بایگانی برچسب: s

برلیان های مشهور جهان

برلیان های مشهور جهان

کولینان:                        

۵۳۰/۲۰ قیراط وزن دارد و از بزرگترین قطعه الماس یافت شده، تراشیده شده است که به یاد مدیرعامل معدن کمبرلی، کولینان نامیده شده است.

کوه نور :     

در ابتدا ۱۸۶ قیراط وزن داشت و از هند توسط نادرشاه به ایران آورده شد. در سال ۱۸۵۰ میلادی، کمپانی هند شرقی آن را به ملکه ویکتوریا هدیه کرد و در اوایل قرن ۲۰ در تاج ملکه ماری، همسر جرج پنجم، پادشاه انگلستان قرار گرفت.

الماس مغول بزرگ :

احتمالاً بزرگترین بلور الماس یافت شده در هندوستان است که وزن ۷۸۷/۵۰ قیراط بود و بعد از تراش، به ۲۸۰ قیراط تقلیل یافت و به « شاه جهان »، بنا کننده تاج محل هدیه شد.

۴تیفانی :

۱۲۸/۵۱ قیراط وزن دارد که از معدن کمبرلی در آفریقای جنوبی در سال ۱۸۷۸ میلادی از بزرگترین حفره ای که به دست بشر ایجاد شد، بدست آمده است.

دریای نور :

برلیان صورتی دریای نور، به فرم مربع مستطیل پله وار تراشیده شده و در قابی نصب شده است. دریای نور، یکی از بهترین جواهرات بانک مرکزی ایران است که وزن آن بین ۱۷۵ تا ۱۹۵ قیراط تخمین زده می شود. به خط فارسی روی این برلیان نوشته است: « سلطان صاحب قران، فتحعلی شاه قاجار ۱۲۵۰ » .

ناساک :

۹۰ قیراط وزن دارد. ابتدا در معبد شیوا قرار داشت و لی در حال حاضر در اختیار مالکین خصوصی در آمریکا است.

شاه:

این برلیان ۸۸/۷۰ وزن داردو از معادن هندوستان به دست آمده، دارای سه سطح حکاکی است که اسامی سلاطین صاحب آن از جمله شاه ایران روی سطوح آن نوشته شده است. این الماس از طرف شاه ایران به تزار نیکلای اول هدیه شد و از آن به بعد در کاخ کرملین نگهداری می شود.

منبع : نشریه زیبایی شماره ۵۶

مجله خبری