بایگانی برچسب: s

مبارزان آهنی سرطان

محققان،رباتی را اختراع کردند که این ربات قادر است با شناسایی سلول های سرطانی،داروی مورد نظر را فقط به سلول های سرطانی منتقل کند.

نتیجه تحقیقات منتظر شده در مجله “علمی”نشان می دهد که عملکرد این ربات ها در تزریق آنتی بادی به سلول های پروتئینی سرطانی موفقیت آمیز بوده است و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.در این تحقیق آمده است که این ربات در تزریق داروی شیمی درمانی و آنتی بادی ها می تواند دقیق عمل کند و فقط سلول های تخریب شده سرطانی را مورد هدف قرار بدهد.تست هایی که توسط این ربات ها روی افراد مبتلا به سرطان های لنفوم و لوسمی صورت گرفته است نشان می دهد که بدلیل وجود بافت های دی ان ای در بدن انسان این ربات ها بدون مسمومیت و آسیب رساندن به دیگر اعضا می توانند فقط سلول های سرطانی را منهدم کنند و باعث آسیب رسانی مواد شیمی درمانی روی دیگر بافت های بدن نشوند.

NightFa :: شب فارسی