با تعلل مدافعان و دروازه بان گازال بدست آمد. توپ ارسالی از روی نقطه کرنر در حالی به تور گازالیها بوسه زد که در محوطه ۵/۵متر و با ضربه پا و نه سر به سمت دروازه مهربان نشانه گیری شد. گل دوم تربیت روی کار زیبای ترکیبی بازیکنان سمت راست این تیم به دست آمد. در حالی که با چند پاس ترکیبی سریع موقعیت مسلم گلزنی ایجاد شد و گازال برای دومین بار دروازه اش را فروریخته دید.
در نیمه دوم – بویژه در ۲۵دقیقه پایانی – اما وضعیت کاملاً متفاوت بود. انگار گازالیها از خواب بیدار شده بودند و تا می توانستند حمله کردند. چنیدن موقعیت هم بدست آمد اما جز در موقعیتی که به پنالتی منجر شد و با ضربه زبیر خیر گل شد راه به جایی نبردند.
ترکیب گازال:
بهروز مهربان – مجید ریزپوران (دقیقه ۶۰سیاوش چنگالخوش) – آرش خیر – علی رونماپور – یونس رحیمی – محمد جمهوری(دقیقه ۸۰ علی باقری) – محمد دوحرف – محمود پرنور – محمد بلو – زبیر خیر – سیاوش نگارانی
زننده گل:
زبیر خیر(از روی نقطه پنالتی(دقیقه ۸۰)

پایگاه خبری باشگاه فرهنگی ورزشی گازال جناح

روش های جدید تربیت رسید

تربیت است و هزار تکنیک و هزار تدبیر. اما به نظر شما تدبیرهای صحیح و پرکاربرد
کدامند. با کدامین روش می توانیم رفتارهای مثبت را ایجاد کنیم، آنها را تقویت کنیم
تا افزایش یابد و با کدامین روش ها می توانیم رفتارهای منفی را به حداقل و سطح
مطلوب برسانیم. بسیاری از والدین فکر می کنند که برای حذف و کاهش هر نوع رفتار
غیرمطلوب که مورد دلخواه آنان نیست و یا به مصلحت تربیت کودک نمی دانند باید از
طریق روش هایی اقدام کنند که با ایجاد خاطره ای منفی یا مقدار کمی از آسیب روحی او
را مجبور به ترک عمل ناشایست کنند. اما روانشناسان روش هایی را پیشنهاد می کنند که
می توان آنها را روش مثبت برای کاهش رفتار دانست. روش هایی که ما به تشویق می
پردازیم اما تشویق رفتارهایی خاص . در این مبحث سعی داریم چهار روش را به شما معرفی
کنیم که در ظاهر تشویق کننده است اما می تواند رفتارهایی را به اتمام برسانند. این
تکنیک ها عبارتند از: ۱- تقویت تفکیکی نرخ های کم رفتار ۲- تقویت تفکیکی رفتارهای
دیگر ۳- تقویت تفکیکی رفتار ناهمساز ۴- اشباع

لازم به تذکر است که هرگونه تشویق کردن و استراتژی که رفتاری را در فرد افزایش
دهد در روانشناسی به تقویت مشهور است.
کودک

۱- تقویت
تفکیکی نرخ های کم رفتار: در این روش ابتدا سعی کنید رفتاری را که تمایل دارید در
کودک خود کاهش دهید به طور مشخص برای خود تعریف نمایید. به علاوه میزان حضور مطلوب
این رفتار نیز از نظر والدین باید مشخص شود و سپس به کودک توصیه شود که رفتار خود
را تا میزان مطلوب آن کاهش دهد تا جایزه بگیرد یا به اصطلاح تقویت شود. همچنین می
توانید به جای تعداد دفعات تکرار رفتار به فواصل رفتاری تکیه کنید و او را تشویق
کنید تا حداقل رفتار خود را در فاصله زمانی معین بروز دهد. فرض کنید کودک شما عادت
دارد تا در حین مطالعه دروس به بازی، سرگرمی یا صحبت کردن بپردازد. این رفتار در
صورتی که به اندازه باشد نامطلوب نیست لذا به فرزندتان توصیه می کنید در صورتی که
پس از هر ۴۵ دقیقه مشق نوشتن به فعالیت های غیردرسی بپردازد مورد تشویق قرار می
گیرد. در این صورت شما به این نوع تقویت تفکیکی با شرط زمان پرداخته اید. در نوع
تقویت پاسخدهی با نرخ کم شما می توانید به فرزند خود در صورتی تقویت ارائه دهید که
به عنوان مثال در کل زمان مطالعه خود در یک روز چهار بار به فعالیت غیردرسی بپردازد.
تاثیر کلی این نوع روش به آرامی ظاهر می شود و تا کاهش رفتار باید بردبار بود.

۲- تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر: در این روش برای حذف رفتار نامطلوب به فرزندتان
می آموزید که در صورت انجام دادن رفتارهای دیگر به جز رفتار نامطلوب مورد نظر مورد
تشویق قرار گیرد. فرض کنید کودکی که در کلاس درس زیاد صحبت می کند زیاد از سر جایش
بلند می شود و … به او می گویید در صورتی که در طول یک ساعت درسی رفتار خاصی را
انجام ندهد مورد تشویق شما قرار می گیرد. به این صورت او برای دریافت جایزه رفتار
نامطلوب را حذف می کند. تفاوت این روش با روش قبل این است که در مورد اخیر به حذف
رفتار می پردازید و در روش قبل رفتار نامطلوب را تنها کاهش می دهید.

نکته خواندنی این است که لازم است زمان حذف رفتار را به تدریج افزایش دهید تا
فرزندتان توان عمل کردن به آن را داشته باشد. مثلاً اگر می خواهید بدخطی را در کودک
خود حذف کنید ابتدا با نوشتن یک صفحه دیکته خوش خط او را تشویق کنید و سپس به تدریج
خوش خطی را در صورت فراگیر شدن در کل تکالیف تقویت کنید. البته عیب این روش این است
که:

اول اینکه به او نمی گوییم چه کاری بکن تنها او را از کاری ناپسند دور می کنیم و
دوم اینکه هر رفتار دیگر را بغیر از رفتار مورد پسند تشویق می کنیم و این در حالی
است که ممکن است او به رفتارهای منفی دیگری روی آورد. مثلا در مورد صحبت کردن در سر
کلاس ممکن است او برای دریافت تشویق این رفتار را حذف کند اما به رفتار های منفی
دیگری روی آورد.
در روش اشباع ما اجازه می دهیم تا کودک آنقدر به رفتار خود ادامه دهد که دیگر
انگیزه ای برای ادامه نداشته باشد در این صورت به سیری خواهد رسید.

۲- تقویت تفکیکی رفتار ناهمساز: در این روش ما تنها با تشویق کردن رفتاری که با
رفتار مشخص مغایرت دارد می خواهیم تا فرزندمان از انجام رفتار خاص نامطلوب برحذر
باشد. اگر کودک شما در هنگام بازگشت از مدرسه تاخیر دارد می توانید هر روزی را که
بازگشت او به موقع صورت گرفت مورد تشویق قرار دهید. در این روش به دلیل دریافت
جایزه و انجام رفتار مطلوب فرزندتان ناچار است تا رفتار نامطلوب را ترک کند.

۳- سیری یا اشباع: هر شخصی به این دلیل رفتار خاصی را ادامه می دهد که به نوعی
برای او پیامد مثبتی را به دنبال دارد. در روش اشباع ما اجازه می دهیم تا کودک
آنقدر به رفتار خود ادامه دهد که دیگر انگیزه ای برای ادامه نداشته باشد در این
صورت به سیری خواهد رسید. فرض کنید شخصی که برای انجام عملی خاص سعی دارد با سر و
صدا کردن و جیغ و گریه اجازه مادر را کسب کند. در این صورت اگر فرصت دهید تا او به
جیغ و گریه ادامه دهد و در قبالش پیامد مثبتی را دریافت نکند و ادامه رفتار برایش
جذابیت نداشته باشد به اشباع خواهد رسید. در روش اشباع کودک از خستگی مفرط که ناشی
از تکرار زیاد یک عمل است به بی انگیزگی می رسد. البته این روش در مورد رفتارهایی
به کار می رود که انجام مکرر آن خود و دیگران را متضرر نسازد و همراه با روش های
دیگر می تواند کارساز باشد.

تیک تاک