بایگانی برچسب: s

اقتصاد کشور در شش ماه خراب نشده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور در شش ماه خراب نشده که در شش ماه درست شود، گفت:رییس‌جمهور بعدی باید با یک برنامه مدون به فکر احیا صنعت در کشور باشد و در این راه از سیاست‌های دستوری دوری کند.

بهروز نعمتی در خصوص شعارهای مطرح شده از جانب کاندیداهای ریاست جمهوری در عرصه اقتصادی تصریح کرد: در جلساتی که با برخی از کاندیدها داشتیم نیز مطرح کردیم که کاندیدها باید از دادن زمان قطعی به مردم در خصوص از بین بردن گرانی و بیکاری و فقر و تورم خودداری کنند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: وضعیت صنعت و اقتصاد ما شش ماهه و شش روزه خراب نشده است که در شش ماه و شش روزه بهبود یابد.

رییس‌جمهور بعدی از سیاست‌های دستوری دوری کند

نعمتی همچنین تصریح کرد:  اعتقاد ما بر این است که صنعت و اقتصاد و تجارت موجود زنده ای است که باید با برنامه ریزی مدون از وضعیت فعلی خارج شده و بهبود یابد.

وی ادامه داد:در بحث صنعت نباید به گونه ای رفتار شود که اصلاح قیمت ها فرمایشی باشد یا به گونه ای باشد که اصلاح قیمت هایی که صورت می گیرد و رییس‌جمهور بعدی باید از سیاست‌های دستوری دوری کند چرا این نوع شیوه رفتاری که جواب نمی دهد.

این نماینده مجلس در خصوص زمان دادن کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد:اقتصاد کشور در شش ماه خراب نشده که در شش ماه درست شود.

دولت بعدی باید به لزوم اجرای اصل ۴۴ باور داشته باشد

این نماینده مجلس با تاکید بر این که رییس جمهور باید به بخش خصوصی اهمیت و بها بدهد، گفت:خیلی از صنایعی که امروز زمین‌گیرشدند ماحصل تفکراتی بودند که از دورن خود صنعت جوشیده و رشد کرده بودند.

وی در این خصوص گفت: به این معنی که بخش خصوصی در بروز و ظهور انها نقش بسیار مهمی داشت و در کنار آنها نیز شاهد افت و از بین رفتن صنایعی هستیم که تحت مدیریت افکاری قرار گرفتند که فکر می کردند با دستورات مقطعی می توانند صنعت و اقتصاد را مدیریت کنند

کفش لژپسند ایرانی محصول بخش خصوصی بود

نعمتی در تشریح این وضعیت گفت: اگر صنعت کفش را بررسی کنید زمانی که کفش ملی ما به عنوان کفش لژ پسند مطرح شد کار را از زیر پله شروع کردند  و با برنامه ریزی خودجوش و مناسب  به جایی رسیدند که  زمانی بیش از ۱۷ هزار نفر مجموعه اعضا داشتند .

نعمتی همچنین تصریح کرد:باید به بخش خصوصی بها داده شود که در ۸ سال گذشته داده نشد و باید به بخش خصوصی اعتماد شود .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص تاکید کرد: هرجا دستوری وارد شدیم موفق نبودیم و خیلی از صنایع که امروز باید برای آن‌ها گریه کرد با دستورات برخی از مدیران به این نقطه رسیدند و امروز نیز هنوز کسی نتوانسته است برای آنها کاری انجام دهد.

Tabnak.IR | تابناک