بایگانی برچسب: s

ارثیه فامیلی

با گیله مرد در حال قدم زدن بودیم که به ناگهان گفت : دوست من ،

کاش به یاد داشته باشیم که : مادر به ارث نمیرثه !

چشمام چهارتا شد و نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم !؟!

گفتم چی ؟ مادر به ارث نمیرثه ؟!؟

با لبخند تلخی گفت : بله … مادر یک شخصیت و یک هویت و یک انسانه ؛ نه یک شئ.

همه قبول داریم که مرگ هم مثل تولد یک امر طبیعیه و چه دلمون بخواد و چه نخواد برای خودمون یا بهترین عزیزانمون هم رخ میده ! حقیقتی تلخ ! و پدر هم از این قاعده مستثنی نیست …

پس از مرگ پدر فکر میکنم علاوه بر اموال پدر ، مادر هم جزئی از ارثیه بحساب میاد و باید تا آخر عمر تک و تنها زندگی کنه و اگر خواستگاری براش پیدا شد با مخالفت شدید فرزندان مواجه میشه …

متوجه منظورش شدم وقتی داستان زن بیوه ای رو شنیدم که پس از مرگ شوهرش بچه هاش رو با چنگ و دندون بزرگ کرده بود و به سامون رسونده بود ولی حالا که تمام بچه هاش ازدواج کرده بودند براش خواستگاری پیدا شده بود و مخالفت بچه هاش تا اونجا پیش رفت که با مادر تهدید قطع رابطه کردند و مادر بینوا با اینکه مرد مناسبی براش پیدا شده بود از روی اکراه جواب منفی داده بود .

تنهایی برای هر آدمی  بدترین درد دنیاست ، ولی انگار مادر بینوا آدم نیست !

باید به یاد داشته باشیم که مادر گناه نکرده که ما رو به دنیا آورده ، قاتق نونش که نبودیم لطفا قاتل جونش نشیم … با تنهایی اجباری او را ذره ذره و یک عمر شکنجه نکنیم .

بیایید حلال خدا را حرام اعلام نکنیم !

مادر، ما را برای خودش مصادره نکرد ، خوبی اش را با بدی پاسخ ندهیم .

تمام

دارم به این فکر میکنم که باید به همسرم حرفی رو بزنم … حرفی با این مضمون که اگر زودتر کوچ کردم ، وفاداری رو در یک عمر تنهایی و شکنجه کردن خودش نبینه !

جملات زیبا گیله مرد